Virkelighedens Vestby

Blog

Giv de svageste børn de dårligste værktøjer

Så kom den politiske handling på den efterhånden lange saga om de nationale test endelig. Efter at eksperter har påvist, at testene er ubrugelige for lærerne og tæt på skadelige for eleverne, har man naturligvis valgt at afskaffe dem… bortset fra på de 20 % dårligst præsterende folkeskoler. Dermed tvinger man de svageste elever til at bruge det dårligste værktøj.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Jeg er ansat på Tovshøjskolen, der takket være sin placering i Gellerupparken, Aarhus V, troligt er at finde nær bunden af den årlige rangliste. Det skyldes ikke, at personalet her ikke yder en stor indsats, eller at vi ikke har elever, der scorer både 10 og 12-taller. Vi arbejder ganske enkelt med elever fra meget svage socioøkonomiske vilkår. Nu skal dette indlæg ikke være et forsvarsindlæg for mit eller mine kollegaers arbejde. I stedet tillader jeg mig, her på det der burde være en festdag, at stille det åbenlyse spørgsmål: Når nu evaluering på evaluering har vist, at de nationale test ikke virker, og når nu regeringen endelig træffer den åbenlyse konsekvens at afskaffe skidtet, hvorfor skal vi så stadig trække vores elever gennem disse tåbelige tests?

Virkelighedens Vestby

Jeg er medlem af kredsstyrelsen i Århus Lærerforening. Men jeg er først og fremmest lærer på Ellehøjskolen i Aarhus V, en skole med tæt på 100 % tosprogede elever i almenafdelingen. På bloggen skriver jeg om dansk som andetsprog og integrationspolitik med udgangspunkt i en skolehverdag, set fra klasseværelset.

Jeg har tidligere beskrevet, hvordan de nationale test har en åbenlys sproglig slagside. Jeg arbejder målrettet med både fagsprog og førfaglige begreber i min undervisning. Så hvilket politisk ønske opfyldes ved, at jeg igen i år skal tvinge mine elever igennem en national test? Er det for at påvise, at de 20 % dårligst præsterende skoler klarer sig dårligt i disse test? Det virker som ostemad med ost på, og giver ingen ny viden, men til gengæld en bunke nederlag og dårligt brugte lektioner. Vi er i forvejen i gang med at gennemføre obligatoriske sprogprøver, så eleverne bliver skam tvunget igennem unødvendige prøver, og oplever allerede tidligt at fejle i en high-stake situation. Er det den oplevelse man vil sikre sig, at de får med allerede i indskolingen? Jeg skulle hilse og sige, at vi er dækket ind allerede.

Jeg savner virkelig en begrundelse for, at det er de svageste elever der skal agere figenblad og dække for testelskernes tilbagetog. Indtil nogen giver mig et pædagogisk betinget svar, antager jeg at det skyldes politiske-ideologiske hensyn, uden skelen til de mennesker jeg og mine kollegaer arbejder med til daglig. Og til det hvisler jeg et ’skam dig’ til undervisningsministeren.