Dannelse og bæredygtighed

Blog

Verdensmål hvad for noget?

Skolerne er nu begyndt at arbejde med FN's Verdensmål i de følgende blogs vil jeg synliggøre de 17 Verdensmål gennem aktuelle, personlige og globale perspektiver - her en entro

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Masser af skoler er nu begyndt at arbejde med FN’s 17 Verdensmål. Det er rigtig godt. Billedet viser hvordan Hunderupskolen i Odense, har udsmykket søjlerne i fællesarealet med de 17 Verdensmål med støtte fra eleverne og en lokal kunstner.

For mange handler det i første omgang om at introducere de 17 Verdensmål, men det vil stadig være en udfordring for skolerne, at gøre det til en del af skolernes kultur.

Det er paradoksalt, at blot tre år efter, at alle verdens lande, er enes om fundamentale mål for bæredygtighed, så næste generation og dem, der kommer efter, kan have de samme levevilkår som os, nu begynder at skære i bistand og støtte til verdens mest udsatte lande.

Dannelse og bæredygtighed

Læreruddannet, Ph.D. i pædagogik. Arbejder som selvstændig konsulent i Kijani Institut, der blandt andet arbejder med de 17 Verdensmål og partnerskaber mellem skoler og uddannelsesinstitutioner i Danmark og Afrika, specielt Kenya.

Dansk ulandsbistand falder

Ifølge en EU paraplyorganisation, CONCORDE, der er en EU organisation for europæiske civilsamfundsorganisationer, falder den direkte udviklingsbistand 3 procent for hele Europa og for Danmarks vedkommende er den faldet hele 7 procent siden 2015.

EU og dets medlemslande er altså ikke kommet nærmere på at opfylde det fælles mål om at bruge 0,7 procent af BNI på udviklingsbistand. I gennemsnit giver EU-lande 0,49 procent af BNI.

En af forklaringerne på at Danmarks bistands andel reelt set er faldet er, at vi i Danmark sætter en del af udviklingsbistanden af til flygtninge og samtidig har Danmark øget den private sektors indsats mod, at der samtidig sikres at danske virksomheder får en fordel af bistanden.

Men Danmark er faktisk ét af de lande, der opfylder 0,7 procents kravet. Det fremhæves at Danmark sætter fokus på de 17 Verdensmål. Desuden bør, ifølge rapporten fra CONCORDE, regeringen sikre sig, at fattigdomsbekæmpelse og menneskerettigheder er pejlemærkerne for udviklingssamarbejdet.

Farlig udvikling

Det er en farlig udvikling at lade de fattigste lande i stikken i en verden, der mere end nogensinde har brug for, at vi fokuserer på helheden i verdens udvikling, hvis vi skal støtte bæredygtig udvikling, dæmme op for flygtninge fra Afrika, og forhindre, at vi bygger mure og grænsevagter op om nationalstater.

I stedet bør vi styrke mere overnationale initiativer da bæredygtighed ikke har nationale grænser.

Derfor skal skoler, når de arbejder med de 17 Verdensmål både arbejde med personlige, sociale, lokale, nationale og globale perspektiver, når de 17 Verdensmål introduceres og arbejde for, at de både indgår i skolens struktur og kultur.

Kommende blogs her i BLADET FOLKESKOLEN

Det vil mine kommende blogs se på, hvor jeg vil kommentere samtlige hver af de 17 Verdensmål i den kommende tid, ikke mindst så vores børn og børnebørn ikke ønsker at beskære i udviklingsbistanden, men på solidarisk vis vil øge bistanden og kæmpe for en lige og retfærdig verdensorden.

I øvrigt viser andre undersøgelser at unge faktisk gerne vil øge støtten til verdens fattige lande.