BLOG

Empty article - Subtitle

Ny Nordisk Skole – i praksis!

"Vi kan selv, og vi skal selv: Handling frem for ord". Sådan lyder første dogme i Ny Nordisk Skole. I dette blogindlæg får du et eksempel fra skolens praksis, som fører dogmet ud i livet

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Velkommen til det første af en række blogindlæg på Folkeskolens spritnye blog, Den digitale Skole. Er det ikke en selvfølge, at det skal tage udgangspunkt i Ny Nordisk Skole, det netop afholdte Sorø-møde samt det vedtagne manifest?
Børne- og undervisningsminister Christine Antorini pointerer på Sorø-mødet, at læring i Ny Nordisk Skole skal baseres medejerskab, og eleverne skal gribe muligheden for at få medindflydelse på deres hverdag. I manifestet lyder første dogme: Vi kan selv, og vi skal selv: Handling frem for ord.
Ministerens udmelding og manifestet har affødt mange såvel positive som negative reaktioner i diverse medier. Således lyder det i lederen, Varm luft i Sorø, i Jyllandsposten 8. august om elevernes medindflydelse: Hvordan det så lige skal ske, hvilke konkrete initiativer, der skal tages …. kniber det gevaldigt med bud på, og @fysikogkemibo skriver på Twitter samme dag: Er det ikke svært at være uenig i dogmerne for Ny Nordisk Skole? Hvilke konkrete ting ændres i skolen?

Projekt Aktivt medborgerskab i øjenhøjde er et eksempel fra det virkelige liv, som bygger på nogle af idéerne i Ny Nordisk Skole. Højby Skole og Odense Centralbibliotek samarbejdede i skoleåret 2011/2012 om projektet, som netop havde fokus på at inddrage eleverne i deres egne læringsprocesser.
Et valghold i overbygningen tilrettelagde og gennemførte digitale undervisningsforløb for lokalområdets ældre borgere, som på den måde kunne stifte bekendtskab med en iPad, lære mobiltelefonens sms-funktion, få oprettet en Facebook-profil, overføre fotos fra kamera til computer og meget mere.
I projektet deltog endvidere en 8. klasse, som påtog sig digital formidling overfor skolens yngre klasser. Her blev eleverne introduceret til Palles Gavebod (folkebibliotekets websted for børn og unge) og fik oprettet profiler. En 3. klasse lærte at lave computerspil med Spilværkstedet (gratis værktøj på DR Ramasjang) i et danskfagligt forløb tilrettelagt i samarbejde med skolebibliotekaren og dansklæreren.

Projekt Aktivt medborgerskab i øjenhøjde udmøntede i høj grad tankerne om, at eleverne skal have medejerskab til deres egne læreprocesser. Deres formidling overfor ældre borgere og yngre elever var meningsfuld og byggede på deres egne erfaringer og viden, som blev systematiseret og sat i perspektiv. Her var tale om autentisk læring, som gav både store og små elever en kæmpe succesoplevelse og dermed fungerede som en saltvandsindsprøjtning til især mange af de ældste drenges selvtillid og glæde ved skolearbejdet.

Den nævnte formidling inden for skolens rammer kan uden problemer kopieres af alle, som har lyst. Hvordan ligger det mon med mulighederne for at bringe skolens ældste elever i kontakt med lokalområdets borgere? Kan man forestille sig et scenarium, hvor skole- og folkebibliotek samarbejder om et formidlingsforløb som det nævnte? Hvad, om skole- og folkebibliotekaren bytter roller for en stund, så skolebibliotekaren sammen med eleverne besøger folkebiblioteket, som har inviteret de ældre borgere til digitale undervisningsforløb? Vil folkebibliotekaren så til gengæld være velkommen til at undervise de ældste elever på skolen i informationssøgning?

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 350.000 borgere over 65 år aldrig har været på internettet. Er det ikke meningsfuldt og motiverende for skolens ældste elever at tage del i denne udfordring.? Kan det afføde, med børne- og undervisningsministerens egne ord, en læring, som baseres på fællesskab, deltagelse, kreativitet og demokratisk dannelse? (Kronik i JP 07.08.2012)


Ovennævnte projekt afholder formidlingskonferencen Skole- og folkebibliotek i digital tango 27. september 2012, hvor man bl.a. kan møde Lars Qvortrup og Tim Rylands. Se mere på https://www.odensebib.dk/konference

Manifest for Ny Nordisk Skole http://kortlink.dk/basw

Beskrivelse af undervisningsforløb med computerspil på EMU´en http://kortlink.dk/baxw


Følg debatten om den digitale skole på Twitter (#skolechat). Der kan du også møde mig @EllaMyhring