BLOG

BLOG

Empty article - Subtitle

Profeten fra Høje-Taastrup

Om Michael Zieglers helt utrolige evner.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Bormester i Høje-Taastrup Kommune Michael Ziegler er uden tvivl en både arbejdsom og dygtig mand. Imidlertid er indsigt i hverken skole eller historie ikke blandt hans mange styrker, men det har alligevel ikke afholdt ham fra optræde som skolepolitisk og historiefilosofisk profet. Til Fagbladet Folkeskolen udtaler han følgende om Høje-Taastrups nye vision:

"Vi er nået frem til, at det ikke giver mening at lave en traditionel skole. Vi samler to skoler og bygger en helt ny fra grunden, som er baseret på to ting; 21st skills og Stem-kompetencer.”

De omtalte STEM-kompetencer er noget, som ofte uvidende pseudo-akademikere bruger som betegnelse for fremtidens erhvervsrettede færdigheder indenfor ”science, technology, engineering og mathematics”. Det er altså disse anglo-amerikanske modebetegnelser der sammen med foredrags-bestselleren ”21st century skills” skal erstatte ”den traditionelle skole”, som Ziegler ikke kommer med en definition på, hvad er. Men omvendt kan det vel også være lige meget, når han ikke gider at have den alligevel? Ziegler fortsætter med stor begejstring:

”Jeg så gerne, at vi i 2020 er det skolevæsen i Danmark, som er længst med udviklingen af de her kompetencer, og i at børnene lærer dem selv at udvikle og at være innovative. Det tror jeg er realistisk. For nu lige tror jeg, at vi er tæt på at være dem, der er længst.”

Den får ikke for lidt! Ziegler ved simpelthen, hvad fremtiden vil bringe, og han ved det i en sådan grad, at han vil indrette folkeskolen efter denne åbenbart profetiske viden. Det er beundringsværdigt, synes jeg. Endnu mere imponerende er det, at han tør afskrive elevernes egne valg som fremtidige, myndige borgere - hvilket er en logisk nødvendighed for hans argument, da man ellers risikerede, at de måske kunne vælge at indrette samfundet på en anden måde end Zieglers profeti forudsætter. Den gode borgmester er simpelthen så sikker i sin sag, at skolen ligeså godt kan tilpasse eleverne til hans fremtidsprofeti, som er formet under inspiration af nogle yderst spekulative teorier i krydsfeltet mellem sociologi, politik og marketing. Stakkels børn.

I 1587 regerede Spanien store dele af verden, og landet havde en enorm flåde, der til evig tid synes at kunne sikre dets fortsatte verdensherredømme. Ingen kunne dengang med nogen form for seriøs argumentation plædere for, at verden bare året efter ville være vendt op og ned – som den netop blev med den spanske armadas for England helt mirakuløse nederlag. Heldigvis var der i 1587 ingen Ziegler, der forberedte opvoksende generationer på en ”spansk fremtid i en globaliseret verden”.

Ligeledes var troen på luftskibets potentiale som bindemiddel i det efterfølgende britiske kolonirige så stærk i slutningen af september 1930, at ingen med rimelighed kunne forudse, at det storstilede globale infrastrukturprojekt hurtigt blev totalt skrinlagt efter R101`s katastrofale styrt den 5. oktober samme år. Selvom troen på luftskibs-fremtiden indebar mange investeringer og store politiske beslutninger, var der heldigvis heller ikke dengang nogen Ziegler, der indrettede de opvoksende generationers tilblivelse efter specifikke, profetiske kriterier af global karakter.

Og hvem husker ikke skuddet i Sarajevo? Den uundgåelige kommunistiske revolution? Folkeskolereformen, der ville virke, fordi et enigt Folketing stod bag? Ellerten? Mp3-afspilleren? Historien er fuld af både små og store eksempler på forestillede politiske, sociale, økonomiske og teknologiske fremtider, der på et øjeblik ændrer radikalt karakter.

Jeg synes faktisk, at det er både vigtigt og interessant at drøfte, hvilke særlige "skills", der kan udråbes som værende kendetegnende for det 21. århundrede. Men eftersom livet leves forlæns og forstås baglæns, synes jeg så også, at vi skal overlade den spændende opgave til det 23. århundredes historikere og deres efterkommere.

Aktuelt forsker jeg selv i 1800-tallets forestillinger om nation, dannelse og humanitet, og det er lige før, at perioden stadig er for tæt på til at man kan få et ordentligt overblik. Derfor må man være meget påpasselig, når man arbejder med kilder og begreber. At lave en tilsvarende, nærmest deskriptiv analyse af sam- og fremtidens (!!!) centrale strømninger - og så endda opdrage og undervise på baggrund heraf - er en noget frisk ambition efter min vurdering. Men nu er jeg jo heller ikke en mand af Zieglers format. Og jeg lever heller ikke af at holde foredrag om hverken STEM eller 21st century skills.

Læs mere her:

https://www.folkeskolen.dk/612930/ziegler-hoeje-taastrup-skal-vaere-forrest-med-21st-century-skills

Powered by Labrador CMS