Mette Frederiksen

Blog

Læremidler understøtter stram læringsmålstyring

Folketingets beslutning om at gøre færdigheds- og vidensmålene vejledende er et opgør med rigid målstyring i folkeskolen. Lærerne skal have frihed til at arbejde meningsfuldt med mål, og undervisningen skal tilgodese skolens formål. Men lovændringen får kun mærkbar virkning på lærernes undervisning, hvis der også ændres fokus i forlagenes læremidler.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Læringsmålstyret undervisning har igennem de sidste fire år opnået ”konceptstatus” i folkeskolen. Med koncept menes en hyppigt gentaget forskrift for den gode undervisning. Megen undervisning skæres nemlig over den samme læst: tydelige læringsmål – på forhånd definerede tegn på læring – evaluering og frembringelse af synlige læringsresultater.   Denne læringsmålstænkning ligger til grund for en lang række undervisningsforløb i nyere læremidler – fx Gyldendals digitale fagportaler eller Clio Online.

Mette Frederiksen

Folkeskolelærer, debattør og foredragsholder. Medlem af Undervisningsministeriets rådgivningsgruppe omkring vejledende Fælles Mål samt arbejdsgruppen omkring elevplaner og medlem af formandskabet i Rådet for Børns Læring. Opererer med begrebet "formålstyret undervisning" i folkeskolen, hvis hovedtanke er at skabe faglig og didaktisk forbindelse mellem skolens og fagenes formål og den konkrete undervisning. "Formålstyret undervisning" forsøger - i modsætning til den stramme læringsmålstyring - at fastholde et bredt lærings- og dannelsessigte med undervisningen. Beskæftiger sig i den forbindelse også med de digitale læringsplatforme, elevplaner og de nationale test. Har egen foredragsvirksomhed med navnet "Formålstyret Undervisning".

Læringsmålkonceptet skal brydes

Folketinget vil give lærerne frihed til at udforme den bedst mulige undervisning uden at skulle bruge læringsmål som en rigid tjekliste. Samtidig skal undervisningen ikke længere styres af tydelige læringsmål, men sigte mod opfyldelse af skolens formål (www.uvm.dk). Begge dele kræver, at konceptet brydes. Hverken frihedskravet eller ønsket om at gøre forbindelsen mellem skolens formål og den konkrete undervisning stærkere harmonerer med konceptuel undervisning stramt styret af tydelige læringsmål.

Læremidler skal inspirere til didaktisk fantasi og formålstænkning

Der må ske en didaktisk nytænkning – også hos forlagene, der producerer læremidler. Man er nødt til at understøtte, at lærerne kan bruge deres didaktiske fantasi, når undervisningen skal planlægges. Det gode undervisningsforløb skal ikke længere sættes på formel. Dét må forlagene tage højde for. Og samtidig må de inspirere til, hvordan skolens og fagenes formål kan få helt konkret betydning for undervisningen. De politiske intentioner er længe ventede, og de sætter nogle yderst fornuftige rammer for arbejdet med formål og mål i skolen. Men forlagenes læremidler, som har stor betydning for undervisningens udformning og lærernes didaktiske tænkning, må følge med. Ellers får lovændringen ikke den tilsigtede betydning for praksis.