BLOG

Empty article - Subtitle

Hvordan kan børn involveres i sundhedsundervisningen?

Kommer børns handlekompetence af sig selv, når den voksne trækker sig tilbage og lader børnene sætte dagsordenen? Kan vi sikre, at børn træffer sunde valg? Dette indlæg handler om den svære balance mellem voksenstyring og deltagerinvolvering i sundhedsundervisningen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I faghæfte 21 fremhæves det, at sundhedsundervisningen i skolen skal knytte an til elevernes egne oplevelser, erfaringer og begreber om sundhed og bidrage til, at eleverne sammen og hver for sig kan tage kritisk stilling og handle for at fremme sundheden hos sig selv og andre. Men alle, som har arbejdet med sundhed sammen med børn, ved, at det kan være en udfordring at gribe emnet an, så børnene selv kommer på banen og voksenstyringen holdes på et passende niveau.

Der ligger mange erfaringer vedrørende kunsten at styrke børns og unges sundhed via deres aktive deltagelse. Både i form af forskning og i form af hverdagserfaringer. Som eksempel på sidstnævnte kan nævnes børne-/ungeprojektet Go-Active, der i perioden 2009-2012 har haft som formål at forbedre trivsel og fysisk aktivitetsniveau hos 10-13-årige børn på Vesterbro, med særligt fokus på de socialt udsatte og fysisk inaktive børn. Projektet har været finansieret af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, og aktiviteterne har foregået i et samarbejde mellem DGI og nøglepersoner fra skoler, fritidsklubber og det frivillige foreningsliv. Alle aktiviteterne involverer leg, fysisk aktivitet og bevægelse. Desuden er der aktiviteter, der omhandler mad og måltider, samt aktiviteter, der omhandler børnenes psykosociale liv og berører emner som f.eks. venskaber, pubertet og familie.

Målet med Go-Active aktiviteterne er, at børnene udvikler handlekompetence med fokus på både sociale, kropslige personlige og idrætslige/faglige kompetencer, således at børnene kan indgå i fællesskaber og træffe gode valg for sig selv og andre i forhold til fysisk aktivitet og trivsel. Fælles for alle aktiviteter er, at børnene involveres aktivt i både beslutninger og handlinger.

Projektets erfaringer viser, at deltagelse langt fra er en simpel og ukompliceret sag. Det er ikke så let endda at gennemføre de gode intentioner om, at undervisning, projekter og aktiviteter skal fremmes via børnenes eget engagement, involvering og medbestemmelse. Projektets voksne nøglepersoner har erkendt, at en af de allermest basale forudsætninger for at fremme børns deltagelse er, at de voksne skal tro på, at børnene har kapacitet og kompetence til at træffe kvalificerede beslutninger. Dernæst kræver det en grundig forberedelse, udforskning af forskellige involveringsmetoder og afsætning af den nødvendige tid; dels så børnene kan øve sig i de færdigheder, som deltagelse fordrer, dels så der er rum til at lytte til og støtte op om anvendelse af den mangfoldighed af ideer, som børnene udviser, når deltagelsen bærer frugt.

Medbestemmelse er et fænomen, hvor børn og voksne er fælles om at definere problemer, formulere spørgsmål og søge svar og løsninger. Men det er vigtigt at arbejde bevidst og systematisk hermed, så graden af medbestemmelse tilpasses den konkrete situation og de givne muligheder. Go-Active projektet viser, at der er mange muligheder – ingen nødvendigvis mere rigtige end andre – når børn skal involveres i sundhedsaktiviteter. I nogle tilfælde informeres børnene blot om aktiviteterne, nogle gange konsulteres de og har reel indflydelse på aktiviteterne, mens de i andre tilfælde selv beslutter og planlægger indhold og form af aktiviteterne, støttet af voksne. Deltagelse handler i bund og grund om, at voksne tager børns ideer, ønsker og kompetencer alvorligt.

Handlekompetence er nøgleordet, når vi – som WHO udtrykker det – skal ”kunne tage beslutninger og være herre over egne livsvilkår”. Hvilke erfaringer har du med at skabe handlekompetence i sundhedsundervisningen? Del dem med bloggens læsere.

Du kan læse mere om Go-Active her: www.go-active.dk.

Powered by Labrador CMS