Dannelse og bæredygtighed

Blog

Øen – og alt skidt fra havet

Hvis nogen af jer har fulgt med i DR serien om Øen, hvor en håndfuld danskere skal forsøge at overleve i 30 dage, vil I måske undre jer over, hvor meget de er i stand til at samle op af plastik og andre forbrugsvarer – f.eks. tandbørster, som ligger og flyder på en ø, midt i Stillehavet. Mål 14 handler om livet i havet.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Jeg undrer mig, fordi jeg selv bor godt 3 km fra havet, hvor der ikke findes nær så meget affald, som det fremgår af udsendelsen, Øen. Hvis vi samtidig tænker på, at det måske kun er toppen af isbjerget, så må der altså ligge meget affald i verdenshavene. Ved mange strande rundt omkring på kloden, hvor turisterne opholder sig, ser man hver morgen lokale ansatte feje og rydde op, så turisterne ikke bliver skræmt væk.

Ifølge FN kommer over halvdelen af luftens ilt fra algerne, der lever i havet. Samtidig giver fisk, skaldyr og blæksprutter mad til mere end 3 milliarder mennesker. Og tænk sig mere end 200 millioner mennesker lever af fiskeri verden over.

Havet som losseplads

Dannelse og bæredygtighed

Læreruddannet, Ph.D. i pædagogik. Arbejder som selvstændig konsulent i Kijani Institut, der blandt andet arbejder med de 17 Verdensmål og partnerskaber mellem skoler og uddannelsesinstitutioner i Danmark og Afrika, specielt Kenya.

Igennem lang tid i menneskets historie har vi brugt havet både som fødekilde og affalds container. Specielt det sidste gør at havene i dag er under stærkt pres og man regner med at 40% af havene er belastede. Det skyldes flere ting:

Forurening fra aktiviteter på land – hvor mennesket hensynsløst har brugt havet til affald

Forsuring af havet, hvor CO2 indholdet stiger kommer ligeledes fra menneskelig aktivitet, hvor godt 25 af den CO2 vi udleder, kommer fra vores forbrænding af kul, olie og andre fossile energikilder. Hermed dannes der kulsyre, som får vandet til at blive mere surt eller mindre PH-værdi.

Overfiskning af verdenshavene sker, fordi mennesket bliver mere og mere effektive med at fange fisk. På bare fire årtier er bestanden af udvalgte fiskearter faldet med næsten 50%. Forskellige støtteordninger, der blandt andet bidrager til ulovligt fiskeri og overfiskning bør derfor forbydes.

Mange østater og mindst udviklede lande oplever i disse år at dele af deres land forsvinder på grund af stigende højde af havet.

Det er ikke de små lokale fiskere, der er udgør en trussel for havet og søer (se billedet).

Rev der nedbrydes

Ødelæggelser af rev kan medføre stor skade på dyr og mennesker. For eksempel har man oplevet at verdens største rev, Great Barrier Reef ved Australien, mange steder er ved at miste de livgivende koraler fordi de bliver afbleget af de højere temperatuer. Dermed forsvinder de små fisk og videre de store.

På mange måder kan mål 14 om livet i havet være inspirerende at undervise i:

Ideer til undervisningen:

Hvordan kan sang, dans og animation være inspirerende?

En sang om ’livet i havet’ kan føre en masse undervisning med sig. Sange kan pirre vores oplevelse, nysgerrighed og lyst til at gå på opdagelse i havet:

Sangen ’Livet i havet’ skaber et poetisk og drømmende univers, hvor vi oplever livet under havoverfladen. Vi hører også dyrene råbe om hjælp – kan vi høre dem? Sangen pirrer nysgerrigheden og giver os lyst til at gå på opdagelse i havet. Hvordan bevæger dyrene og planterne sig, og hvad sker der på bunden af havet? Hvordan er det at være en fisk i havet, hvor der er smukt, men samtidig forurening og efterladte ting fra mennesker? Hvordan drømmer vi om, at der skulle se ud?

I nedenstående link kan du blive inspireret til at få eleverne til at danse og bevæge sig, udvikle billeder og lave animationsfilm:

https://bumkultur.dk/livet-i-havet/

Tema om vand på eksperimentarium

For dem der bor i nærheden af eksperimentarium er der masser af muligheder for mere naturhistoriske undersøgelser og forbavselser. Der findes en temarute om vand

https://www.experimentarium.dk/

WWF om forsuring af havet

Verdensnaturfonden WWF har udgivet glimrende undervisningsmateriale om forsuring af havet. Selvom dette link mest er beregnet til de ældste klasser og ungdomsuddannelserne kan de godt inspirerer:

https://undervisning.wwf.dk/forsuring

Omfattende undervisningsmateriale

Her er et link til et undervisningsmateriale til mål 14 for 7 – 9 klasse (samfundsfag og naturfag), der indeholder både lærervejledninger, 8 portrætfilm om kystfiskere i Danmark og Kenya samt 9 temafilm og debatfilm. Udover dette findes der også af et billedarkiv med opgaver.

Eleverne får indsigt i: Havets økosystem, menneskenes indflydelse på havet, overfiskeri, bundtrawlsfiskeri, eutrofiering, fødekæder, kystfiskeri, industrielt fiskeri, fiskekvoter, forbrugerens adfærd og magt, miljømærker, internationale aftaler, bæredygtig omstilling, politik, økonomi og globalisering med et særligt fokus på havet set fra kystfiskernes perspektiv samt FN’s 12. og 14. verdensmål.

https://www.verdensmaal.org/nyheder/en-tredjedel-af-alle-fiskebestande-er-overfisket.-verdenshavene