BLOG

Empty article - Subtitle

Ledelsen skal inddrage lærerne

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det er svært at vælge mellem alle de væsentlige debatter her fra New York Summit, fordi det hele har så stor relevans for folkeskolen. Alligevel vil jeg fremhæve den diskussion, der har været om betydningen af ledelse af undervisningsinstitutioner. Eller rettere, jeg vil fortælle om den store enighed, der har været om emnet.

Hele vejen rundt om bordet er der en udtalt konsensus om betydningen af skoleledelse, der jo er en helt særlig ledelsesdisciplin, fordi alle lærere selv er ledere i deres undervisning. De forbereder, gennemfører og følger op på undervisningen med udgangspunkt i læreruddannelsen og lærerprofessionen.

Den dygtige skoleleder forstår at inddrage læreren og tager lærernes professionsansvar alvorligt. Der er, blandt de deltagende forskere og 24 inviterede lande med højt ydende skolesystemer, overvældende enighed om, at en god leder selv er dygtig til at undervise. Ellers har lederen ikke en chance for reelt at forholde sig til kvaliteten i undervisningen.

Derfor er det vigtigt, at landene fokuserer på lederuddannelsen og forudsætningerne for, at man overhovedet kan blive leder i skolen.

Det har vi altid ment i Danmarks Lærerforening, men det er afgørende vigtigt, at dette synspunkt er mejslet i granit her på konferecen.

Blandt de andre relevante indlæg her på konferencen vil jeg kort referere til Arne Duncans indlæg. Han er som amerikansk undervisningsminister vært for New York Summit. Arne Duncan tog mange væsentlige emner op, men jeg hæftede mig særligt ved to af dem: Eleverne med de største udfordringer har brug for de dygtigste lærere. Det er jo helt parallelt med vores holdning til inklusionsdagsordenen i Danmark – vi kan ikke bare ignorere, at der i de kommende år kommer stadig flere børn ind i folkeskolen med særlige behov for støtte. Det er ikke velmenende undervisningsassistenter, der kan løfte den opgave, men lærere med særlige forudsætninger for at kunne undervise elever med indlæringsvanskeligheder.

En anden af Arne Duncans pointer er, at lærerfaget i alt for mange år har været talt ned. Det må stoppe nu, lyder opfordringen. Også her kan jeg kun være enig. Lærerne har et af de vigtigste job i samfundet, fordi de er med til at præge, hvordan eleverne kommer videre i livet. Det er et stort ansvar, som kræver samfundets fulde og hele opbakning.

Det har været en spændende start på New York Summit, og jeg ser frem til de to næste sessions.