BLOG

BLOG

Empty article - Subtitle

Mere lighed i sundhed

Det er afprøvet med succes i skoleregi - her kaldes det sundhedsambassadører. Nu indføres det på landsplan under navnet lighedsambassadører. Men kort og godt - det virker kun, hvis ambassadørerne er aktive og brænder for en mission.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Minister for sundhed og forebyggelse, Astrid Krag (SF), indfører nu begrebet lighedsambassadører på landsplan. Ambassadørerne, som vist ligner den type nøglepersoner, som ses i skolens lærer- og pædagogstab på forskellige specifikke områder, der er tværgående og har brug for en særligt ansvarlig person, som skal minde os om at give området opmærksomhed, har en stor opgave: De skal mindske den dokumenterede ulighed, der betyder at højtuddannede har et længere og mere sundt liv end lavtuddannede.

Astrid Krags mål er, at lighedsambassadørerne skal sætte ulighed i sundhed på dagsordenen, hvor de er, samt hjælpe med at omsætte viden og erfaring om barrierer og muligheder i forhold til fælles handling, så sundheden øges. De skal inspireres af og arbejde sammen med andre, der også arbejder for lighed i sundhed. Alle kan melde sig som lighedsambassadører, men ministeren satser på i første omgang at få en række prominente, offentlige personer til at melde sig under fanerne. Se den opdaterede liste, der ligger på lighedsambassadørernes hjemmeside www.lighedsambassadør.dk – her er dem, som foreløbigt har meldt sig til hvervet. De er højt rangerende i deres organisationer .... men hvor er praksis henne?

Når ministeren siger ’alle’, så gælder det både politikere, erhvervsfolk og repræsentanter for foreninger og større institutioner, men også den lokale skolelærer eller idrætsklubtræner. Som ambassadør tilslutter man sig et ’lighedsdogme’ – dette kan både skinne igennem i forhold til ens arbejdsliv og i forhold til ens privatliv. For helt almindelige praktikere er der indført et 'dogme light', som er tilpasset virkeligheden, når man arbejder med lighed i den brede bund af organisationen.

Videncenterleder Børge Koch fra Videncenter for Sundhedsfremme byder ind med de erfaringer, som UC Syddanmark har gjort sig på området, hvor hans videncenter har udarbejdet et koncept, der tager afsæt i at uddanne lærere i sundhed og bevægelse. Blandt andet har skolerne i Furesø Kommune været med. ”Vi har på en række skoler uddannet lærere som sundhedsambassadører og bevægelsesambassadører med den opgave at sikre, at sundhed eller bevægelse bliver taget op til debat”, fortæller Børge Koch. ”Det virker – og det vil lighedsambassadører formentlig også gøre - men det er næppe nok i forhold til at løse hele den udfordring vi har”.

Er tiden kommet til, at vi byder ind og skaber vores egen bevægelse, hvor lærere, pædagoger, elever og undervisere på videregående uddannelser samles om at sætte ulighedsproblematikken på dagsordenen? Tænk, hvilken styrke vi kunne gå ud med sammen, hvis vi samlede alle gode kræfter, krydret med de erfaringer, som allerede findes ude i hverdagen med at skabe inklusion og lighed! Det er bare med at komme i gang! Der kræves engagement og mod til at tale om sociale uligheder - og vi har meget at byde ind med.

Læs Politikkens artikel (tryk på linket før denne parantes)- her interviewes Børge Koch – og ret henvendelse til Børge Koch på bfko@ucsyd.dk, hvis du vil være med i den nye lighedsbevægelse .... på bottom-up-facon.

Powered by Labrador CMS