BLOG

Empty article - Subtitle

Medinddragelse vigtigt for sundhed

Hvordan kan børn og unge bedst muligt inddrages, så det gør en positiv forskel for dem og deres omgivelser? Det giver en ny, gratis bog flere bud på.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Danmark har tradition for, at handlekompetence er i fokus. Vil du sætte skub i forandringer? Ja, så er det et must, at børn og unge selv kan deltage i udvikling af ideer og visioner, tage beslutninger og handle hen imod sundhedsmæssige forandringer. Deltagelse er således et hovedprincip i sundhedsundervisningen.... fokus på sundhed i sig selv er ikke nok!

Hvor meget skal børn inddrages og hvordan?

Men det er ikke altid lige let at finde balancen for inddragelse, når der også er et stof, som skal formidles. Her kan en ny bog, der er udgivet af Aalborg Universitet, og kan downloades gratis, give lærere og pædagoger inspiration til at indkredse den professionelle rolle i forhold til børn og unges deltagelsesmuligheder.

I bogen kan du læse om rammerne for deltagelse og få indblik i drøftelser om, hvor og hvordan de sættes. Samt hvordan vi kan støtte børn og unge til at forandre deres hverdag. Med et særligt fokus på udsatte børn og unges muligheder.

Veje til deltagelse

Bogen er skrevet af to forskere fra Center for Ungdomsforskning og er et led i forskningsprojektet ’Når inddragelse gør en forskel’, som er støttet af VELUX FONDEN.  Titlen på bogen er "Veje til del­ta­gel­se – nye forståelser og tilgange til facilitering af børn og unge deltagelse", og bogen præsenterer en række helt kon­kre­te, handlingsrettede metoder i bl.a. uddannelsessammenhænge, foreningslivet og i sociale indsatser.

Bogen tager udgangspunkt i børn og unges egne fortællinger og inddrager også voks­nes per­spek­ti­ver på, hvordan arbejdet med at fremme udsatte og sårbare børn og unges deltagelse kan kvalificeres.

Download bogen her.

Hvorfor fokus på sundhed?

Børn tilbringer mange timer af deres liv i skolen, og det giver god mening, at vi fokuserer på at kombinere trivsel, læring og sundhed. Blandt andet fordi en skole, der målrettet arbejder med børns og unges sunde vaner og kompetencer, også har et bedre udgangspunkt for at fremme læreprocesser inden for mange andre områder, fx sproglige færdigheder og samarbejdsevner.

Udvikling af børn og unges sunde vaner og sunde kompetencer kan relateres til de fleste af skolens fag og er derfor beskrevet som gennemgående, timeløst fag i faghæftet til 'Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab'.  

Powered by Labrador CMS