Blog

Aflys de praktiskmusiske valgfagsprøver i 8.kl.

Danmarks Billedkunstlærere mener at valgfagsprøverne til maj/juni i de praktiskmusiske fag bør aflyses.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Danmarks Billedkunstlærere har i vores høringssvar til Børne- og Undervisningsministeriet i november 2020 tilkendegivet, at prøverne til maj/juni i de praktiskmusiske fag burde gøres frivillige.

Som den nuværende situation ser ud, med udsigt til langvarig nedlukning og på baggrund af de tidligere nedlukninger, hvor mange skoler ikke har prioriteret de praktisk/musiske fag i nødundervisningen og heller ikke prioriteres nu, er det urealistisk at opretholde et krav om prøve i de praktiskmusiske valgfag til maj/juni.

Det har været ganske få skoler, der har genlæst de tabte timer fra foråret, og efter sommerferien er der flere skoler, som har været nødsaget til at sende de store elever hjem og dermed aflysning af valgfagene til følge.

Danmarks Billedkunstlærere

Danmarks Billedkunstlærere er en landsdækkende forening, som arbejder på frivillig basis. Foreningen består af en landsstyrelse og 9 regionale kredse med hver sin kredsbestyrelse. Foreningen har p.t. 1750 medlemmer, og foreningens formål er at fremme forståelsen for værdien af børns æstetiske og billedsproglige udtryk at fremme forståelsen for faget Billedkunsts betydning i og uden for folkeskolen at arbejde for, at faget indtager en væsentlig stilling i uddannelsessystemet at arbejde for, at faget udvikles at formidle fagets indhold til foreningens medlemmer og bredere kredse

Ligeledes er mange billedkunstlærere uvant med at undervise elever i udskolingen og især i at afholde prøve i billedkunst. De kurser, de derfor har haft behov for at deltage i for at blive klædt på til opgaven, har været få, overtegnet eller aflyst på grund af Covid 19.

Vi mener ikke, at fagets fagområder, lærernes faglige stolthed eller elevernes ambitioner om at gøre det bedste til deres første prøve tages alvorligt, hvis man vælger at gennemføre prøverne på trods af den manglende undervisning og de ringe betingelser, som lærere og elever i de praktisk/musiske valgfag har skulle navigere i siden marts 2020.  

På baggrund af ovenstående og mange bekymrende tilbagemeldinger fra billedkunstlærere landet over, mener vi i Danmarks Billedkunstlærere, at prøven i valgfagene i 8.klasse til maj/juni skal aflyses og årskarakteren konverteres til prøvekarakter.  

Lærerne kan i stedet tilrettelægge en terminsprøve, som kan lægges til grund for årskarakteren og dermed eksamenskarakteren, hvis eleverne kommer tilbage på skolerne.

Landsformand i Danmarks Billedkunstlærere

Lykke Østrup Andersen