Dannelse og bæredygtighed

Blog

Mål 10 om mindre ulighed i Verden

Mål 10 i de 17 verdensmål handler om at reducere uligheden frem mod 2030. Uligheden kan have mange ansigter, men på trods af materiel fattigdom, kan man sagtens være rig på andre områder

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Da jeg gik i skole for mange år siden, kunne man godt se forskel på dem, der havde rige forældre og dem, der kom fra fattigere kår. Men det var ikke noget vi gik særligt meget op i. Dem der var gode at lege med, blev favorit venner.

Som lærer kan det være svært at se, men vores sprog, skolens kultur og hele måden vi har indrettet os på er præget af en ulighed på en usynlig måde.

En lille rig gruppe

Dannelse og bæredygtighed

Læreruddannet, Ph.D. i pædagogik. Arbejder som selvstændig konsulent i Kijani Institut, der blandt andet arbejder med de 17 Verdensmål og partnerskaber mellem skoler og uddannelsesinstitutioner i Danmark og Afrika, specielt Kenya.

I 2017 kom nyheden om at en lille gruppe mænd ejer lige så meget som den fattigste halvdel af Jordens befolkning. Facebook-stifteren Mark Zuckerberg og yderligere syv velhavende mænd ejer sammenlagt lige så mange værdier, som de 3,6 milliarder mennesker, der udgør den fattigste halvdel af Verdens befolkning, det fremgik af en rapport udgivet af den internationale udviklingsorganisation Oxfam.

Det er et grelt eksempel på økonomiske ulighed, men er den ligeså slem i Danmark, hvor vi igennem en lang historie har haft fokus på lighed – ikke kun økonomiske men også lighed i forhold til køn og lige adgang til uddannelse?

Ja, uligheden i Danmark er steget stødt de sidste 15 år. I dag er uligheden i Danmark (målt med den såkaldte Gini-Koefficient) højere end gennemsnittet i EU. Gini-koefficienten. I 2009, var Danmark det mest lige land, men lige nu er vi nede på en 7 plads i Europa.

Ifølge mål 10 i de 17 Verdensmål skal vi forsøge at reducere uligheden i og mellem landende i verden. Det gælder ikke kun på det økonomiske område, men også vi skal forsøge at inkludere i forhold til køn, handicap, race, etnicitet, oprindelse og religion.

Uligheden i Danmark stiger

Danmark er et rigt land på rigtig mange parametre, men afstanden mellem de rige og de fattige stiger. Folk der bor i de rige områder af Danmark – de riges ghettoer - udgår i ligeså høj grad et parallelt samfund som dem, der lever i de fattiges ghettoer.

I mange af de såkaldte fattige lande, er skoleuniformen med til at skjulte forskellen mellem rige og fattige elever. Jeg har arbejdet en del med skoler i slumbyer, f.eks. i Kibera slummen i Kenya. Her er uligheden til resten af byen ekstrem. Alligevel har jeg haft grupper af danske elever og lærere med inde i slummen og nogle skoler i Danmark har endda partnerskaber med skoler i slummen.

Elever fra slumbyer

Hver gang de har været i kontakt med elever fra skolerne i slummen er de forbavset over hvor meget energi, kreativitet, nysgerrighed og vilje til at leve livet. Så selv om man er født eller opvokset i en slumby, er der stadig drømme om noget stort og visionært på trods af omgivelserne og uligheden. Se billed af skoleelev fra Kibera slummen. 

Undervisningsmaterialer til mål 10

Der er uanede mængder af undervisningsmaterialer der tager udgangspunkt i ulighed og mål 10.

Her er en generel indføring i mål 10:

https://verdensbedstenyheder.dk/verdensmaal/mindre-ulighed/

Ulighed i Danmark:

https://www.ms.dk/2019/03/bekaemp-ulighed-i-danmark

Masser af gratis undervisningsmaterialer:

https://verdenstimen.dk/