BLOG

Empty article - Subtitle

Hvad sker der på Materiel Design ?

På Blaagaard/KDAS er vi nu ved at afslutte det 3.år med Materiel Design på læreruddannelsen. Det er selvfølgelig udfordrende at arbejde med et fag, der ikke eksisterer i skolen, men sigter mod de to fag, sløjd og håndarbejde. Men vi har glæde af samarbejdet og er ved at udvikle en form, hvor det fungerer i praksis. I år har vi blandt andet taget fat på en af klassikerne fra sløjd, nemlig fuglehuset, og arbejdet med det udfra forskellige tilgange, både æstetisk, funktionelt og didaktisk.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Afsættet for forløbet blev Ny Nordisk skole og de første  udspil til skolereformen, som det kom til udtryk i Helle Thornings åbningstale i oktober måned. Her blev blandt andet den fiktive Emil fra 7. klasse introduceret og beskrevet midt  i en anderledes skoledag, hvor praktiske aktiviteter skulle understøtte teoretisk læring. Emil var i gang med at bygge et fuglehus, hvor "lugten af træ, lyden af saven, den rette vinkel på fuglehusets tag - får Pythagoras sætning til at hænge bedre fast", som H.T beskrev det.

Vi besluttede derfor, at alle studerende på holdet, som første trin i projektet, skulle fremstille et helt simpelt fuglehus, - eller en redekasse. Fuglehuset er en klassiker indenfor den traditionelle sløjdundervisning, og med god grund for det er en overkommelig og brugbar opgave, der på mange måder rammer ind en traditionel fagopfattelse, hvor nytteværdien af det færdige produkt vægtes højt. Det er en god opgave at øve sig på, det er ikke så vigtigt med den helt store akkuratesse. Formålet med opgaven var at sikre, at alle studerende havde de nødvendige, grundlæggende håndværksmæssige kompetencer. Vi brugte tilgængelig viden, inspiration og undervisningsmateriale fra nettet som Skoven i skolen, Dansk ornitologisk forening, Naturguide og Fugle Fåborg.

Selvom fuglene formentlig er ligeglade, stillede vi også som krav, at alle fuglehuse skulle males eller på anden vis dekoreres. Det betød at redekasserne fremstod individuelle, på trods af det fælles oplæg.

Alle blev færdige, og så vidt vides uden at bruge Pythagoras.

Med de fælles erfaringer i bagagen blev det næste projekt at arbejde videre med fuglehuset som tema i en langt friere fortolkning, hvor designprocessen og æstetikken blev vægtet. Funktionen kunne nu være alt muligt andet, men fuglehuset skulle være genkendeligt som ydre ramme. Individuelt idéudviklede og afprøvede de studerende deres projekt, med hensyn til form, materiale, teknik og selvfølgelig funktion, men skulle også forholde sig bæredygtigheden i opgaveløsningen, både økonomisk og miljømæssigt. Her  kom deres tidligere erfaringer med design og designprocesser dem til gode.

En del valgte at lave et nyt fuglehus, med en traditionel funktion, blot mere avanceret. Her var fx. et fuglehus bygget som et regulært dodekaede , (altså tolv femkanter, der samles til en rumlig form), en mini tømmerhytte og en Angry Bird. I disse opgaver var der i høj grad brug for at inddrage matematiske kompetencer.

Men vi så også helt andre løsninger, fx et fuglehus i akryl eller plastic som lampe, et natbord, et smykkeskrin, en knagerække, flere skabe, en postkasse o.l. Materialevalget blev udvidet til også at omfatte, akryl, metal, plastic, genbrugsmaterialer og pil, men ikke mange tekstiler.

#Fil 5

Og dog var der en af de studerende der fik kombineret fuglehus og broderi til en sand skattekiste i form af et smykkeskrin.

Hele Stines opgavebesvarelse.

Det var en oplevelse, at se hvordan opgaveløsningen formede sig og hvor mange forskellige tilgange til design, der kunne være. Samtidig var det også meget tydeligt, at dette var en opgave for voksne studerende og ikke en metode, der direkte kunne overføres til elever i skolen. Vi brugte dog projeketet, som en del af forberedelsen til et skoletilknytningsprojekt, som beskrives senere.