Mette Frederiksen

Blog

OK18: Kommission forpligter sig på skolens dannelsesopgave. Tør man tro på dét?

Når KL og Forhandlingsfællesskabet (FF) vil nedsætte en kommission til undersøgelse af lærernes arbejdstid er det med skolens dobbelte formål for øje: ”Folkeskolen skal fortsat kunne danne og uddanne elever, som folkeskolen har formået i 200 år”, hedder det i aftalen. Hvis dét skal lykkes, kræver det to ting: dødsstødet til skolereformens pædagogiske grundpiller: læringsmålstyret undervisning og synlig læring. Og øget tid til didaktisk refleksion til lærerne. Tør man tro på dét?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Læringsmålsparadigmet, der vandt indpas med skolereformen, er under afvikling. Det er yderst positivt. Der er sagt og skrevet meget om, hvilke konsekvenser stram målstyring, synlig læring og den data- og konkurrencestyrede evalueringskultur har for elevernes dannelse, faglighed og trivsel. Og en opblødning er heldigvis i fuld gang. Dannelsesbegrebet er igen blevet en del af den pædagogiske debat. Og Folketinget har gjort op med den rigide målstyring ved at gøre folkeskolens 3.170 færdigheds- og vidensmål frivillige. Heri ligger en tilkendegivelse af, at skolens og fagenes formål skal fylde mere i undervisningen, og at dét kræver, at lærerne gives deres didaktiske dømmekraft tilbage. De skal kunne tilrettelægge undervisning på mange forskellige måder under hensyn til formålet. Man har omsider erkendt, at undervisning ikke kan konceptualiseres, som det skete, da læringsmålstyringen med reformen blev den eneste gyldige undervisningsmetode.

Mette Frederiksen

Folkeskolelærer, debattør og foredragsholder. Medlem af Undervisningsministeriets rådgivningsgruppe omkring vejledende Fælles Mål samt arbejdsgruppen omkring elevplaner og medlem af formandskabet i Rådet for Børns Læring. Opererer med begrebet "formålstyret undervisning" i folkeskolen, hvis hovedtanke er at skabe faglig og didaktisk forbindelse mellem skolens og fagenes formål og den konkrete undervisning. "Formålstyret undervisning" forsøger - i modsætning til den stramme læringsmålstyring - at fastholde et bredt lærings- og dannelsessigte med undervisningen. Beskæftiger sig i den forbindelse også med de digitale læringsplatforme, elevplaner og de nationale test. Har egen foredragsvirksomhed med navnet "Formålstyret Undervisning".

Pædagogisk nytænkning

Hvis kommissionen vil tage ansvar for skolens dannelsesopgave, kræver det en gennemgribende, pædagogisk nytænkning, som godt nok er ved at få vind i sejlene ministerielt. Men tør man tro på, at det også kan ske i KL?

Øget tid til didaktisk refleksion

At udøve sin didaktiske dømmekraft professionelt og leve op til skolens dobbelte formål kræver ydermere øget tid til refleksion. Og dermed mindre tid til undervisning. Det vil være en enorm kovending, hvis man fra arbejdsgiverside medgiver dét. Tør man tro på, at det vil ske? Tør man tro på, at både KL og FF har gennemtænkt, hvad det vil sige at forpligte sig på skolens dannelses- og uddannelsesopgave? Man kan kun håbe det. Det bliver altafgørende for folkeskolens fremtid.