BLOG

BLOG

Empty article - Subtitle

Æstetik, sundhed og Aktiv rundt i Danmark

Vi er måske ikke så meget i vane med at forbinde æstetik med sundhed i Danmark, men det er der faktisk god grund til at gøre. Da æstetikken er følelsernes sprog, er fortællinger og billeder særlig velegnede til at sætte gang i følelsesmæssige læringsprocesser

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

At sundhed er mere end at spise gulerødder og dyrke motion er åbenlyst for de fleste. Dog har vi i landets største sundhedskampagne på skoleområdet, Aktiv rundt i Danmark (www.aktivrundti.dk), for længst måttet sande, at et bredt sundhedsbegreb, som indbefatter både livsstils- og levevilkårsdimensionen samt ikke bare fysisk sundhed men også mental og social sundhed er svært at rumme i en og samme kampagne. Derfor vil Aktiv rundt i Danmarks hovedaktivitet altid være: En hold-konkurrence men med fokus på den enkelte elevs vaner af betydning for en sund og aktiv skoledag. I hovedkonkurrencen samler eleverne point ved fx at være fysisk aktiv til og fra skole, i frikvartererne, i fritiden ved få frisk luft, spise frugt og grønt, drikke rigeligt med vand og få tilpas med søvn.

Alligevel ønsker vi fra Aktiv rundt i Danmark at give lærerne mulighed for at komme ind på flere dimensioner af betydning for sundhed, hvorfor det er vigtigt for os, at tilbyde nogle kvalitetsmæssige gode fortællinger med tilhørende grafik, som læreren kan anvende bredt sundhedspædagogisk. Sidste år valgte Aktiv rundt i Danmark at lancere nogle vanedyr, som af vores brugergruppe blev tolket positivt og, som de var ment – nemlig som humoristiske fantasidyr, der gav et godt afsæt for en lille snak om vaner. Dog var der nogle få, som ikke brød sig om dem. Billeder er et stærkt medie, hvorfor man altid risikerer, at nogle tolker dem ind i deres måske negative indstilling til begrebet sundhed.

Vi er måske ikke så meget i vane med at forbinde æstetik med sundhed i Danmark, men det er der faktisk god grund til at gøre. Aktiv rundt i Danmarks mål er at bidrage til danske skoleelevers sundhedshandlekompetence ved at give dem indsigt og viden, engagere dem, give dem visioner for et sundt liv samt konkrete handleerfaringer med sundhedsfremmende aktiviteter. Vi vil dertil gerne tilføre dem en god portion kritisk sans ud fra devisen ”for meget er for meget og for lidt er for lidt”.Da æstetikken er følelsernes sprog, er fortællinger og billeder særlig velegnede til at sætte gang i følelsesmæssige læringsprocesser også hos børn. Når børnehavebarnet får læst højt om Karius og Baktus, der ødelægger tænderne, Alfons Åberg, der ikke vil sove, Pippi, der køber hele slikbutikken, og ser bjørnen Bruno på DR spise en masse pommes fritter, eller når skolebarnet læser om Aktiv rundt i Danmarks ”Dovendyr”, ”Blegfisen” eller den ”indtørrede rosin” skaber det identifikation og er kilde til at opnå kompetencer og samle råstof til egne fortællinger. Den egentlige læringsproces opstår, når eleven griber de forskellige æstetiske input og selv gør noget med dem. Kampagnematerialet kan hjælpe læreren til at være katalysatorer for læringsprocessen, men ikke bestemme resultatet på forhånd. Det fortælling kan, hvad enten den er i billede, ord, musik eller bevægelse, er at den kan dreje fokus væk fra negative fikspunkter, fordi den aldrig bliver et personligt angreb om at: Du spiser også for meget slik, sover for sent og bevæger dig for lidt. Og dermed åbnes for den positive dialog frem for løftede pegefingre.

”Kunsten og deltagelse i de kulturelle aktiviteter bidrager til, at selvet i os udvikles: At vi bliver bedre til at give vort liv en fortællestruktur og bedre til at tolke de stemte indtryk, vi modtager fra vor omverden” (Mogens Pahuus, filosof)

Nu vil det måske være at tage munden for fuld at kalde det æstetiske udtryk i Aktiv rundt i Danmark for kunst, men det er trods alt et stykke kultur for børn afsendt med en intension om at bidrage positivt til børns livsduelighed. Og det er det æstetisk fortælling kan på en anden måde end afkrydsningsskemaet i aktivitetshæftet - og derfor er den æstetiske dimension i Aktiv rundt i Danmark højt prioriteret. 

2013´s tema i Aktiv rundt i Danmark er ”gode vaner af betydning for en sjov og aktiv skoledag”. Temaet er valgt ud fra den betragtning, at vi måske generelt i samfundet og i sundhedsdebatten har mere glæde af at integrere positive faktorer i sundhedsindsatsen og sætte fokus på, hvad der fremmer sundhed og skaber mening - frem for hvad der hæmmer. Historien om de dårlige vaner fra sidste år kommer til at lægge op til en ny humoristisk historie om jagten på de gode vaner. Tilmeldning begynder i april!

Powered by Labrador CMS