Dannelse og bæredygtighed

Blog

Bæredygtig grundskole: Nyt politikprogram

Grundskolen skal tage den grønne omstilling til sig og danne - uddanne de børn og unge, der skal være med til at sikre en grønnere fremtid, sådan skriver Teachers for Future i deres politikprogram, der har været diskuteret lige siden december sidste år nu her midt i en Coronatid er offentliggjort 15. april.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Der er rigtig mange gode forslag til, hvad der kan igangsættes allerede nu og løbende, for at støtte den grønne dagsorden på skolerne.

Nogle af de mål gruppen peger på frem til 2025 er, at bæredygtighed skal skrives ind i formålsparagraffen og fællesmål som et tværgående tema i alle fag. De peger også på, at grøn bæredygtighed skal være en del af kompetencemålene på læreruddannelsen.

Støttestruktur

Dannelse og bæredygtighed

Læreruddannet, Ph.D. i pædagogik. Arbejder som selvstændig konsulent i Kijani Institut, der blandt andet arbejder med de 17 Verdensmål og partnerskaber mellem skoler og uddannelsesinstitutioner i Danmark og Afrika, specielt Kenya.

En vigtig støttestruktur på skolerne vil være at opkvalificere alle lærerteams på de enkelte skoler, så alle kan være i stand til at varetage undervisning i grøn bæredygtighed.

Ud over disse tiltag mener gruppen bag Teachers for Future også at skolebyggeriet skal have et grønt islæt og foreslår at der implementeres grønne klasselokaler og at alle kommunes skoler skal have mindst en skolehave.

Teachers for Future er ikke kun et dansk fænomen, men har også spredt sig til mange andre lande, som Tyskland og Schweiz, Spanien og Portugal, hvor lærere i forbindelse med specielt klimaaktioner, har dannet sin egen frivillige forening, hvor bl.a. Mads Tudevad er ivrig talsmand. Teachers for Future skal også ses i sammenhæng med klimastrejkerne, Friday for Future og dannelsen af de Grønne Studenterbevægelse. Altså græsrødder, der er trætte af politikernes fodslæbende ikke-implementeringer, på området.

Ind til benet

I politikkatalog, går Teachers for Future ind til benet af, hvad folkeskolen kan og bør gøre for at transformere Danmark til et mere bæredygtigt samfund. Derfor foreslår de både initiativer på statsligt, kommunalt, grundskoleniveau og helt ind i lærernes maskinrum, nemlig undervisningen.

I det hele taget arbejder Teachers for Future med mere praksisnære tilgange og vil have at undervisningen skal handle meget mere om cirkulære systemer og undervisning i naturen. Staten skal stille flere økonomiske ressourcer til rådighed i form af midler til skolernes mere grønne drift, forskning i uddannelse for bæredygtig udvikling, en undervisningsportal, ressourcer til mere efteruddannelse om at arbejde bæredygtigt både pædagogisk og didaktisk, herunder støtte til flere undervisningsmidler.

Grønne koordinatorer skal støtte kommunerne og de enkelet skoler herunder også unge som rollemodeller og mentorer fra erhvervslivet. Et Grønt Råd på de enkelte skoler, som Grøn Flag Grøn Skole har lanceret, skal implementeres på alle skoler. Ikke kun for at udvikle grønne tiltag, men også at arbejde med social bæredygtighed, hvor man tager sig af elevernes klimaangst, klimaapati og magtesløshed.

Grøn undervisningsportal

På undervisningsniveau foreslår Teachers for Future mere tværfaglig undervisning og årlige emneuger med grøn bæredygtighed som tema. En grøn undervisningsportal skal være med til at samle, inspirere og være et praktisk konkret værktøj for lærerne, så de kan dele undervisningsforløb og udvikle sparring med andre lærer og skoler, og dermed ikke opfinde den dybe tallerken selv.

Brobygning og samarbejde med det omgivende samfund og ungdomsuddannelser, som erhvervsskolerne, skal styrke åben-skole samspillet med lokalområdet. Samarbejde med erhvervslivet skal være med til at sætte omstillingen til et grønt og mere bæredygtigt samfund i fokus.

Initiativet fra Teachers er rigtig godt og gruppen har fået inspiration fra både skolefolk, frivillige organisationer, der arbejder med grønne dagsordner på skoleområdet, forskere og repræsentanter fra ungdomsuddannelserne.

Kritiske kommentarer

Skal der knyttes nogle kritiske kommentarer til politikoplægget vil jeg fremhæve, at de burde nævne at friskolerne har en speciel plads i det danske skolesystem, som derfor kan tillade sig at gennemføre grøn dannelse og uddannelsestiltag på mere fundamentale måder end folkeskolen. Det virker lidt for påklistret, når man efter mange tiltag lige skriver: ”friskolerne skal ligeledes…”. I stedet burde de have skrevet, at Friskolerne ikke indgår i dette politikpapir.

Jeg mangler også en mere præcis beskrivelse af det tekniske personale, det man tidligere kaldte pedellen.  Hvor er de henne? Mine egne erfaringer er, at de er uundværlige på mange måder i denne omstilling – det kunne ske i samarbejde med erhvervsskolerne. Endelig kunne man godt have fremhævet samarbejdet med det omgivende samfund lidt mere og ikke mindst brug af gæstelærer, herunder også ældre med en grøn bæredygtig indstilling.

Lad mig afslutte med at rose Teachers for Future for deres oplæg. Det er tiltrængt. Faktisk kan man også inkludere den igangværende coronapandemi i dette oplæg, som jeg kan se, de allerede har gjort. Se blot dette Facebook indlæg:

Vi I Teachers for Future vil gerne samle alle jeres idéer til en fælles idébank med tanker, idéer og refleksioner over udeundervisning. Selvom vi i øjeblikket skal praktisere udeundervisning grundet undtagelsestilstand, skal vi jo huske, at det gensidige naturforhold skal blive en del af hele skolens virke, også på den anden side af coronakrisen, hvorfor vi med en fælles idébank kan afhjælpe hinanden.