BLOG

Empty article - Subtitle

Den smukkeste buket indeholder alle regnbuens farver!

Mener du, som jeg, at Danmarks Lærerforening er for alle foreningens medlemsgrupper, hvor alle medlemmers interesser varetages på lige vilkår, og at drøftelser og beslutninger i hovedstyrelsen, foregår på demokratisk vis? I så fald er det en nødvendighed, at alle foreningens medlemsgrupper også er repræsenteret i hovedstyrelsen i den kommende periode, og derfor skal jeg selvfølgelig have én af de 18 aktive pladser!

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Vi mindre medlemsgrupper kan ikke leve med de mange fordomsfulde og virkelighedsfjerne angreb, der konstant rettes mod vores arbejdsområder. Dette sker udelukkende, fordi der mangler tilstrækkelig tæft for vores kerneopgaver!

Sammenhængskraft og samhørighed 

Medlemsgrupperne uden for folkeskolen udgør skønsmæssigt samlet set ca. 6-8 % af medlemsskaren. Disse gruppers specifikke egenart er med til at skabe sammenhæng og samhørighed for alle, der arbejder i og uden for folkeskolen. Derfor skal deres vilkår og fagpolitiske forhold også varetages ligeværdigt.

Der bør være langt større fokus på for eksempel specialskolelærere, læsevejledere, undervisere på STU, SOSU-undervisere, psykologer, konsulenter, UU-vejledere, og PB’ere i ernæring og sundhed, m.fl. i den kommende periode i hovedstyrelsen. 

Jeg vil gøre mit ypperste for, at der bliver skabt større sammenhængskraft i DLF. Gennem vedholdenhed, hvor de mindre medlemsgrupper kontinuerligt medtænkes i alle drøftelser og beslutninger, således at medlemmerne fra de små medlemsgrupper også kan se sig inddraget i hovedstyrelsens beslutninger og kongressens vedtagelser. 

Geist, hjerte og specialiserede indspark 

For mig er en plads i Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse, en mulighed for at være med til at påvirke foreningens politik og sikre en udvikling af folkeskolen, almen- og specialundervisningen, inklusionsindsatsen, PPR´s rolle og opgaveløsning, så supporten opleves hjælpsom for lærerne. 

Medlemspaletten har mange facetter, hvor målgrupperne er bredspektrede og kerneopgaverne nødvendigvis ikke, har et fokus på undervisning i traditionel forstand. Ingen nævnt, ingen glemt, er nok at foretrække, fordi de mindre medlemsgrupper består af rigtig mange fagligheder og funktioner. 

Det er min holdning, at alle er så essentielle, uagtet om man definerer sig selv, som en del af den store gruppe eller hører til de mindre medlemsgrupper! Derfor skal alle medlemsgrupper opleve, at deres vilkår bliver ligeværdigt varetaget i vores fælles fagforening - fordi DLF er for alle medlemmer.

Demokratisk overskud inkluderer alle regnbuens nuancer 

Jeg håber du er enig med mig i, at hovedstyrelsen i den kommende periode skal afspejle medlemsgrupperne i DLF og dermed syde af demokratisk overskud. 

Vil du også sammenhængskraft i vores fælles fagforening, hvor den nye hovedstyrelse reflekterer alle regnbuens nuancer.

Så brug dine 18 stemmer på Susanne Weisbjerg Vilstrup.

Mange hilsner

Susanne Weisbjerg Vilstrup.

Kandidat til Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse

Formand for Logopædisk Forum (FTHF)

Du kan læse mere, følge og kontakte mig på:

http://www.kreds21.dk/politik/hovedstyrelsesvalg/hovedstyrelsesvalg-2019/susanne-w-vilstrup

https://www.fthf.dk/wp-content/uploads/2019/11/Valggrundlag-Hovedstyrelsesvalget-DLF-2019-Susanne-Weisbjerg-Vilstrup-.pdf 

https://www.facebook.com/susanneweisbjergvilstrup