Mette Frederiksen

Blog

Evaluering af skolereformen har hele tiden været 5-årig – nu vil ministeren forlænge

I disse dage har undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil travlt med at hævde, at folkeskolereformen må have længere tid at virke i, før man kan se resultater. Men hvorfor besluttede man så i sin tid, at følgeforskningen skulle være 5-årig?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Skolereformen har efter de første 5 år ingen effekt haft. Eleverne er ikke blevet dygtigere. Og deres trivsel er ikke øget. Det har den afsluttende evaluering fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd lige slået fast.

Mette Frederiksen

Folkeskolelærer, debattør og foredragsholder. Medlem af Undervisningsministeriets rådgivningsgruppe omkring vejledende Fælles Mål samt arbejdsgruppen omkring elevplaner og medlem af formandskabet i Rådet for Børns Læring. Opererer med begrebet "formålstyret undervisning" i folkeskolen, hvis hovedtanke er at skabe faglig og didaktisk forbindelse mellem skolens og fagenes formål og den konkrete undervisning. "Formålstyret undervisning" forsøger - i modsætning til den stramme læringsmålstyring - at fastholde et bredt lærings- og dannelsessigte med undervisningen. Beskæftiger sig i den forbindelse også med de digitale læringsplatforme, elevplaner og de nationale test. Har egen foredragsvirksomhed med navnet "Formålstyret Undervisning".

Rapport: Store reformer skal virke i 5-15 år

Evalueringen peger også på, at det ofte tager 5-15 år at implementere en større reform, og den formulering har ministeren meget travlt med at gentage i disse dage. På Debatten på DR2 her til aften (torsdag 23.1.) understregede hun, at hun ikke vil lave nogle justeringer af reformen før tidligst om et par år. Hun vil se den virke i flere år end de 5, før hun vurderer den.

75 millioner kr. til 5-årigt følgeforskningsprogram

I foråret 2015 lanceredes et 5-årigt følgeforskningsprogram til 75 millioner kroner. Hele programmet skulle ende ud i den afsluttende evaluering, som altså netop er blevet offentliggjort.

Men trods dét, at det hele tiden har været meningen af afslutte følgeforskningsprogrammet efter 5 år, vil ministeren altså nu forlænge programmet. Hun underkender med andre ord fuldstændigt den 5-årige evalueringsperiode, som hendes forgænger, Christine Antorini, stod i spidsen for at beslutte.

Politisk makværk

Det var ikke gået i nogen som helst andre brancher end den politiske: at underkende en omfattende og kolossalt dyr evaluering, som man selv har opstillet rammerne for.

Enten har man, da følgeforskningsprogrammet blev vedtaget, været totalt uvidende om, hvor længe en undersøgelsesperiode burde være – vel at mærke i forbindelse med en reform, hvor man brystede sig af et solidt evidensgrundlag for alting. Altså burde man også have skaffet sig den relevante viden om evalueringen.

Eller også foregår der lige nu en helt ubegribelig ansvarsforflygtigelse. Og uanset hvad: Begge dele er udtryk for politisk makværk og til stor skade for folkeskolen.