BLOG

BLOG

Empty article - Subtitle

Hvor mon den er, den røde tråd?

Den gode nyhed er, at tråden er klar til at blive samlet op. I form af et inspirations- og undervisningsmateriale til lærere om den røde tråd - det vil sige: sammenhængskraften - i idrætsundervisningen fra indskoling til udskoling. Materialet kan bruges frit af alle interesserede lærere.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Idræt i folkeskolen er skolens vigtigste bevægelsesfag. Da faget er obligatorisk, giver det mulighed for at præsentere alle børn og unge for fysisk aktivitet og bevægelse. Idrætslærerne kan således være med til at sikre, at eleverne opnår et alsidigt kendskab til idrætsfaget og får lyst til at bevæge sig.

I forbindelse med certificering af idrætsskoler i Aarhus kommune har KOSMOS (nationalt videncenter for børn og unges sundhed) i samarbejde med de 80 deltagende lærere udviklet det nye inspirations- og undervisningsmateriale. Med materialet i hånden får du og dine idrætskolle­ger nye muligheder for at samarbejde om god kvalitet i idrætsundervisningen på både den korte og lange bane.

Den korte bane betyder, at der gennem undervisnings­forløbene er sat særligt fokus på:

  • at hver lektion/undervisningsforløb vil have eleverne til at både at bruge krop og hoved undervejs i idrætsundervis­ningen og det sker ex. gennem brug af timeoutspørgsmål.
  • at der til hver lektion er fokus på inddragelse af fagord som en del af læringen i idræt.

Den lange bane betyder, at der gennem under­visningsforløbene er sat særligt fokus på:

  • at skabe en tydelig rød tråd, hvor der er en øget sam­menhæng mellem indhold og form indenfor et idrætsom­råde til både indskoling, mellemtrin og udskoling.
  • at planlægge længerevarende undervisningsforløb, som giver lærer og elever længere tid til at lære det valgte indhold og tema.

Der er udarbejdet tre materialer, som alle binder den røde tråd mellem indskoling, mellemtrinnet og udskolingen. Se forløbene her:

Powered by Labrador CMS