BLOG

Empty article - Subtitle

Social ulighed på skoleskemaet

Den sociale ulighed er vokset i Danmark de sidste 30 år. Nyt undervisningsmateriale til skolelærere stiller skarpt på ulighed i sundhed og giver lærere og elever kompetencerne til at skabe forandring.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

De fleste opfatter Danmark som et samfund med en stor grad af lighed. Men på trods af, at alle danskere er omfattet af en offentlig sygesikring og nyder fri og lige adgang til uddannelse, viser statistikkerne, at den sociale ulighed vokser.

Uligheden viser sig ikke mindst i danskernes sundhed. Højtuddannede lever længere og sundere liv end kortuddannede: ifølge Sundhedsstyrelsen er dødeligheden gennem de sidste 30 år mindsket i en takt, som er tre gange højere for højtuddannede sammenlignet med dem, som kun har grundskolen.

Hvordan bryder vi den sociale arv? Står det til skolenetværket Schools for Health in Europe Network Foundation (SHE), skal lærere og elever engagere sig aktivt i problemstillingen. Netværket har netop udgivet nyt undervisningsmateriale til lærere med temaet social ulighed.  

Socialt ansvarlige elever

SHE er et netværk af koordinatorer i 40 lande, som inspirerer hinanden omkring sundhedsfremme i skolen. Netværket har en bred forståelse af, hvad skolesundhedsfremme går ud på: I deres øjne omfatter sundhedsundervisning blandt andet, at eleverne udvikler medborgerskab og social ansvarlighed. Derudover lægges der vægt på, at eleverne selvstændiggøres, og at de udvikler kompetencerne til at handle på sundhedsproblemstillinger på deres skole og i deres lokalsamfund.

Således også i dette nye materiale, som ved hjælp af tegneseriestriber og konkrete forslag til undervisningsaktiviteter opfordrer lærere og deres elever til at forholde sig til ulighedsproblematikker.

Materialet hjælper dels lærere og elever til at forstå mekanismerne, der skaber og fastholder social ulighed, og viser også, hvordan man ved at trække på elevernes, skolefællesskabets og lokalsamfundets ressourcer kan skabe positiv forandring.

Og for at skabe forandring skal vi, ifølge forfatterne til materialet, granske vores sociale bobler.

Ud af de sociale bobler

I Danmark lever vi i stigende grad i sociale bobler. En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at socialklasserne er mere geografisk adskilte i dag end for 30 år siden. Det ses også i skolerne: Andelen af 14-årige fra overklassen og den højere middelklasse, som går på en skole, hvor deres egne socialklasser udgør flertallet, er i dag 50 procent i København og 40 procent i Aarhus, mod henholdsvis 10 procent og 0 procent i 1980’erne.

Når vi bor og færdes blandt mennesker, der ligner os selv, kan det være svært at forstå, at der er nogen, der har andre forudsætninger for at leve sundt, end vi selv har.

Forfatterne bag SHE-netværkets nye undervisningsmateriale opfordrer derfor lærere til at lade deres elever undersøge en konkret sundhedsudfordring ude i virkeligheden og uden for deres egne sociale bobler.

Stribe fra undervisningsmaterialet: Elever udvikler empati.

Social arv og sundhed

Hvad man tager fat på, afhænger af den nationale og lokale kontekst. I en dansk skole kunne man fx undersøge, hvordan social arv spiller ind på rygning, kost- eller motionsvaner. Eller man kunne komme i kontakt med hjemløse eller andre socialt udsatte grupper for at blive klogere på deres sundhedsudfordringer.

Det er nemlig vigtigt, at børn og unge udvikler empati med mennesker, hvis livsvilkår er anderledes end deres egne. På den måde kan fordomme og uvidenhed nedbrydes, hvilket er første skridt på vejen til at finde gode, holdbare løsninger på sociale og sundhedsmæssige problemer.

Schools for Health in Europe Network Foundation udgiver en række materialer til lærere. Blandt andet udarbejdes der hvert år nyt undervisningsmateriale med et særligt tema. Hent den nyeste version med temaet social ulighed her.

Powered by Labrador CMS