BLOG

Empty article - Subtitle

Skolebiblioteket uden lærere?

Det er tilsyneladende ikke længere et krav, at personalet har en læreruddannelse. Det barsler nye tider. I Folkeskolen nr 12 løftes sløret for indholdet i en ny bekendtgørelse med bemærkninger om, at det ikke længere er et krav, at skolebiblioteksfunktion varetages af en lærer. Bliver det til at leve med?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Vi kender i skrivende stund ikke den endelige udformning, men den beskrevne ramme har længe været forventet. Det kan betyde, at udlån, betjenes af hk-ansatte, bibliotekarer eller automatiseres.  Det er måske nok til at leve med, men jeg venter til gengæld med spænding rammerne for, hvordan den didaktiske vejledning skal rammesættes. En moderne skole har behov for, at skolerne råder over didaktiske vejledere, der kan varetage opgaver i forhold til:

·      Skoleudvikling

·      Kompetenceudvikling

·      Materialevejledning

·      Kulturarv

I denne sammenhæng venter jeg spændt på om kommende bekendtgørelse indeholder de nødvendige rammer en model, hvor jobfunktionen både legitimeres gennem tydelige ledelsesrammer samt nødvendig kompetence med henblik på vejledning. Danmarks skolebibliotekarer og it-vejlederforeningen venter spændt på det endelig udfald, og vi vil i den kommende tid søsætte et didaktisk vejlederforum sammen med læsevejledere naturfagsvejledere m.fl. Ikke som erstatning for de faglige foreninger, men som en paraplyorganisation, der skal støtte skolens korps af vejledere. Der er behov for at fremme og styrke en professionsidentitet for faglig didaktisk vejledning på skolerne. Lad os ikke fortabe os i udsigten til et ikke lærerbemandet bibliotek, men i stedet tage udmeldingerne som et afsæt til at afløseren til skolebiblioteket bliver teamet omkring didaktisk vejledning. Det skal ikke nødvendigvis vokse ud af en historik, men i stedet peg frem mod det behov skolen har for et liv under forandring. Herunder udvikling af et moderne fagsyn, som ud over at have rod i færdigheder også fokuserer på kompetencer og digital dannelse.