Imperfectus

Blog

Det meningsfulde liv

Mit indlæg handler om vigtigheden af, at skabe mening i sit liv for at tackle livets udfordringer

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Mens man typisk forsøger at afdække, hvilke forhold der gør sig gældende når folk bliver syge af stress gjorde Antonovsky, Professor i medicinsk sociologi, det modsatte. Han stillede i stedet spørgsmålet: ”Hvad skaber sundhed?”.

I en af hans undersøgelser, fangede hans opmærksomhed en gruppe kvinder, som havde siddet i koncentrationslejr under 2. verdenskrig. Til trods for den psykiske belastning, de havde været udsat for i koncentrationslejren, havde de det godt. De udviste tillid til andre og havde ikke psykiske problemer. Antonovsky besluttede sig for at finde ud af, hvordan det kunne lade sig gøre, at mennesker, der havde været udsat for så ekstreme forhold som Holocaust, fortsat var i stand til, at fortsætte med deres hverdagsaktiviteter, skabe gode sociale relationer og håndtere familie, arbejde, starte egen virksomhed, i modsætning til andre overlevende, som blev mærket for livet. 

Antonovsky kom frem til, at det, der kendetegner dem, der klarer sig bedst mentalt og fysisk, til trods for belastninger er, at de oplever at have en følelse af sammenhæng i livet. Han karakteriserede et sundt menneske, som et menneske, der er i stand til at håndtere de belastninger, det udsættes for, og forklarede dette med, at de besidder en høj følelse af sammenhæng. Følelsen af sammenhæng kommer ikke af sig selv. Man skal selv sørge for at skabe mening og sammenhæng i sit liv. 

Imperfectus

Jeg hedder Emin Akyuz og er uddannet socialpædagog og praktikvejleder. Til daglig arbejder jeg på Skovlyskolens specialafdeling. Skovlyskolens specialafdeling er et specialundervisningstilbud for normalt begavede børn og unge med sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder, ADHD, særlig sårbarhed ifht. angst, skoleværing, selvskadende, kravafvisende etc. Jeg har tidligere arbejdet på Døgninstitutionen Fensmarkgade, som er en døgninstitution i Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge (CUKU), Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Målgruppen er kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge (12-18 årige). Jeg interesserer mig for social- og specialpædagogikken og vil derfor blogge om min egen dagligdag, pædagogiske teorier/strategier og andre samfundsaktuelle emner.

Følelsen af meningsfuldhed er meget vigtig og meget afgørende for vores sundhed og trivsel. Det at have noget at stå op til om morgenen, at føle sig som en del af noget større, en del af et fællesskab (familie, venner, skoleklasse, kollegaer).

Det at skabe en meningsfuld tilværelse afværger dog ikke det livet udsætter os for; vi vil fortsat opleve sorg, svigt, bekymringer, situationer, der nogle gange kan virke uløselige, håbløshed, men det er vores evne til at mestre de situationer, der skaber en sund tilværelse, hvor vi formår at rejse os op, hver gang livet giver os én på tuden.

En erindring

Da jeg oplevede en af vores unge blive skudt (en institution jeg tidligere havde været ansat på), blev der rutinemæssigt tilkaldt en krisepsykolog, som fortalte os at det ikke er den enkelte episode/hændelse, der får folk til at gå ned, men summen af oplevelser man lægger oveni i hinanden, der får et menneske til at gå ned/brænde ud. Man skal derfor isolere hændelserne og bearbejde det.

Man bliver heller ikke en god chauffør ved at ehverve sig et kørekort, men det der kendetegner en god chauffør er dennes evne til at navigere rundt i trafikken blandt hundrede andre bilister. Sådan er det også med livet!