Mette Frederiksen

Blog

Ønsker til ny hovedstyrelse: Hold fokus på kerneopgaven og optimér lærernes omdømme

Et nyt hold til Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse er sat. Ved tærsklen til noget nyt kan det være tid til at tænke sig om og ønske sig noget. Især to forhold er for mig afgørende for skolens fremtid og for lærergerningen: at holde fokus på skolens kerneopgave og at styrke lærernes offentlige omdømme.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Undervisning er skolens kerneopgave. Undervisningen skal medvirke til elevernes dannelse, gøre dem dygtige og nysgerrige, udvide deres horisont, forberede dem til voksenlivet, gøre dem etisk ansvarlige, kritiske og deltagende. Den opgave skal skolen og lærerne løfte hver eneste dag. I forhold til alle elever.

Mette Frederiksen

Folkeskolelærer, debattør og foredragsholder. Medlem af Undervisningsministeriets rådgivningsgruppe omkring vejledende Fælles Mål samt arbejdsgruppen omkring elevplaner og medlem af formandskabet i Rådet for Børns Læring. Opererer med begrebet "formålstyret undervisning" i folkeskolen, hvis hovedtanke er at skabe faglig og didaktisk forbindelse mellem skolens og fagenes formål og den konkrete undervisning. "Formålstyret undervisning" forsøger - i modsætning til den stramme læringsmålstyring - at fastholde et bredt lærings- og dannelsessigte med undervisningen. Beskæftiger sig i den forbindelse også med de digitale læringsplatforme, elevplaner og de nationale test. Har egen foredragsvirksomhed med navnet "Formålstyret Undervisning".

På forkant med pædagogisk-politiske emner

Det er mit ønske, at vores fagforening og den nye hovedstyrelse hele tiden vil forsøge at være på forkant med denne kerneopgave. Selvfølgelig er arbejdstid, økonomi og vilkår helt afgørende. Men afgørende for hvad og for hvem? For skolen. For undervisningens kvalitet. For eleverne. Og for lærernes mulighed for at lave god undervisning og løse skolens komplekse opgave.

Man må hele tiden holde de pædagogiske faner højt. Tale pædagogik. Gribe, analysere og besvare eller modsvare pædagogiske tendenser i tiden. Være vågne. Og også være med til selv at sætte retningen for nye og nødvendige tiltag. Sætte sit præg på den pædagogisk-politiske dagsorden og aktivt formulere - ikke bare, hvad vi ikke ønsker, men også, hvad vi ønsker for skolen og for lærerjobbet.

Hvad er DLF’s bud på en velfungerende elevplan? På erstatningen for de nationale test? På hvad der skal til for at bryde den negative sociale arv? På hvad forholdet mellem det faglige og det sociale fokus i skolens daglige arbejde bør være? På hvordan kommunale konsulenter kunne spille en større og mere nærværende rolle i og for undervisningen? På den rette balance mellem digitale og analoge læremidler? På hvordan ”læring” bør forstås i en skolesammenhæng? På hvordan man kan gøre skolens kvalitet synlig for både politikere, forældre, elever og forskere? På hvordan dannelsesbegrebet skal forstås og (be)gribes i skolens daglige praksis? Og selvfølgelig også på, hvordan arbejdsvilkår og rammer bedst muligt tilgodeser skolens mange opgaver.

Hvad DLF mener om fx disse emner og også mange andre, må parterne omkring skolen ikke være i tvivl om. Noget er selvfølgelig allerede besvaret og behandlet. Noget bør gentages. Noget skal formuleres på ny. Det håber jeg, at den nye hovedstyrelse vil tage fat på.

Lærernes omdømme

En anden vigtig opgave er at medvirke til, at lærernes offentlige omdømme optimeres. Det er mit gæt, at mange af os ”lider” under lærerjobbets generelt ringe anseelse. Det er frygteligt demotiverende at opleve det. DLF kan ikke løse dét problem alene. Men det er mit håb, at hovedstyrelsen aktivt vil forholde sig til det og også gøre sit til, at det løses.

Det er så vigtigt, at vi kommer til at fremstå som en professionel, kompetent, vidende, velformuleret og respekteret faggruppe. Det stiller krav til os alle sammen hver eneste dag. Og selvfølgelig også til vores fagforenings hovedstyrelse, som repræsenterer os i mange forskellige sammenhænge. Jeg håber, at man vil være sig denne udfordring meget bevidst.

Jeg glæder mig til at følge den nye hovedstyrelses arbejde. Og jeg håber og krydser fingre. For skolens og faggruppens skyld.