Virkelighedens Vestby

Blog

Kommunikation til tosprogede forældre

Tosprogede elever har naturligvis tosprogede forældre. Selvom disse er ligeså forskellige som deres børn, er der alligevel nogen fællestræk, man med fordel kan tænke på, når man har kontakt med hjemmet.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Kommunikation med tosprogede forældre indeholder de samme dilemmaer som kommunikation med tosprogede elever. Man skal finde den rigtige balance mellem ikke at tale ned til voksne mennesker, men samtidig sikre sig at man bliver forstået. Man skal overveje om budskabet bliver mere eller mindre forståeligt ved det sprog man bruger, og man skal overveje om man med fordel kan bruge synonymer, der har større sandsynlighed for at være kendt. Jeg vil i dette indlæg bruge et forældrebrev jeg i dag har omdelt i min klasse som case.

Virkelighedens Vestby

Jeg er medlem af kredsstyrelsen i Århus Lærerforening. Men jeg er først og fremmest lærer på Ellehøjskolen i Aarhus V, en skole med tæt på 100 % tosprogede elever i almenafdelingen. På bloggen skriver jeg om dansk som andetsprog og integrationspolitik med udgangspunkt i en skolehverdag, set fra klasseværelset.

Forældrene på Tovshøjskolen har i dag modtaget dette brev:

"Kære forældre på Tovshøjskolen.

Som I er orienteret om, så har byrådet besluttet, at der skal ske en fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen fra skoleret [sic] 2020. Byrådets beslutning er nu i høring, hvorefter byrådet vil træffe endelig beslutning i november 2019. For at vi kan forberede den kommende fusion af de to skoler bedst muligt, er der (med forbehold for byrådets beslutning i november) truffet beslutning om, hvem der skal være skoleleder for den fusionerede skole.

Ud fra en helhedsbetragtning af den kommende opgave, er der peget på Helle Mønster for den fusionerede skole. Helle Mønster er i dag skoleleder på Tovshøjskolen.

I vil snarest høre mere fra Helle Mønster i forhold til den videre proces omkring planlægningen af fusionen, herunder hvordan I som forældre vil blive inddraget."

Alle forældre på skolen er tosprogede. Mange af dem har et mangelfuldt dansk, og vi benytter tolk ved cirka ¼ af vores skole-hjem-samtaler. Mange af dem har ingen uddannelse udover folkeskoleniveau, enten i Danmark eller deres respektive hjemland. Og de skal nu læse en tekst som ovenstående.

Jeg havde skrevet forældrebrevet som

”Kære forældre.

Som I ved, skal vi næste år flytte over på Ellekærskolen. Det er besluttet, at det skal være Helle Mønster, der skal være skoleleder for den nye skole. Helle er leder for Tovshøjskolen. Helle vil være leder for Tovshøjskolen indtil sommer, og derefter vil hun være leder for den nye skole.”

Der er en smule mindre information i min version af brevet, men jeg vil påstå af jeg giver det samme overordnede budskab, og at forældrene har langt større sandsynlighed for at forstå hvad jeg skriver. Samtidig tager jeg udgangspunkt i en lokal kontekst, og forsøger at foregribe en mulig bekymring om hvordan resten af skoleåret ser ud.