BLOG

Empty article - Subtitle

Computerspil - de gemte fortællinger

Computerspil er her og der og allevegne. Også i skolen og især i uformel sammenhæng i stedet for en faglig sammenhæng. Computerspillet er nutidens mest fremtrædende medie for fortællinger, og alligevel kan jeg være i tvivl om, hvor stor en andel det har i danskundervisningen på de danske skoler.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Der har været en årelang drøftelse af godt og skidt ved computerspil i almindelighed og ved inddragelsen i skoleregi. Jeg ser det ikke som et enten eller, men som noget der er meget kontekstafhængigt. Hvad der ikke er et enten eller er, om computerspil skal være en del af danskfaget og indddrages i undervisningen. Det skal det!

Som så mange andre tekster rummer computerspillene fortællinger, der giver mulighed for kvalitative oplevelser, og som kan nuancere individet og verden.

Danskmæssige kvaliteter kan være: genrearbejde, identifikation, karakteristik og karakterafprøvning, tid, fortælling (hvor spilleren har mulighed for indflydelse, og hvor valg har en betydning), afprøvning af miljøer og rum, sprog, etik, tematik, simulering af virkelighedsnære situationer, samarbejde og kommunikation. Ved siden af dette har de store spil også fora, hvor der deles videoptagelser af bedrifter, eller hvor der skrives de smukkeste tekster inden for genren fanfiction og meget andet.

Danskfagets skal helst ikke forfalde til traditionel analyse, og inden for computerspil findes der heldigvis også muligheder for, at eleverne selv kan producere spil fx ved hjælp af Projekt Spark.

Spil kan virke som en udfordring, men fordelen ved spil er, at de virker, og de tilpasser sig oftest brugerens forudsætninger, og man skal ikke ile efter eller vente på andre. Det er zonen for nærmeste udvikling. De gode spil har oven i klare rammer og regler for, hvordan tingene skal gribes an, så alle kan være med. Spil har en mission. En mission som kan være fælles for alle, og som kan nås på mange måder.

Jeg håber, at computerspil er en stor del af danskfaget på skolerne i dag, og at min tvivl bliver gjort til skamme. 

For to år siden oplevede jeg, at det danske spil "Hitman" ikke blev accepteret som prøveoplæg til mundtlig dansk i 10. klasse af fagkonsulenten for dansk. I år er det ikke lykkedes at få en fortsat dialog om eksamen i computerspil.

Måske er computerspil en genre, der skal tages fat i, selvom det kan være en udfordring. Fremtidsprognoser spår, at de vil fylde rigtig meget i skolens undervisning inden for to-tre år. De gør det allerede i elevernes verden. Vil det ikke være godt at få de gemte fortællinger frem i lyset? Er du i gang?

Det er faktisk hamrende sjovt, og der findes en skattekiste lige for hånden af os.