BLOG

BLOG

Empty article - Subtitle

Involvering af unge i virkeligheden…..det er sagen!

Under en international konference i begyndelse af oktober i Odense blev intentionerne i faghæfte 21 omkring de tre faglige synsvinkler afprøver på tværs af skoleklasser i en række europæiske lande - og det blev en stor succes...

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Den 7.-9. oktober 2013 afviklede UC Syddanmark, Det nationale videncenter KOSMOS og DPU en stor international konference omkring ulighed, sundhed og undervisning i skoler i Odense med deltagelse af ca. 280 undervisere, forskere, embedsfolk m.v.

For os som arrangører var det vigtigt, at denne konference (The 4th European Conference on Health Promoting Schools) ikke alene blev afsluttet med anbefalinger fra de professionelle på området (forskere m.m.), - men også fik input fra den målgruppe, som anbefalingerne drejede sig om.

Der blev derfor, i tæt samarbejde med Odense Kommune, udarbejdet en strategi for en ungekonference, der skulle afvikles parallelt med The 4th European Conference on Health Promoting Schools. Udgangspunktet for strategien var, at der stort set ikke var økonomi til gennemførelsen, - men ved fælles hjælp, Odense Kommune og UC Syddanmark/Det nationale videncenter KOSMOS, lykkedes det alligevel at ”stikke en strategi sammen”.

Formålet med ungekonferencen var:At opfordre unge til – på tværs af landegrænser - at dele deres ideer om sundhed og sundhedsfremme

 • At opfordre unge på tværs af landegrænser til at arbejde sammen om at gøre deres skoler til et bedre sted at være og lære
 • At bidrage aktivt til den internationale konference i tæt dialog med konferencedeltagerne
 • At bidrage aktivt til konferencens resolution med unges vision om bedre skoler gennem sundhed
 • At stimulere unges kommunikation og samarbejde på tværs af Europa.

For at udfylde dette formål, gik strategien ud på at invitere 20 skoleelever fra 8.- og 9. klassetrin fra Odense Kommunes folkeskoler (max 2 deltagere fra hver skole). Desuden blev det internationale SHE netværk (Schools for Health in Europe) aktiveret via de respektive landes nationale koordinator. Det resulterede deltagelse fra Danmark, Litauen, Estland og Makedonien.

Deltagelse fra udenlandske skoler/klasser foregik gennem brug af sociale medier (Facebook, Skype, m.v.).

Som forberedelse til selve konferencen blev alle unge deltagerne bedt om at udarbejde et essay, et maleri, en plakat, en kort video etc. af, hvordan deres ideelle skole ville se ud efter deres opfattelse. Denne opgave blev efterfølgende brugt som en del af ungekonferencen, som udgangspunkt for drøftelserne.

Det var med en vis spænding at ungekonferencen gik i gang, - men der gik ikke ret lang tid inden nevøsitet og spænding var afløst af oplæg, opgaver og masser af diskussioner på kryds og tværs af de deltagende landes skoleklasser via de sociale medier. Processen levede til fulde op til vore håb og forventninger, - nemlig, at hvis man involverer unge i debatten om sundhed, sundhedsproblemstillinger, alternativer og handlinger, så viser denne målgruppe udsøgt interesse for sundhedsspørgsmål. Det blev helt igennem nogle fantastiske dage, hvor energiniveauet i ungekonferencens lokale lå langt over det forventelige. Det var en sand fornøjelse at følge unge på tværs af Europa drøfte spørgsmål som, hvad er sundhed?, hvad er den ideelle sundhedsfremmende skole for Jer? samt hvad kan og vil I selv konkret gøre (handlekompetenceperspektivet)? Det kan varmt anbefales lærere i folkeskolen at begive sig ud i noget lignende med egen klasse!  

Resultatet af unge konference blev en præsentation af de unges anbefalinger på The 4th European Conference on Health Promoting Schools, hvor de overfor forskere m.v. præsenterede deres resultater fra ungekonferencens arbejde.

Ungekonferencen kom frem til følgende statements:

Hvad er sundhed?

 • Sundhed er meget mere end bare motion og sund kost
 • Sundhed er, når der er en balance mellem krop og sind
 • Sundhed handler om at være positiv

Den ideelle sundhedsfremmende skole

 • Behov for at blive inspirerende og indbydende for de studerende
 • Skal have bedre vilkår for frisk luft og udendørs aktiviteter
 • Skal være mere opmærksom på den mentale sundhed

Action kompetence på sundhedsområdet

 • Skoleledelsen bør gøre det til en vane, at være sund fra starten
 • Vi opfordrer skolelederne til at afsætte tid og indflydelse på sundhedsspørgsmål
 • Vi bør gå efter de små ændringer, i stedet for at forsøge at lave en revolution
 • Vi bør opmuntre hinanden til at være sunde.

Ovenstående statements bliver nu sammenskrevet med forskernes anbefalinger for det fremadrettede arbejde med sundhedsfremme i skoler i Europa.

Powered by Labrador CMS