Mette Frederiksen

Blog

De nationale test synger på sidste vers

Ifølge undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil er de nationale test ude af folkeskolen fra skoleåret 2020/2021

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Især disse udtalelser fra ministeren er interessante:

Mette Frederiksen

Folkeskolelærer, debattør og foredragsholder. Medlem af Undervisningsministeriets rådgivningsgruppe omkring vejledende Fælles Mål samt arbejdsgruppen omkring elevplaner og medlem af formandskabet i Rådet for Børns Læring. Opererer med begrebet "formålstyret undervisning" i folkeskolen, hvis hovedtanke er at skabe faglig og didaktisk forbindelse mellem skolens og fagenes formål og den konkrete undervisning. "Formålstyret undervisning" forsøger - i modsætning til den stramme læringsmålstyring - at fastholde et bredt lærings- og dannelsessigte med undervisningen. Beskæftiger sig i den forbindelse også med de digitale læringsplatforme, elevplaner og de nationale test. Har egen foredragsvirksomhed med navnet "Formålstyret Undervisning".

Det nye evalueringssystem skal "I MINDRE GRAD VÆRE ET TESTBASERET SYSTEM."

Betyder det, at lærerens faglige vurdering nu kommer til at spille en rolle i vurderingen af elevens faglige niveau?  Dét ville være et virkelig vigtigt fremskridt.

"I FORHOLD TIL FORSKNINGSDELEN AF DE NATIONALE TEST, KAN VI LAVE STIKPRØVER. HVIS TESTENE PRIMÆRT SKAL GIVE POLITKERE OG FORSKERE MELDINGER PÅ, HVORDAN DET GÅR, SÅ SKAL MAN IKKE HAVE TAGET MANGE STATISTIKKURSER FOR AT REGNE UD, AT VI IKKE BEHØVER TESTE ALLE ELEVER I LANDET FOR AT FÅ ET BILLEDE AF DET."

Det tyder på, at man har indset, at de nationale test stort set kun har haft værdi for forskerne, og at det ikke er værdi nok. Dét ville være yderst positivt.

"VI VIL HELLERE HAVE, AT DE NATIONALE TEST KUNNE VÆRE ET RUM TIL AT HAVE EN SAMTALE MED LÆREREN OM, HVORDAN DET GÅR FAGLIGT, OG HVORDAN MAN KAN RYKKE SIG SOM ELEV."

Det lyder igen som om, at man vil sætte den professionelle dømmekraft og samtale med eleven i spil i stedet for at lave rigid testning løsrevet fra lærerens observationer og viden. En helt afgørende forandring.

Visioner for et nyt evalueringssystem

Jeg ser frem til at følge processen frem mod et nyt evalueringssystem og håber, at det 

1. vil få et langt bredere fagligt sigte end de nuværende nationale test, der kun tester en meget, meget lille brøkdel af fx danskfagets indhold

2. kommer til at lægge vægt på og inddrage lærernes og skoleledernes professionelle vurdering af elevernes faglige niveau, så kvantitative og ubearbejdede testresultater ikke skal stå alene

Kilde:  https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/regeringen-vil-saette-en-stopper-for-nationale-tests-i-folkeskolen/7804725