Blog

Er vi stadig partipolitisk neutrale?

Danmarks Lærerforening er en partipolitisk uafhængig organisation. Dette står direkte I DLF’s vedtægter, §1, stk. 2. I vedtægterne for Fagbevægelsens Hovedorganisation står der I §2 “FH er partipolitisk uafhængig”, men forståelsen af sætningen er tilsyneladende forskellige i de to organisationer. Under den netop overståede kongres tog jeg dette emne op under ‘eventuelt’.

Publiceret Senest opdateret

Mit indlæg kan, med forbehold for at det ikke var fra manuskript, læses herunder:

Virkelighedens Vestby

Jeg er medlem af kredsstyrelsen i Århus Lærerforening. Men jeg er først og fremmest lærer på Ellehøjskolen i Aarhus V, en skole med tæt på 100 % tosprogede elever i almenafdelingen. På bloggen skriver jeg om dansk som andetsprog og integrationspolitik med udgangspunkt i en skolehverdag, set fra klasseværelset.

“Nu er jeg sådan et menneske, der læser facebook. Jeg har et par sider, jeg følger, og en af dem bragte i ugerne op til folketingsvalget en serie af indlæg med enslydende budskab. De var:

13 dage før valget: “Hvem tjener på Løkkes skatteplan?”

7 dage før valget: “Er lavere topskat vigtigere end en retfærdig pensionsplan? Moderaterne mener...”

5 dage før valget: “Hvad har Løkke gjort for lønmodtagerne?”

4 dage før valget: “Skal det være så skævt, Lars Løkke?”

3 dage før valget: “Det bliver dyrt, hvis Løkke afskaffer folkepensionen.”

Alle indlæg var ledsaget af fine grafikker, og det overordnede budskab, som nok kan anes i overskrifterne, var, hvor dyrt det ville være for en gennemsnitlig lønmodtagerfamilie at stemme på Moderaterne.

Hvilken side tror I jeg var inde på? Var det Socialdemokratiets Pressetjeneste, DSU, eller Fagbevægelsens Hovedorganisation?

Svaret er, ikke overraskende når jeg tager emnet op på DLF’s kongres: Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Topskat og folkepension er naturligvis helt legitim interessevaretagelse, måske især for en fagbevægelse. Men så ensidet politisk kampagne mod et specifikt politisk parti, i en folketingsvalgkamp, har jeg svært ved at se på. Mit eget politiske ståsted er sagen irrelevant, jeg synes ikke så direkte partipolitisk ageren klæder fagbevægelsen, og jeg tænker ikke det harmonerer med at være partipolitisk neutral.

Regitze, Dorte, Gordon. I sidder som DLF’s repræsentanter i hovedbestyrelse, Gordon endog i forretningsudvalget. Jeg har brug for at blive bekræftet i, at I med de positioner bringer den kritik videre. Bruger I jeres pladser, som tillidsvalgte i FH, til at arbejde imod, at FH agerer som Socialdemokratiets forlængede arm?

Tak for ordet.”

Gordon Ørskov Madsen, vores formand, gav mig et direkte og meget beroligende svar. Jeg kunne gå fra kongressen beroliget i, at DLF’s repræsentanter i Fagbevægelsens Hovedorganisation deler min bekymring over en sådan ageren, og at de heldigvis allerede aktivt taler imod den gamle arv. Tak for det, Gordon. Så må man håbe at der bliver lyttet, så vi kan se frem til partipolitisk neutral hovedorganisation til næste valgkamp, uanset hvornår den så kommer.