BLOG

Empty article - Subtitle

Vil du have bedre kolleger i fremtiden? Start her.

På min skole arbejder vi meget for at koble skolen sammen med lokalsamfundet og omverdenen generelt. Vi er en åben skole. Vi laver samarbejde med foreninger, virksomheder, forældre og institutioner. Men nogen vi aldrig ser, er lærerstuderende. Og det virker faktisk lidt pudsigt, for når man spørger lærerstuderende hvad de mangler mest i deres uddannelse, så er svaret ofte "folkeskole" (praktik). Underligt, for de er jo vores kommende kolleger. Jeg inviterer hermed gerne lærerstuderende ind i min undervisning.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Den seneste læreruddannelsesreform bød desværre på endnu en nedskæring af tiden i praktik - nu er det højest 18 uger på fire år - men til gengæld indførte man et krav om praksiskobling i alle uddannelsens fag. Nu skal man altså også møde virkeligheden uden for praktikkerne. Ideen var god, men igen og igen hører og læser jeg, at det ikke rigtigt bliver til noget. Senest i den nye evaluering af læreruddannelsen. Og som nævnt, så ser jeg heller ikke lærerstuderende på min skole uden for praktikperioden, selvom vi ligger under 30 min (offentlig transport) fra nærmeste læreruddannelse. 

Det er jo hverken lærerne, folkeskolerne eller kommunerne som har opfundet de nye dele af læreruddannelsen, hvorfor ansvaret ikke reelt ligger her. Men vi har dog et ansvar for, at vores kommende kollegaer bliver så dygtige som mulige, da det vil øge vores arbejdsmiljø og kvaliteten af undervisningen i fremtiden; bedre nye kollegaer vil kunne løfte mere. 

I dag ser vi jo nærmest det modsatte - nye unge lærere flygter fra folkeskolen, og "praksischok" er stadig et af de mest benyttede termer som årsag. Men det vil faktisk ikke kun mindske praksischokket og giver dygtige kolleger i fremtiden. Et tættere samarbejde vil også forbedre mit arbejde. Forestil dig, at et par samfundsfagslærer-studerende fra Roskilde sad og læste om metoder og teknikker til at skabe god undervisning i økonomi. Nu vil de gerne undersøge forskellen mellem to metoder, eller observer hvordan nogle elever reagerer på noget specifikt. Så kan de jo komme til mig eller en af mine kolleger, som underviser i samfundsfag og teste det de vil i vores klasser. Elever vil opleve nye metode i deres undervisning (eller måske ikke opdage noget hvis de blot bliver observeret), de studerende vil få bedre forståelse for deres teorier og for praksis, mens vi lærere kan lære noget af den nye viden som de studerende arbejder med. Kræver det mere forberedelse? Måske en gang imellem, men langt de fleste gange, så vil små projekter og samarbejde ikke give den enkelte lærere meget mere forberedelse, da de studerende enten blot er til stede eller måske endda får lov til, at stå for noget af undervisningen. 

Hvis folkeskolen skal være en åben skole, så lad os være endnu mere åbne og få samarbejdet med de lærerstuderende op at køre. Det giver bedre kolleger i fremtiden. Vi lærere kan godt gå forrest selvom det ikke er vores opgave eller pligt. Jeg melder mig på banen til alle lærerstuderende - kom ud, vi (de fleste) vil gerne samarbejde med jer, også uden for praktikken.