Dannelse og bæredygtighed

Blog

De 17 verdensmål og skolen er mere end klimakamp

Hvordan får vi skolen og de 17 verdensmål integreret på en naturlig og integreret måde, og dermed en del af den faglige, tværfaglige undervisning og en måde hele skolen arbejder efter i samarbejde med lokalsamfund og det internationale arbejde?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Oxfam, som er en britisk organisation, der arbejder med global dannelse og bæredygtighed har lige udgivet en guide for lærere i grundskoler, der vil i gang med at arbejde med de 17 verdensmål.

Guiden giver en masse inspiration og gode eksempler og ikke mindst redskaber samt utallige velegnede links til, hvor man kan hente mere. (se downloads)

Som lærer er det godt, først at gøre sig klart, at det er kropsumuligt at rumme alle verdensmål på én gang. Der er 17 verdensmål og herunder godt 169 delmål. De 17 verdensmål er på mange måder relevant for skolen. Dels giver de en overordnet ramme for det skolen kan arbejde med både personligt, fagligt, med skolen som helhed, forældre, lokale, nationale og globale partnere.

Dannelse og bæredygtighed

Læreruddannet, Ph.D. i pædagogik. Arbejder som selvstændig konsulent i Kijani Institut, der blandt andet arbejder med de 17 Verdensmål og partnerskaber mellem skoler og uddannelsesinstitutioner i Danmark og Afrika, specielt Kenya.

Progression igennem hele skoleforløbet

Dels er der mulighed for hele tiden at vende tilbage til de enkelte mål på en måde, hvor man op igennem skoleforløbet, hele tiden kan udvikle temaerne fra det enkle og konkrete til det mere komplicerede. Endelig rummer de 17 verdensmål muligheder for de faglige team og de enkelte klasseteams og trinteams på tværs af årgangene, til at finde relevante emner fagligt, tværfagligt, socialt og overfagligt.

Når vi arbejder med bæredygtig udvikling i skolen kan det være nyttigt at skelne mellem arbejdet OM eller FOR bæredygtig udvikling. I arbejdet OM bæredygtig udvikling med de 17 Verdensmål handler det mest om at informere og blive klogere på, hvad de 17 mål er, og få viden om de mange delmål. Det kan gøres på mange måder. Skoler kan lave emneuger, hvor man arbejder med de 17 verdensmål og laver udstillinger eller lade en lokal kunstner være med til at lave egentlige udsmykninger.

I arbejdet FOR de 17 verdensmål, vil formålet være mere handleorienteret frem mod at komme med løsninger. Her kan fagene bidrage med viden, men ligeså vigtigt er det at diskutere holdninger og handlinger, der kan føre frem til en mere bæredygtig livsstil.

Gode råd i arbejdet med de 17 verdensmål

Nedenfor er der oplistet nogle gode råd til hvordan man kan gribe arbejdet an, når man skal i gang med de 17 Verdensmål. Ideerne er som sagt hentet fra guiden fra britiske Oxfam.

  • Gør jer overvejelser om, hvad eleverne (f.eks. læringsmål), lærerne (f.eks. afklaringer om læseplaner), skolen som helhed (f.eks. hvordan skolen kan arbejde med både indhold og drift i et bæredygtigt perspektiv), forældre (tiltag hvor forældre er involveret)og det lokale samfund (samarbejdspartnere som for eksempel en landland eller en virksomhed), internationalt (en partnerskole) kan få ud af at arbejde med verdensmålene.
  • Oplistning af mål for arbejdet – her kompetencemål: Hvilken viden, færdigheder, værdier og holdninger skal arbejdet indebære?
  • Gå ind i de enkelte fag og find læringsmål, der matcher de temaer, fag og teams, der skal arbejde med de 17 Verdensmål. Der er helt sikkert andre end de naturfaglige fag, der kan byde ind med noget. En oplistning af de enkelte fag og hvordan de kan indgå i arbejdet med de 17 Verdensmål.
  • Overvejelser over hvilken metode eller teori, der skal til for at opnå de ønskede kompetencemål. Det kunne være i form af en LÆR – TÆNK – HANDLING model, der arbejder med elevernes viden, forståelse og udvikling af færdigheder, men også muligheder for at tænke kritisk og kreativt i form af alternativer. Og endeligt at kunne handle på en kompetent måde, der kan sætte nye tanker og handlinger i gang.

Husk de positive historier

  • I arbejdet med de 17 verdensmål er det godt at have de positive historier med for at eleverne ikke skal ende i skyldfølelse eller håbløshed. Brug ivrigt Verdens Bedste Nyheders hjemmesiden: https://verdensbedstenyheder.dk/
  • Gå på opdagelse i de mange gode ideer, der allerede findes, så du kan blive inspireret. For eksempel har jeg i denne blog henvist til masser af gode undervisningseksempler og ideer fra frivillige organisationer og andre udbydere af undervisningsmidler.
  • Husk at evaluere og løbende samle op fra de initiativer der gennemføres, så skolen har en idebank, der kan bruges senere af andre klasser.
  • Oplist styrker og svagheder i arbejdet med de 17 Verdensmål. Jo ældre eleverne er, jo mere kritiske vil de være. For eksempel kan man iagttage, at det ofte er de rigeste og mest indflydelsesrige organisationer, der tager de 17 Verdensmål op. Der er en tendens til at den økonomiske bæredygtighed og økonomisk vækst bliver prioriteret højere end andre bæredygtighedsmål. De 17 Verdensmål er meget brede og kan være uhåndterlige at arbejde med for specielt de mindste. Derfor er en prioritering vigtig og det vil være vigtigt, at gøre målene konkrete og personlige, men stadig sandfærdige.

Certificering som verdensmålsskole

Mange skoler er allerede i gang med arbejdet med de 17 verdensmål og flere skoler bruger de 17 verdensmål som emner i projektopgaver for afgangsklasserne.

I øjeblikket er der et udviklingsprojekt i gang, hvor skoler direkte bliver certificeret som 17 verdensmålsskoler. Projektet er koordineret af Chora 2030 og hedder 2030 skoler og kan ses på denne side: http://2030skoler.dk/. Når man tilmelder sig får man en håndbog, som guider dig igennem forløbet.

Også UNESCO arbejder med at kvalificere skoler der arbejder med de 17 verdensmål. https://unesco-asp.dk/kategori/projekter/unesco-verdensmaalsskoler-p/

UNESCO Verdensmålsskoler er en del af det verdensomspændende skolenetværk UNESCO Associated Schools Project Network med 11.500 skoler og uddannelsesinstitutioner i 182 lande. Alle skolerne i netværket er forpligtet til at arbejde med globalt medborgerskab og bæredygtig udvikling.

Download guiden fra Oxfam her