Virkelighedens Vestby

Blog

Sprogprøver: En dårlig ide, ikke mindst under corona-vilkår.

På dagen, hvor vi fik at vide at nedlukningen og nødundervisningen fortsætter foreløbig 3 uger endnu, er der mange bekymringer om sommerens eksamener. Men lige nu sidder tosprogede skolebørn midt i prøver, der er lige så vigtige for dem: sprogprøverne. De tages allerede fra indskolingen, og kan i yderste konsekvens medføre, at elever bliver tvunget til at gå et klassetrin om.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

35 af landets skoler skal i dette skoleår afholde sprogprøver. Skolerne er udvalgt ud fra deres andel af tosprogede elever, og naturligvis er min arbejdsplads, Ellehøjskolen i Aarhus V, derfor omfattet. Konsekvenserne af en sproglige kan være ganske alvorlige. Bekendtgørelsen siger ’Elever i 1.-9. klasse, […] som forud for skoleårets begyndelse har modtaget undervisning i dansk som andetsprog i mindst tre skoleår[…], skal bestå en obligatorisk sprogprøve inden begyndelsen af det følgende skoleår. Dette gælder i det fjerde skoleår, hvor eleven modtager undervisning i dansk som andetsprog, uanset om skolens leder vurderer, at eleven fortsat har behov for undervisning i dansk som andetsprog’ (min fremhævning).

Virkelighedens Vestby

Jeg er medlem af kredsstyrelsen i Århus Lærerforening. Men jeg er først og fremmest lærer på Ellehøjskolen i Aarhus V, en skole med tæt på 100 % tosprogede elever i almenafdelingen. På bloggen skriver jeg om dansk som andetsprog og integrationspolitik med udgangspunkt i en skolehverdag, set fra klasseværelset.

Så i disse dage, mens vi afholder virtuel undervisning over meet, er skolens dansklærere og DSA-vejledere travlt optaget af at afholde sprogprøver, blandt med mine elever i 4. klasse. En prøve, som fra 4. klasse skal bestås inden begyndelsen af næste skoleår. Man kan stille spørgsmål ved det rimelige ved sprogprøverne i al almindelighed. Man kan undre sig over, hvad i alverden man har vurderet er gevinsten ved en så alvorlig prøve allerede fra 4. klasse. Men med corona-situationen bliver det da endnu mere absurd!

Det kan være svært nok for eleverne at gå til prøve med en potentielt ukendt voksen. Det bliver kun værre, når prøve foregår virtuelt. For mange elever er det første møde med denne prøve, og det kommer så til at foregå under disse ekstra svære omstændigheder. Vores muligheder for at følge op på prøveresultatet er naturligvis også begrænset af den nuværende situation.

Min bøn til de ansvarlige politikere bliver den samme som udskolingslærernes: Sæt hensynet til eleverne over hensynet til systemet. Tænk over, om denne særlige situation er en rimelig situation at afholde sprogprøver i. Der er allerede politikere, der tænker de tanker, så lad os håbe at undervisningsministeren vil lytte til fornuft.