BLOG

BLOG

Empty article - Subtitle

iOrdblind!

Skal ordblindeundervisning kun foregå på specialcentre, det lokale VUC eller på AOF?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Mange mennesker med almindelige jobs kæmper med let til svær ordblindhed. Desværre bliver problemerne for medarbejderne først synlige i virsomhedernes forandringsprocesser - fx i kravet om ny uddannelse eller ved indførelsen af ny teknologi i virksomheden.

Et konkret eksempel er indførelse af smartphones i kommunernes hjemmepleje, hvor realtime skriftlig dokumentation på kommunens servere skal dokumentere medarbejderens arbejdsindsats, og hvor nye arbejdsopgaver løbende skal downloades til den mobile enhed.

Et skjult læse- og skrivehandicap bliver pludselig fuldt synligt for en medarbejder, der ofte tidligt i livet har valgt professionen som en konsekvens af ordblindheden.

Ordblinde medarbejdere i job kommer som regel ikke på det lokale uddannelsescenter for at lære at afhjælpe og kompensere for deres læse- og staveproblemer.
Det er et handicap hvor medarbejderen samtidig frasiger sig muligheden for at avancere i virksomheden, deltage i udviklende kurser eller at blive udpeget til tillidshverv. Medarbejderen afslår ofte udvikling i MUS-samtalerne af helt andre årsager!
Sekretærer og kollegaer kender som regel problemstillingen for medarbejdere med læse- og staveproblemer og "dækker" ofte over medarbejderen eller chefen, der selv er for genert til at gøre noget ved problemet, da læse- og staveproblemer stadig er tabu mange steder.

Ved at tilbyde et virtuelt læringsforløb for ordblinde kan den direkte konfrontation med erhvervsaktive kursister og de mange tabu omkring ordblindhed elimineres.
Undervisningsministeriet har i flere år benyttet en digital visitationstest, og testen bør selvfølgelig kunne følges op af et online interview og tests via Skype eller anden tjeneste, således at der kan laves en uddybende udredning og perspektiv for kursisten.

Powered by Labrador CMS