Lærelyst

Blog

Svært-pædagogikken, en måde at arbejde på

Det at fastholde sit læringsniveau på svært vil give refleksion over egen tænkning

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Fokus på metoder 

Det vil være nyt for skolesystemet, hvis vi fremover stiller krav til elevernes arbejdsmetoder. Et sådant krav vil udvikle et nyt refleksionsniveau hos eleverne, som med tiden vil danne en form for lærebevidsthed.

Svært som et metalæringsbegreb

Lærelyst

Lærelyst er omdrejningspunkt for indlæggene på denne blog. Hvordan får vi skabt undervisning/læremiljø, hvor eleverne/de studerende arbejder hårdt og intensivt og samtidigt føler det meningsfuldt og rart? I Det Skæve Rum (mit laboratorium) eksperimenterer jeg med lære- og undervisningsmetode. Resultater og erfaringer fra disse eksperimenter er bloggens kerne. Er ved at udvikle en ny pædagogisk retning ”Svært-pædagogikken”, som indeholder nogle helt essentielle svar på dét at skabe lærelyst. Hedder Carsten Hermansen, arbejder på en alm. folkeskole, men ansat i en ramme (tidsramme) med plads til at arbejde undersøgende og eksperimenterende.

Det selv at være med til at fastholde sig i læringsfeltet ”dette har jeg svært ved” vil forære skolesystemet en ny læringsdimension, man kan godt kalde det et metalæringsniveau, hvor eleverne bliver tvunget til at reflektere over, hvornår de lærer noget.

Det at fastholde sit læringsniveau på svært vil give refleksion over egen tænkning, altså tænkning over sin egen tænkning, hvilket i følge teoretiker Jerome Bruner er en af hovedingredienserne i enhver uddannelsespraksis, som ønsker at udvikle elevernes evner.

Lærebevidsthed

Begrebet er valgt for at synliggøre vigtigheden af en personlig holdning og stillingtagen til ”det at lære”. ”Hvornår lærer jeg faktisk noget?”, osv.

Anders Ericsson

Læringsteoretiker Anders Ericsson prøver med sit læringsbegreb ”deliberate practise” at belyse vigtigheden af det personlige læringsvalg. ”Deliberate practise” er en bevidst fokuseret læringsform, hvor den lærende selv fastholder, at være i læringszonen, der hvor man ikkekan og har svært ved.