BLOG

Empty article - Subtitle

Partnerskaber mellem kunstnere, kulturinstitutioner og skoler: den Åbne Skole

Den danske skolereform, som trådte i kraft i august 2014, involverede alle de offentlige skoler i Danmark. Denne reform introducerede en række ændringer, og en især er interessant for at se på, hvordan kreativitetspolitikker engagerer (eller ikke) skoler, kulturinstitutioner og kunstnere.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

En del af reformen, kaldet Open School, består af et krav om udvidelse af skolernes kulturelle ramme gennem aktiviteter og projekter, der systematisk bringer kunst og kultur til skoler og skoler til kulturinstitutioner. Initiativet blev startet som en politisk strategi tilbage i 2006, da Kulturministeriet havde samarbejdet med foskeren Anne Bamford i anledning af Banfords globale undersøgelse på området, bestilt af UNESCO. Da UNESCO-rapporten afslørede klare anbefalinger, opfordrede kulturministeren Bamford til specifikt at undersøge status for kunstuddannelse i Danmark. Den Åbne Skole initiativ var en direkte konsekvens af disse henstillinger og blev designet ved at se på andre Skandinaviske lande, fx Norges Kulturelle skolesekke. Den åbne skole køber ind i den moderne kreativitetsdiskurs og kræver, at skoler og kulturinstitutioner samarbejder, og efterlader alle parter friheden, men også usikkerheden omkring begrebsrammer (hvorfor gør vi det?) og didaktiske beslutninger (hvordan gør vi det?).

I min forskning om Kulturens Laboratorium viser empiriske data fordele og svagheder af den her model. Mit bidrag ønsker at bringe det empiriske case af Kulturens Laboratorium (Kulturregionen  Fyn, 2016-2017), som eksempel på kunstneriske partnerskaber. Dette eksperiment har medført mange positive resultater, men afslørede også flere behov. Blandt det positive kan der nævnes børnenes mangfoldige læringsudbytte, positive emotioner, engagement, lyst til at lære og kreativitet. Blandt de kritiske sider skal der nævnes manglen på en etableret praksis såsom teaching artist, mangel på refleksioner om de kreative processer, de voksens usikkerhed om deres rolle som lærende individer, de mange teoretiske og logistiske dilemmaer som mødet med kunstnere bringer frem.

Gratis bog om Kulturens Laboratorium

http://vbn.aau.dk/files/259311622/Partnerskaber_blandt_kunstnere_kulturinstitutioner_og_skoler_online.pdf

Animationsfilm om Kulturens Laboratorium

https://www.youtube.com/watch?v=bnLPHOztB7E

Powered by Labrador CMS