Mette Frederiksen

Blog

Brug af læringsplatforme skal drøftes lokalt

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) har givet Aarhus Kommune dispensation fra brug af læringsplatformene. Kommunen har ifølge ministeren fuld ret til at lægge valgfrihed ud til den enkelte skole. Hun opfordrer til, at man drøfter skolens digitale infrastruktur i kommunerne, og at lærerne inddrages. Den udmelding bør føre til debatter i alle kommuner og på alle skoler nu.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Læringsplatformene har fået skelsættende betydning for undervisningen i folkeskolen. I manges øjne også for stor. Forligskredsen bag folkeskolereformen ønsker at give lærerne mere frihed til at arbejde med mål og også med læringsplatforme på måder, der giver didaktisk mening. Undervisningsministeriet skriver på sin hjemmeside, at platformene er blevet ”uhensigtsmæssigt styrende for lærernes undervisning”. En arbejdsgruppe nedsat af ministeriet skal se på, hvordan dette problem kan løses.

Mette Frederiksen

Folkeskolelærer, debattør og foredragsholder. Medlem af Undervisningsministeriets rådgivningsgruppe omkring vejledende Fælles Mål samt arbejdsgruppen omkring elevplaner og medlem af formandskabet i Rådet for Børns Læring. Opererer med begrebet "formålstyret undervisning" i folkeskolen, hvis hovedtanke er at skabe faglig og didaktisk forbindelse mellem skolens og fagenes formål og den konkrete undervisning. "Formålstyret undervisning" forsøger - i modsætning til den stramme læringsmålstyring - at fastholde et bredt lærings- og dannelsessigte med undervisningen. Beskæftiger sig i den forbindelse også med de digitale læringsplatforme, elevplaner og de nationale test. Har egen foredragsvirksomhed med navnet "Formålstyret Undervisning".

Friheden i fokus

Arbejdsgruppen skal ifølge sit kommissorium bl.a. drøfte, hvordan de kommunale rammer for arbejdet med læringsplatformene kan ”fokusere mindre på registrering og dokumentation” og mere på frihed til den enkelte lærer og skole. Helt centralt står ”lærerens eget faglige handlerum i relation til planlægning og evaluering af undervisningen i læringsplatformene”.

Lokale beslutninger

Ministeren understreger, at kommunerne ifølge den politiske aftale mellem regeringen og KL om læringsplatformene har pligt til at anskaffe en platform, men at aftalen ikke siger noget om, at man skal anvende den på en bestemt måde. Anvendelsen besluttes lokalt.

Lærerne skal inddrages

Ifølge ministeren er det dog ikke ligegyldigt, hvordan beslutningerne tages. Både lærere og forældre bør inddrages, hvilket giver rigtig god mening. Med dispensationen til Aarhus Kommune og med nedsættelsen af ministeriets arbejdsgruppe er der sat en tyk streg under, at platformene skal bruges meningsfuldt på den enkelte skole. Det bliver de bestemt ikke alle steder nu. Så de lokale debatter er altafgørende. Hvis de ikke har fundet sted, bør de sættes i værk meget hurtigt. Behovet for seriøse, didaktisk velfunderede drøftelser udtales ikke tydeligere, end ministeren gør det netop nu.

Kilder:

Merete Riisagers dispensation til Aarhus Kommune: https://www.folkeskolen.dk/625975/riisager-jeg-kraever-ikke-at-i-bruger-laeringsplatform

Arbejdsgruppen omkring læringsplatforme: https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2017/dec/171201-ny-arbejdsgruppe-skal-hjaelpe-faelles-maal-paa-laeringsplatformene