Blog

Yes - nu skal vi have billedkunst i 6.klasse

Fra august 2020 skal eleverne undervises i billedkunst i 6.klasse.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Fagfordelingerne er mere eller mindre godt i gang ude på skolerne, og ved dette års fagfordeling kan vi glæde os over, at billedkunst nu er et obligatorisk fag i 6.klasse, som eleverne fra august 2020 skal undervises i én lektion om ugen. Det er historisk, i den forstand, at faget i en menneskealder aldrig tidligere har fået tildelt timer, men derimod kun er blevet beskåret. Faget har med én lektion i 6.klasse, fået et obligatorisk kontinuerligt forløb fra 1. - 6.klasse, om end med vekslende timetal på de enkelte klassetrin. Herefter har eleverne mulighed for et to-årigt valgfagsforløb fra 7. - 8.klasse med to lektioner ugentlig og afsluttet med en obligatorisk prøve i 8.klasse.  

Som mange billedkunstlærere ved, er det begrænset hvad man kan nå med en lektion om ugen. Det være sig i 1., 5. og nu 6.klasse. Vores anbefaling er, at man ude på skolerne gør en ihærdig indsats for, at faget læses enten i efteråret eller foråret med to ugentlige lektioner. Det kan på 6.klassetrin organiseres med musik, som også er et obligatorisk fag med én lektion. Som kommende billedkunstlærere på 6.klassetrin, men også 1. og 5.klassetrin, er det vigtigt, at man gør ledelsen opmærksom på, at faget er bedst tjent med at blive læst halvårligt med to lektioner.

Er du den kommende valgfagslærere i billedkunst, kan det i særlig grad anbefales, at overtage billedkunstundervisningen allerede fra 5. eller 6.klasse.  Det giver dig mulighed for, både at lære eleverne at kende, men også at give dem en fornemmelse af hvad undervisningen i valgfaget kan indeholde. Din tilgang til faget og særlige arbejdsformer, kan allerede begynde at blive indarbejdet hos eleverne. Samtidig er der mulighed for at motivere eleverne til at vælge faget som valgfag.

Danmarks Billedkunstlærere

Danmarks Billedkunstlærere er en landsdækkende forening, som arbejder på frivillig basis. Foreningen består af en landsstyrelse og 9 regionale kredse med hver sin kredsbestyrelse. Foreningen har p.t. 1750 medlemmer, og foreningens formål er at fremme forståelsen for værdien af børns æstetiske og billedsproglige udtryk at fremme forståelsen for faget Billedkunsts betydning i og uden for folkeskolen at arbejde for, at faget indtager en væsentlig stilling i uddannelsessystemet at arbejde for, at faget udvikles at formidle fagets indhold til foreningens medlemmer og bredere kredse

Når eleverne skal vælge valgfag, bliver undervisningen i det obligatoriske forløb afgørende for, dels hvilken billedkunstfaglig baggage de har med, og dels deres lyst og mod på at vælge faget som valgfag. Det er derfor heller ikke ligegyldigt, hvem der varetager undervisningen i det obligatoriske forløb. Her er det, så vel som i valgfaget, helt afgørende at billedkunstlæreren er linjefagsuddannet i billedkunst.

Bekendtgørelsen for de reviderede Fælles Mål for billedkunst 1. - 6.klasse er i øjeblikket i høring. Efter høringsperioden forventes det at de reviderede Fælles Mål i Billedkunst 1.- 6.klasse offentliggøres en gang i juni.