Mette Frederiksen

Blog

Værn om folkeskolen nu

Et nyt skoleår står for døren. Og det er nærliggende at tænke over, hvilken skole vi vender tilbage til. Vores folkeskole - med en række fornemme og meget vigtige opgaver. Men også en folkeskole, der trænger til fornyet og markant politisk opbakning for ikke at gå helt i opløsning.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I denne uge skal jeg lægge sidste hånd på mine forberedelser af skoleåret. Undervisning skal planlægges. Klasselokalet skal gøres indbydende og inspirerende. Der skal skrives velkomstbrev til elever og forældre. Årsplaner må færdiggøres. Materialer skal indsamles, analyseres og tilpasses netop dé elever, der træder ind ad døren på mandag. De indledende øvelser til udfærdigelse af elevplaner skal foretages. Jeg skal forberede en pædagogisk eftermiddag for lærergruppen, hvor vi skal dissekere nogle af grundbegreberne i folkeskolens formålsparagraf og gøre dem virksomme og synlige i vores konkrete undervisning i det kommende skoleår. Og andre ting skal gøres, før vi alle sammen på næste mandag samles ved flagstangen i skolegården og synger det nye år igang. 

Mette Frederiksen

Folkeskolelærer, debattør og foredragsholder. Medlem af Undervisningsministeriets rådgivningsgruppe omkring vejledende Fælles Mål samt arbejdsgruppen omkring elevplaner og medlem af formandskabet i Rådet for Børns Læring. Opererer med begrebet "formålstyret undervisning" i folkeskolen, hvis hovedtanke er at skabe faglig og didaktisk forbindelse mellem skolens og fagenes formål og den konkrete undervisning. "Formålstyret undervisning" forsøger - i modsætning til den stramme læringsmålstyring - at fastholde et bredt lærings- og dannelsessigte med undervisningen. Beskæftiger sig i den forbindelse også med de digitale læringsplatforme, elevplaner og de nationale test. Har egen foredragsvirksomhed med navnet "Formålstyret Undervisning".

Skolens fine opgaver

Forventningsfulde børneblikke vil møde os dér. Og jeg tænker hvert år, at det er en vanvittig vigtig opgave at imødekomme forventningerne hos disse børn og unge mennesker. De skal have meget ud af at gå i skole. Vi skal lære dem meget. Vi skal skabe gode klassefællesskaber. Vi skal informere forældrene om det, vi gør, og begrunde det professionelt. Vi skal i særlig grad imødekomme de elever, der har særlige behov i forbindelse med at lære og være i en skole. Vi skal gøre eleverne nysgerrige på verden. Vi skal åbne deres øjne for noget af det, de ellers ikke møder i deres daglige liv. Vi skal skabe undervisningssituationer, der forandrer og udvikler eleverne på flere planer. Vi skal give dem lyst til at virke i, præge og tage ansvar for deres eget og det fælles fremtidige liv.

Christiansborg og KL må understøtte skolen langt bedre...

Alle disse - og mange flere - opgaver svæver i luften omkring os alle sammen dér ved flagstangen på første skoledag. Hvor ér det dog et vigtigt sted at befinde sig! Og hvor vil jeg ønske, at man på Christiansborg og i KL meget, meget hurtigt indser, at skolens fornemme opgaver skal understøttes langt bedre, end de bliver det i dag. 

Læreruddannelsen skal forbedres. De studerende skal undervises meget mere. Der skal flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen. Det skal være langt mere attraktivt for unge mennesker at blive lærer. 

Man er nødt til at slippe det stramme styringsgreb om skolen og give lærere og skoleledere større frihed til at udfolde den professionelle faglighed, som kun dé besidder, og som er helt nødvendig for at kunne lave en god skole. 

Der er brug for en langt bredere forståelse af, hvad kvalitet i skolen er, end den, der kan aflæses i resultaterne af de nationale test. 

Lærernes tid til at forberede og efterbehandle undervisning og til at løfte alle de andre opgaver, en lærer har, skal forbedres. Der skal sorteres i lærernes opgaver. De unødvendige skal fjernes. 

Der er behov for flere ressourcer til at løfte den vigtige inklusionsopgave. 

Elev- og lærerflugten fra folkeskolen skal stoppes. Det skal være attraktivt at være elev, forælder eller lærer i enhver folkeskole - uanset hvor i landet, den befinder sig. 

- før det er for sent

Og det er nu, der skal handles. Om ganske kort tid er det for sent. Udfordringerne skal løses nu. Jeg går det nye skoleår i møde med ydmyg bevidsthed om vores vigtige opgaver. Men i høj grad også med bange anelser om skolens fremtid. 

Der er hårdt brug for, at man fra politisk hold aktivt og konkret værner om vores fine folkeskole nu.