BLOG

BLOG

Empty article - Subtitle

Har vi svigtet vores politikere?

Indtryk fra en paneldebat.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Forleden deltog jeg i en paneldebat om folkeskolen. Det gør jeg tit. Imidlertid var denne debat speciel for mig, fordi den endeligt bekræftede noget, jeg har længe har tumlet med: Kan det virkelig passe, at reformideologien først og fremmest er båret frem af uvidenhed? Naturligvis er der nogle få benhårde reformideologer som Jens Rasmussen, Lars Qvortrup og Christine Antorini, der måske ved, hvad de gør, men er det muligt, at størsteparten af reformens støtter simpelthen ikke har begreb om, hvad de reelt foretager sig? Ja, det vil jeg efterhånden mene.

Erkendelsen er ikke revolutionerende, da man i aviser og dagblade hele tiden har kunnet læse, hvordan reformstøtterne fortrinsvis argumenterer med floskler og myter, men alligevel er der et stykke vej til at gøre konklusionen generel.

Ved debatten forleden deltog tre politikere, der ihærdigt forsøgte at forsvare reformens nye folkeskole. Hovedargumenterne var som følger:

  • Fremtidens arbejdsmarked kræver omstillingsparathed og nye kompetencer, og derfor skal vi så evident som muligt satse på det.
  • Det er godt, at vi nu styrer skolen mere efter læring, så alle kan blive så dygtige, de kan.
  • Både den danske forsker Per Fibæk Laursen og den hollandske forsker Gert Biesta har netop udtalt, at den danske folkeskole er i verdensklasse.
  • Det er godt, at skolen nu åbner op til omverdenen.

Det var slemt at udholde. Ikke så meget fordi de sagde det, men mere fordi de sagde præcis det samme som alle andre reformstøtter siger – og de troede fuldt og fast på det. Der var ingen tvivl at spore i deres øjne. Problemerne er imidlertid:

  • Fremtidens arbejdsmarked findes ikke. Det kommer det forhåbentlig til at gøre, men pt er det i bedste fald en løs forestilling i hovedet på nutidige mennesker, og derfor ikke noget, man på evident vis kan styre efter.
  • Mennesket er skabt til at lære, og kan faktisk ikke lade være med det. Uanset hvad man foretager sig i skolen, vil læring finde sted. Det er derfor idiotisk at påstå, at en skole er god, fordi den styres efter ”læring”. Spørgsmålet er i stedet, hvilket læringsbegreb, der er dominerende, og hvad man mener, der skal læres. Det kan man diskutere, men en løs hyldest til ”læring” er meningsløs.
  • Hverken Per Fibæk Laursen eller Gert Biesta mener, at den danske skole er god pga. skolereformen. Især Biesta er netop specifikt begejstret for den danske skoletradition, som skolereformen modsat var et radikalt opgør med (politikerne ville efter eget udsagn i høj grad kopiere Ontario i Canada).
  • Skolen har altid beskæftiget sig med – og åbnet sig for – omverdenen. Det er jo netop omgangen med den, samtlige fag kredser om. I dag er denne åbenhed dog blevet mindre, da skolereformens tekniske system-læringsbegreb fjerner den fra virkeligheden.

Hvordan kan det være, at relativt indflydelsesrige beslutningstagere – to af politikerne var borgmestre! – fortsat kan basere deres politiske ageren på så åbenlyst fejlagtige antagelser? Hvordan kan det gå til? Og hvordan kan det være, at det ikke bare er disse tre, men næsten alle reformstøtter, der argumenterer på samme måde?

Her kunne man skyde på den ministerielle propaganda under Christine Antorinis regime, på KL`s problematiske ageren både før og nu, på Skolelederforeningens opportunisme i forventningen om mere magt og anseelse, eller på de store mediers totale svigt i debatten, men det vil jeg ikke her. I stedet vil rette fokus indad: Hvordan kan det være, at vi, der har historisk og videnskabelig indsigt i skoleforhold, åbenbart ikke har levet op til vores demokratiske ansvar og funktion? For det er i hvert fald en del af problemet! Vi har simpelthen ikke gjort vores arbejde godt nok.

Politikere skal ikke – og kan ikke – være eksperter i alting, og det er derfor nødvendigt, at folk med indsigt bidrager til den offentlige debat, således at både politikere og borgere kan tage kvalificeret stilling til svære spørgsmål. Fx ville det være uhensigtsmæssigt, hvis flere politikere mente, at 2+2 er lig med 5, og vedtog regler eller love på dette grundlag. Det er naturligvis et karikeret eksempel, men princippet er det samme, når det kommer til visse grundlæggende spørgsmål vedr. skolen, fx: Findes fremtidens arbejdsmarked? Findes der kun en bestemt definition af læring? Der er tale om rene fakta, som alt for mange politikere har fået galt fat i. For få dage siden var der tilmed beslutningstagere, der gik rundt og troede, at lock out´en i 2013 ikke var planlagt på forhånd. Hvordan i alverden kan det gå til?

Så! Hvordan kan det være, at folk med indsigt i skole og pædagogik tilsyneladende har svigtet deres ansvar? Hvorfor har de ikke gjort mere for at gøre politikere, skoleledere og medborgere opmærksomme på de helt konkrete problemer med den herskende linje? Det er svært at svare på, men for mit eget vedkommende kan man i hvert fald til en start konstatere, at nedenstående udgivelser beklageligvis ikke har været nok:

Bøger:

Specialdidaktik i teori og praksis (red. med Helga Borgbjerg Hansen), Hans Reitzels Forlag 2017

Videnskabsteori for de pædagogiske uddannelser (med Leif Puggaard og Rune Bang Puggaard), Akademisk Forlag 2016

Tilblivelse og tilsynekomst - filosofiske tekster, Fjordager 2016

Specialpædagogik i læreruddannelsen (red. med Jørgen Christiansen og Torben Pedersen). Hans Reitzels Forlag, 2016

Videnskab og pædagogik (m. Leif Puggaard). Akademisk Forlag, 2016

Konkurrencestatens pædagogik - en kritik og et alternativ. Aarhus Universitetsforlag, 2015

Pædagogikkens evige genkomst , Nyt Askov, 2015

Skolens praksis - tilgange til pædagogik, undervisning og læring (red.), Dafolo, 2013

Pædagogik i døgninstitutionen (red. m. Jørgen Christiansen), Dafolo, 2013

Specialpædagogik - en grundbog ( red. m. Jørgen Christiansen og Torben Pedersen), Hans Reitzels Forlag, 2011

Cases i arbejdet med pædagogisk udvikling, Hans Reitzels Forlag, 2011

AKT-håndbogen (m. Torben Pedersen), Hans Reitzels Forlag, 2009

Artikler/ bidrag:

"Intet grundlag for noget". I: Højskolebladet, september 2017

"Det er ikke nok at lære at lære - man skal også lære noget". I: Politiken/ skoleliv den 21/8-2017

"Muslimske friskoler kan være en del af løsningen". I: Årsskriftet Critique, august 2017

"Forsker om skema-fri skole: Gør man skolen til et jobcenter?". I Politiken/ skoleliv den 15/8-2017

"Den rene urenhed – en drøftelse af kærligheden til mennesket som absolut postulat i en uren pædagogik". I: Rømer, Thomas Aastrup, Tanggaard, Lene og Brinkmann, Svend (red): Uren pædagogik 3. Aarhus: Klim

"Inklusion som begreb og forestilling". I: Autismebladet nr 3/ 2017

"Om kristen mission blandt muslimske medborgere". I: Årsskriftet Critique, juni 2017

"Med ånd skal land bygges". I: Friskolebladet, juni 2017

"Kære folkevalgte. I er i gang med at gøre Danmark mindre tillidsfuldt, mere ustabilt, mindre effektivt og fattigere". Kronik i Berlingske Tidende den 30/5, 2017.

"Eksistens og pædagogik - nogle bemærkninger om og til subjektets stilling i Gert Biestas uddannelsestænkning". I: Grandjean, Lærke og Morsing, Ole (red): Uddannelse for en menneskelig fremtid. Gert Biestas pædagogiske tænkning. Aarhus: Klim, 2017

"Virkelige og indbildte vilkår i dansk politik". I: Årsskriftet Crititque, april 2017.

"At blive til nogen", Dannelse.skoleblogs.dk, februar 2017

"Pædagogik, didaktik og det specielle". I: Hansen, Helga Borgbjerg og Mårtensson, Brian Degn (red): Specialdidaktik i teori og praksis. Hans Reitzels Forlag, 2017

"Elevens møde med faget". I: Hansen, Helga Borgbjerg og Mårtensson, Brian Degn (red): Specialdidaktik i teori og praksis. Hans Reitzels Forlag, 2017

"Specialdidaktikkens genkomst". I Hansen, Helga Borgbjerg og Mårtensson, Brian Degn (red): Specialdidaktik i teori og praksis. Hans Reitzels Forlag, 2017

"Skolelederforeningens virke er skadeligt for folkeskolen", Point of view international den 15/ 1 - 2017

"Mennesker vælger, og det skal vi ikke – eller hvad?", i: Gymnastikhøjskolen i Ollerups årsskrift 2016

"Hvor kom vi fra - og hvor skal vi hen?" I: Tidsskriftet Specialpædagogik, 2. digitale udgave, 2016

"På vej til et skolepolitisk nybrud?". I: Point of view international den 29/11-2016

"Danmarks største udfordring: Vi transformerer på industriel vis børnekroppe til lydige medarbejderborgere", kronik i Jyllands-Posten den 18/11-2016

"Pædagogisk katastrofekurs truer vores velstand", i: Point of view international den 6/11-2016

"Didaktik, fag og elev – specialpædagogiske perspektiver på skolen som vindue til verden". I: tidsskriftet Specialpædagogik nr. 4/ 2016.

"Rammer og udvikling". I: Larsen, Sten (red): Pædagogik og lærerfaglighed. København: Hans Reitzels Forlag, 2016

"Den andens død - en kritisk samtidsbetragtning sat på spidsen". I: Friskolebladet nr. 8/ 2016

"Når mine elever har brug for hjælp - hvad skal, kan og bør jeg så gøre?" (med Signe Holm-Larsen). I: Christiansen, Jørgen, Mårtensson, Brian Degn og Pedersen, Torben (red): Specialpædagogik i læreruddannelsen. København: Hans Reitzels Forlag, 2016

"Forord" (med Jørgen Christiansen og Torben Pedersen). I: Christiansen, Jørgen, Mårtensson, Brian Degn og Pedersen, Torben (red): Specialpædagogik i læreruddannelsen. København: Hans Reitzels Forlag, 2016

"Til lykken". I: Friskolebladet nr 6/ 2016

"Om at oplive" (genoptryk af tidligere udgivet artikel i forbindelse med temanummer om Christen Kold). I: Friskolebladet nr. 3/ 2016

"200 års skoletraditioner gjorde os rige - nu gør folkeskolereformen os fattige". I: Skoleavisen/ www.denoffentlige.dk, februar 2016

"Konkurrencestatens skole er uden ånd og faglighed". I: Tidsskriftet Baggrund december/ 2015

"Mennesket som halvfabrikata". I: Dansk Kirketidende nr. 11/ 2015

"Magt og afmagt i uddannelsessystemet" (m. Jan Andreasen). I: Unge Pædagoger nr. 3/ 2015

"Livsangsten", Friskolebladet nr. 9/ 2015

"Konkurrencestaten har erobret folkeskolen", Kronik i Politiken den 31/8-2015

"Specialpædagogik . et fag i opløsning eller et opløsende fag?", i tidsskriftet Specialpædagogik nr. 2/ 2015

"Om at oplive", Friskolebladet nr. 6/ 2015

Bidrag til debathæftet Dannelsesskrifter - et nyt grundlag, udgivet af tænketanken SOPHIA, 2015

"Jagten på syntesen", i Unge Pædagoger nr. 2/ 2015

"Det totalitære uddannelsessystem" (m. Jan Andreasen), i Nyt Dansk Udsyn nr. 10/ 2015

"Friheden flyver", Friskolebladet nr. 1/2015

"Katastrofal ensretning af den pædagogiske forskning" (m. Thomas Aastrup Rømer). I: Nyt Dansk Udsyn nr. 8/ 2014

"Pseudo-evident pædagogik - reformiverens konsekvenser for dansk pædagogik". I: Jessen, Dorthe Brøchner, Mortensen, Stig Skov og Kjeldsen, Per (red): På bagkant af reformerne - på forkant med konsekvenserne. Debathæfte. Tænketanken SOPHIA, 2014

"Er friskolerne den nye folkeskole?", Friskolebladet nr. 10/ 2014

"Blæs til værdikamp om folkeskolen" (med Cecilia Lucia Fava, Lærke Grandjean, Erik Schmidt og Niels Christian Sauer) , kronik i Berlingske Tidende den 14/10-2014

"Frie borgere", Weekendavisen den 26/09-2014

"Opfordring til at tilbagekalde advarslen til lærer Erik Schmidt" (sammen med Thomas Aastrup Rømer, Lene Tanggaard, Dorthe Jørgensen m.fl.), Fyns Stiftstidende den 21/8-2014

"Inklusion i konkurrencestaten - et nødvendigt onde?", tidsskriftet Specialpædagogik nr. 1/2014

"Ved Morten Østergaard, hvad videnskab er?", (m. Thomas Aastrup Rømer). Kronik i Berlingske Tidende den 1/1-2014

"Meningen med det hele",tidsskriftet Specialpædagogik nr. 4/ 2013

"Skitser til en roman", Friskolebladet nr. 14/ 2013

"En trist skoleaftale", Nordvestnyt, juni 2013

"Kierkegaard som modernitetskritisk etiker", TIDskrift, maj 2013

"Griskhed - eller den ultimative afvisning af kærligheden og dens gerninger", Unge Pædagoger, nr. 2/2013

”Indledning”. I: Mårtensson, Brian Degn (red): Skolens praksis – tilgange til pædagogik, undervisning og læring. Frederikshavn: Dafolo, 2013.

”At blive til nogen eller noget”. I: Mårtensson, Brian Degn (red): Skolens praksis – tilgange til pædagogik, undervisning og læring. Frederikshavn: Dafolo, 2013.

”Skolens andre fag” (m. Kristine Hjorth, Simon Alexander Olesen og Søren Hansen Rona). I: Mårtensson, Brian Degn (red): Skolens praksis – tilgange til pædagogik, undervisning og læring. Frederikshavn: Dafolo, 2013.

"Den uddannelsespolitiske fimbulvinter" (m. Peter Kemp, Thomas Aastrup Rømer m.fl.). Kronik i Politiken den 13. maj 2013

"Det gode skænderi uden fremdrift", Skeptik.dk, maj 2013

”Pædagogik i døgninstitutionen - muligheder og udfordringer” (m. Jørgen Christiansen), tidsskriftet Specialpædagogik, 01/2013/ alternativ udgave af artikel i: I: Christiansen, Jørgen og Mårtensson, Brian Degn (red): Pædagogik i døgninstitutionen. Frederikshavn: Dafolo, 2013

”Indledning” (m. Jørgen Christiansen). I: Christiansen, Jørgen og Mårtensson, Brian Degn (red): Pædagogik i døgninstitutionen. Frederikshavn: Dafolo, 2013

”Moral, pædagogik og magt – et filosofisk perspektiv på anbringelse af børn og unge”. I: Christiansen, Jørgen og Mårtensson, Brian Degn (red): Pædagogik i døgninstitutionen. Frederikshavn: Dafolo, 2013

”Tilsyn, magtanvendelse og kvalitetssikring” (m. Signe Holm-Larsen). I: Christiansen, Jørgen og Mårtensson, Brian Degn (red): Pædagogik i døgninstitutionen. Frederikshavn: Dafolo, 2013

"Omtanken som fælles værdi",Politiken.dk, 10. januar 2013

"På tærsklen til den postdemokratiske tidsalder". Information den 14/10-2012

"Væren eller produktivitet – perspektiver på individet, samfundet og skolen", Unge Pædagoger, nr. 3, 2012

"Slavespørgsmålet", Politiken.dk, 22. september 2012

"Mening og metode - om mødet mellem erkendelse og læring i pædagogisk teori".TIDskrift, sep. 2012

"Nordlys og blålys" (rev. udgave af nedenstående), Politiken.dk, 13. september 2012

"Den store nordiske (ord)krig",www.nynordiskskole.dk, september 2012

"Filosofiens evindelige plage",tidsskriftet Social Politik, nr. 4, 2012

”AKT-begrebet mellem fortid, nutid og fremtid”, tidsskriftet Specialpædagogik, 2012

”Indledning” (m. Jørgen Christiansen og Torben Pedersen). I: Christiansen, Jørgen, Mårtensson, Brian Degn og Pedersen Torben (red): Specialpædagogik – en grundbog. Kbh: Hans Reitzels Forlag, 2011

”Specialpædagogisk organisation i skolen”. I: Christiansen, Jørgen, Mårtensson, Brian Degn og Pedersen Torben (red): Specialpædagogik – en grundbog. Kbh: Hans Reitzels Forlag, 2011

”AKT- adfærd, kontakt og trivsel” (m. Torben Pedersen). I: Christiansen, Jørgen, Mårtensson, Brian Degn og Pedersen Torben (red): Specialpædagogik – en grundbog. Kbh: Hans Reitzels Forlag, 2011

”Samarbejdet med kolleger” (m. Jørgen Christiansen og Torben Pedersen). I: Christiansen, Jørgen, Mårtensson, Brian Degn og Pedersen Torben (red): Specialpædagogik – en grundbog. Kbh: Hans Reitzels Forlag, 2011

”Fremtidens udfordringer” (m. Jørgen Christiansen og Torben Pedersen). I: Christiansen, Jørgen, Mårtensson, Brian Degn og Pedersen Torben (red): Specialpædagogik – en grundbog. Kbh: Hans Reitzels Forlag, 2011

"Baggrunde og forudsætninger for udvikling af specialpædagogikken i folkeskolen", tidsskriftet Specialpædagogik, 2011

"Inklusion og etik", tidsskriftet Specialpædagogik, 2011

"Kommunikative og pædagogiske udfordringer i skolen", Kforum, 2011

"Mellem virkelighed og vision", tidsskriftet Specialpædagogik, 2010

"Fra frustration til fokuseret indsats" (m. Laila Gardezi), tidsskriftet Specialpædagogik, 2010

"Ekspertmødet", tidsskriftet Specialpædagogik, 2009

"Tidlig indsats - hvorfor og hvordan?", tidsskriftet Specialpædagogik, 2009

Blogs:

"Pressens fortsatte svigt", folkeskolen.dk, 2017

"Socialdemokratiet i skolepolitisk krise", Folkeskolen.dk, 2017

"Imperiet slår igen!", Folkeskolen.dk, 2017

"Profeten fra Høje-Taastrup", Folkeskolen.dk, 2017

"Et fælles projekt, vi ikke deler", Folkeskolen.dk, 2017

"Flere tanker om en ny læreruddannelse", Folkeskolen.dk, 2017

"Nogle tanker om en ny læreruddannelse", Folkeskolen.dk, 2017

"Hvor står kampen om skolen?", folkeskolen.dk, 2017

"Lad os danse og klappe alting væk", folkeskolen.dk, 2017

"Hvordan skal vi diskutere med reformfløjen?", folkeskolen.dk, 2017

"Hvad er der gået galt?", folkeskolen.dk, 2017

"Om videnskabeligheden og dens fremme", folkeskolen.dk, 2017

"Debat om UCSJ og Grundtvig i Kristeligt Dagblad", folkeskolen.dk, 2017

"N.F.S. Grundtvig og den styrkede forskningsstrategi", folkeskolen.dk, 2017

"Muligheder og perspektiver i reformen", folkeskolen.dk, 2017

"Galskab i Politiken", folkeskolen.dk, 2017

"Skolepolitisk rangliste 2016", folkeskolen.dk, 2016

"Grund til optimisme i folkeskolen", folkeskolen.dk, 2016

"Vejen til læring", folkeskolen.dk, 2016

"Til kamp imod læringsuligheden!", folkeskolen.dk, 2016

"Norden kalder!", folkeskolen.dk, 2016

"Hvad vil det sige at undervise?", folkeskolen.dk, 2016

"Mellem os", folkeskolen.dk, 2016

"Antorini i Allinge", folkeskolen.dk, 2016

"Hvis det skal være.....", folkeskolen.dk, 2016

"Gymnasiereformen: Bedre end ventet!", folkeskolen.dk, 2016

"Synes du, at fremtidens skole skal bygge på evidens og synlig læring på alle niveauer?", folkeskolen.dk, 2016

"Fremtiden er ikke hvad den har været", folkeskolen.dk, 2016

"Pligt og civilisation", folkeskolen.dk, 2016

"Moderne uvidenhed?", folkeskolen.dk, 2016

"Der er brug for ansvarlighed i skolepolitikken", folkeskolen. dk, 2016

"Afsked med oplysningen", folkeskolen. dk, 2016

"Et forsvar for en evidensbaseret pædagogik", folkeskolen. dk, 2016

"En vigtig sag!", folkeskolen. dk, 2016

"Opbrud og håb", folkeskolen. dk, 2016

"Et historisk perspektiv på effekten af den danske skoletradition - var skolereformen en god ide?", folkeskolen. dk, 2016

"Bør en lærer prale?", folkeskolen. dk, 2016

"Reformer og ranglister", folkeskolen. dk, 2016

"Ministeren i en anden verden", folkeskolen. dk, 2015

"Sådan redder vi folkeskolen! Tredje markering", folkeskolen. dk, 2015

"Sådan redder vi folkeskolen! Anden markering", folkeskolen. dk, 2015

"Sådan redder vi folkeskolen! Første markering", folkeskolen. dk, 2015

"Du skal vælge denne metode af egen drift", folkeskolen. dk, 2015

"I anonymitetens land", folkeskolen. dk, 2015

"Hjortdal, Qvortrup og Rasmussen i Magisterbladet", folkeskolen.dk, 2015

"Et samfund af lydige, psykiske systemer", folkeskolen.dk, 2015

"Elsk din fjende som din ven", folkeskolen.dk, 2015

"Hauge, Qvortrup og Rasmussen i Berlingske Tidende", folkeskolen.dk, 2015

"Således talte Iben", folkeskolen.dk, 2015

"Qvortrup og Rasmussen i Politiken", folkeskolen.dk, 2015

"Om at stå i orkanens øje 3", folkeskolen.dk, 2015

"Potentialebaseret innovationsrefleksion", folkeskolen.dk, 2015

"Om at stå i orkanens øje 2", folkeskolen.dk, 2015

"Om at stå i orkanens øje", folkeskolen.dk, 2015

"I Grundtvigs navn!", folkeskolen.dk, 2015

"Her trykker skoen!", folkeskolen.dk, 2015

"Special- og normalpædagogik - hvem opløser hvem?", folkeskolen.dk, 2015

"Det, jeg hører dig sige....", folkeskolen.dk, 2015

"Er alt tabt?", folkeskolen.dk, 2015

"Dorthe Staunæs som radikalt eksperimenterende begrebseksperimentator", folkeskolen.dk, 20015

"Hvad gør vi med de triste børn?", folkeskolen.dk, 2015

"I lyset af livet", folkeskolen. dk, 2015

"Tal nu eller ti for evigt", folkeskolen. dk, 2015

"Mørke og ånd", folkeskolen. dk, 2015

"Komtessen og ministeren", folkeskolen.dk, 2015

"Den store reform", folkeskolen.dk, 2014

"Skal skolereformen bare have lidt tid?", folkeskolen.dk, 2014

"Helten fra Frederiksberg", folkeskolen.dk, 2014

"Hvad er du bange for?", folkeskolen.dk, 2014

"Om at være konstruktiv", folkeskolen.dk, 2014

"Forskningen viser", folkeskolen.dk, 2014

"Om at tage ansvar og udvise loyalitet", folkeskolen.dk, 2014

"Nysprog, underdanighed og indbildning - tendenser i moderne skoledrift, folkeskolen.dk, 2014

"Et eventyr", folkeskolen.dk, 2014

"En lærers første pligt",folkeskolen.dk, 2014

"De forbudte ord", folkeskolen.dk, 2014

"Skolereform, knofedt og opbakning. Fra myndig borger til glad og beriget undersåt.", folkeskolen.dk, 2014

"Oligarkerne og magten",folkeskolen.dk, 2014

"Oligarkerne og idehistorien",folkeskolen.dk, 2014

"Til erhvervslivet", folkeskolen.dk, 2014

"Til ungdommen!",folkeskolen.dk, 2014

"Konsekvenserne af kritik og manglende hjernekapacitet", folkeskolen.dk, 2014

"Teknokratens hjerte",folkeskolen.dk, 2014

"Om virkeligheden og pædagogikken", folkeskolen.dk, 2013

"Ophør eller oprør?! Tredje del", folkeskolen.dk, 2013

"Ophør eller oprør?! Anden del",folkeskolen.dk, 2013

"Ophør eller oprør?! En diskussion af lærerstandens muligheder i den uddannelsespolitiske krise. Første del",folkeskolen.dk, 2013

"Pædagogikkens evige genkomst",folkeskolen.dk, 2013

"Mens vi venter på den næste lov",folkeskolen.dk, 2013

"Skolens formål. En påmindelse", folkeskolen.dk, 2013

"Fremtidens folkeskole - uden fortid?", folkeskolen.dk, 2013

"Faglighed og omtanke i skolens praksis", folkeskolen.dk, 2013

"Dengang Danmark blev nr. 1", folkeskolen.dk, 2013

"Afvikling af universitetet", folkeskolen.dk, 2013

"Kritik af den pædagogiske filosofi", folkeskolen.dk, 2013

"De uopslidelige", folkeskolen.dk, 2013

"Eksisterer friheden?", folkeskolen.dk, 2013

"Den menneskelige dømmekraft", folkeskolen.dk, 2013

"Folkeskolen: Et samfundsøkonomisk kraftværk", folkeskolen.dk, 2013

"Hvad gør den gode lærer?", folkeskolen.dk, 2012

"Den postinkluderende skole: Mennesket og fællesskabet som pædagogisk ideal.",folkeskolen.dk, 2012

"Har du lyst til at blive inkluderet?", folkeskolen.dk, 2012

"Hvem skal vi inkludere?", folkeskolen.dk, 2012

"Hvad er en skoledebat?", folkeskolen.dk, 2012

"Når livet bliver en opgave...",folkeskolen.dk, 2012

"Slutningen og den nye begyndelse", folkeskolen.dk, 2012

"Ny nordisk skole som ukonstruktiv selvmodsigelse",folkeskolen.dk, 2012

"Case om individ og fællesskab", folkeskolen.dk, 2012

"Case: Ny og forbedret service",folkeskolen.dk, 2012

"Case om prioriteringer i praksis",folkeskolen.dk, 2012

"Den pædagogiske refleksion", folkeskolen.dk, 2012

"Det evidente forår: Pædagogikkens moderne deroute", folkeskolen.dk, 2012

"Skolen, livet og lykken", folkeskolen.dk, 2012

"Et spørgsmål om magt: Død over uddannelseskulturen!", folkeskolen.dk, 2012

"Nye veje til det samme",folkeskolen.dk, 2012

"Kampen mod overflødighed og umyndighed", folkeskolen.dk, 2012

"Den gode handling", folkeskolen.dk, 2012

"Normalitet og afvigelse", folkeskolen.dk, 2012

"Psykologregimentet", folkeskolen.dk, 2011

"Produktive individer", folkeskolen.dk, 2011

Anmeldelser:

"Inkluderende klasseledelse" (af Susan Tetler og Mette Molbæk, udgivet på Dafolo 2015). I: Specialpædagogik, festnummer for Susan Tetler, 2017

"Inkluderet i skolens læringsfællesskab?" (af Susan Tetler m.fl., udgivet på Dafolo 2011). I: Specialpædagogik, festnummer for Susan Tetler, 2017

"Drengeakademiet - synlig læring i sprint" (af Bent Kock Nielsen, Morten Dohrmann Hansen, Lisbeth Nørgaard og Laust Lauridsen, udgivet på Akademisk Forlag), i: Unge pædagoger, 2016

"Demokratisk dannelse" (red. af Rasmus Kolby Rahbek, udgivet på Klim) i Højskolebladet nr. 3/ 2016

"Inklusion - den inklusionskompetente lærer, pædagog og elev" (af Lars Qvortrup og Ane Qvortrup, udgivet på Hans Reitzels Forlag) i Specialpædagogik, 2015

"Specialpædagogik i en digital verden – en grundbog". (af Kaj Struve, udgivet på Specialpædagogisk forlag) i Dansk Audiologopædi nr. 4/ 2014.

"Elevers læring og udvikling - også i komplicerede læringssituationer" (red. af Ole Løw og Else Skibsted, udgivet på Akademisk Forlag) i Specialpædagogik, 2014

"Handicaphistorisk Tidsskrift 31: Seksualitet mellem forbud og påbud" (af Birgit Kirkebæk et al, Udgivet af Dansk Psykologisk Forlag) i Specialpædagogik, 2014

"De usynlige børn". (af Sarah Simonsen, Signe Ridder & Linni Rita Gad, udgivet af foreningen Kapow) i Specialpædagogik, 2014

"Plads til alle - Specialpædagogik i normalundervisning" (af Nis Christensen, udgivet på Forlaget Pind og Bjerre 2012) i Specialpædagogik, 2013

"Inklusion - fra skole til samfund" (af Erik Pedersen, udgivet på Frydenlund 2012) i Specialpædagogik, 2013

"AKT ink. Inkluderende AKT-arbejde i folkeskolen" 2. udgave. (af Rasmus Alenkær, udgivet på Dafolo 2012) i Specialpædagogik, 2012

"Tema: Inklusion og børnefællesskaber". TidsskriftetNul til fjorten, 01/2012 (udgivet af Dansk Pædagogisk Forum) I Specialpædagogik, 2012

"Pædagogikken i evalueringssamfundet" (af Peter Østergaard Andersen, udgivet på Hans Reitzels Forlag 2011) i Specialpædagogik, 2012

"Behandlingspædagogik" (af Henriette Liblein Misser, udgivet på Hans Reitzels Forlag 2012) i Specialpædagogik, 2012

"Styrkebaseret pædagogik i daginstitution og skole" (af Jennifer Fox Eades, udgivet på Dafolo 2011) i Specialpædagogik, 2012

"AKT-vejledning i praksis" (red. af Bjarne Nielsen, udgivet på Dafolo, 2011) i Specialpædagogik, 2012

Andre akademiske skrifter:

"Towards learning  – A change in theory and concepts dealing with pedagogy and special needs". Paper, præsenteret på NERA 2016 i Helsinki

"Inclusive education" (m. Mette Bruun). Paper, pæsenteret på NERA 2015 i Göteborg.

Lektoranmodning - om forholdet mellem teori og praksis. UCSJ 2014.

"The pedagogy of the competitive state". Paper, præsenteret på NERA 2014 i Lillehammer.

"Pædagogik, normativtet og tid". Paper, præsenteret ved Pædagogisk Filosofisk Forenings årsmøde 2013 på Aarhus Universitet.

Den bestemte ubestemthed. Normativitet og pædagogik. Speciale. Aarhus Universitet, 2013.

Dertil kommer hundredevis af foredrag, interviews, konferenceoplæg og paneldebatter i perioden 2009-2017. Men alt sammen tilsyneladende helt utilstrækkeligt, hvilket jeg skal være den første til at beklage.

Powered by Labrador CMS