BLOG

Empty article - Subtitle

Hvordan kan lærerfaglige mentorer hjælpe nye lærere i folkeskolen?

Hvordan kan lærerfaglige mentorer hjælpe til at dygtiggøre og fastholde nye lærere i folkeskolen? I en række blogindlæg vil vores lærerfaglige mentorer dele deres erfaringer.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

En støtte til nye lærere i en svær startfase

En stor udfordring i folkeskolen er, at mange nye lærere forlader lærergerningen efter kort tid. På mange skoler er personaleomsætningen så høj, at mere end hver tiende lærer skifter job hvert år.

En måde at modvirke dette er ved at støtte nye lærere i den svære startfase. I en række indlæg her på folkeskolen.dk vil vores lærerfaglige mentorer dele deres erfaringer med at støtte nye lærere i folkeskolen gennem observation og feedback. 

Teach First Danmarks mentorordning

Teach First Danmark er en almennyttig non-profit forening. Vi hjælper folkeskoler i udsatte områder med at engagere endnu flere motiverede lærere gennem praktiske optagelsesprøver med fokus på bl.a. fagfaglige og relationelle kompetencer.

Alle nye lærere fra Teach First Danmark får tilknyttet en lærerfaglig mentor i to år. Det er en erfaren lærer med mange års undervisningserfaring. Mentorerne observerer de nye lærere i deres undervisning og giver dem systematisk feedback. Vi vil gerne dele vores erfaringer, så en tilsvarende støtte måske kan udbredes til andre nye lærere i folkeskolen.

Martin Lind observerer en ny lærer i en matematiktime i 8. klasse på Ålholm Skole i Valby (2018).

Tre erfaringer fra Teach First Danmarks mentorordning

Nedenfor vil jeg kort opsummere tre overordnede erfaringer fra Teach First Danmarks mentorordning gennem de sidste fem år.

1. Mentorer er en fortrolig og fagkyndig sparringspartner udefra  

Mentoren er ikke ansat på skolen, men er en fortrolig udefra, som man kan dele sine oplevelser, bekymringer og udfordringer med. Tillid mellem mentoren og den nye lærer er afgørende, fordi der ligger et stort udviklingspotentiale i at turde vise sine svagheder og sin usikkerhed overfor sin mentor. 

2. Mentorer kan skabe synteser på tværs af lærere, skoler og klasser 

Hver mentor observerer og er mentor for flere lærere (typisk 15-20) på tværs af skoler, klassetrin og fag. Det gør det muligt for mentorerne at se fællestræk samt dele erfaringer og eksempler blandt de nye lærere, som kan hjælpe og inspirere alle lærerne i deres undervisning og udvikling.

3. Mentorer skaber et fælles pædagogisk sprog med fokus på eksempler

Det didaktiske hjerte i Teach First Danmarks mentorordning er observationsmetoden CLASS (Classroom Assessment Scoring System). CLASS kan anvendes på tværs af klassetrin og har fokus på klasse- og læringsledelse samt relationen og interaktionen mellem elever og mellem elever og lærer.

En stor styrke ved CLASS er, at det bygger på konkrete observationer i undervisningen i forhold til den enkelte lærers styrker og udviklingsmuligheder. Det er med til at skabe et fælles pædagogisk sprog for mentorer og lærere.

Den vigtigste del af en god mentorordning er erfarne lærere

For os har det altid været vigtigt, at vores mentorer selv har stor erfaring med at undervise i folkeskolen. Man kan sammenligne det med at være træner, hvor det også hjælper selv at have været spiller, have løbet på banen og mærket presset.

Det er min overbevisning, at mange nye lærere i folkeskolen kan have glæde af en mentor, som er en fortrolig sparringspartner, der følger dem i deres arbejde og går op i deres udvikling på skolen.

Vi glæder os til at dele vores erfaringer og refleksioner.