Billedkunst i 1.klasse skal ikke fjernes

Der må være sket en fejl!

Publiceret Senest opdateret

Åbent brev til undervisningsminister Mattias Tesfaye og folkeskoleforligskredsen

Vi er en gruppe på fem medlemmer bestående af billedkunstlærere i folkeskolen, læreruddannelsen og universitetet, som alle sidder som repræsentanter i Undervisningsministeriets faggruppe for billedkunst. Gruppen repræsenterer ligeledes de faglige foreninger - Danmarks Billedkunstlærere og Læreruddannere i billedkunst (LUB), som begge har til formål at skabe politisk opmærksomhed omkring de praktiske og kunstneriske fags forhold, kompetencemæssige potentialer og nødvendige placering i uddannelsessystemet med særlig fokus på faget billedkunst.

Vi tillader os derfor at rette henvendelse til jer i forbindelse med lanceringen af den nye folkeskoleaftale, som blev præsenteret d.19.marts. 

I aftalen hæfter vi os særligt ved, at man vil fjerne billedkunst i 1.klasse. Vi må sige, at det faktisk kom som et stort chok. Hvad har ledt forligsparterne til denne beslutning, netop som der var opnået en faglig progression helt fra 1. - 6. klasse?

Danmarks Billedkunstlærere

Danmarks Billedkunstlærere er en landsdækkende forening, som arbejder på frivillig basis. Foreningen består af en landsstyrelse og 9 regionale kredse med hver sin kredsbestyrelse. Foreningens formål er at fremme forståelsen for værdien af børns æstetiske og billedsproglige udtryk, at fremme forståelsen for faget billedkunsts betydning i og uden for folkeskolen, at arbejde for, at faget indtager en væsentlig stilling i uddannelsessystemet samt at arbejde for, at faget udvikles at formidle fagets indhold til foreningens medlemmer og bredere kredse.

Det har lige siden undret os, at man anno 2024 mener, at billedkunst ikke længere har sin berettigelse i 1.klasse, samtidig med at børn bombarderes med billeder hver eneste dag. Vi lever i en billedkultur, hvor størstedelen af al kommunikation er visuel. Det betyder også, at børn både røres af billeder, manipuleres af billeder og væmmes ved billeder. At se på billeder, at forstå billeder og selv udtrykke sig i billeder er derfor af afgørende betydning helt fra 1.klasse, som en måde at deltage i og begribe verden på. Børn har brug for mere end det talte og det skrevne sprog.

Det er derfor helt uforståeligt og utænkeligt, at børn ikke skal have mulighed for at udtrykke sig praktisk, kreativt, eksperimenterende og innovativt helt fra 1.klasse, samt lære at reflektere over den billedkultur, de selv står midt i. Evnen til at kunne begå sig i en billedverden er ikke noget man er født med, det skal øves og læres igennem hele skoleforløbet. I billedkunst kvalificeres og udvikles elevernes billedsprog både analogt og digitalt, som er færdigheder der rækker langt ud over faget selv.

Med en skoledagsorden om mere praksisfaglighed, mindre skærm og bedre trivsel, har vi svært ved at forstå, at man netop vælger at fjerne et praktisk fag som billedkunst i 1.klasse, hvor deres virkelyst, kreativitet og fantasi står på spring til at blive sat i spil og udfordret af en kvalificeret billedkunstundervisning.

Der må være sket en fejl.

Det er ikke billedkunstundervisning, når der tegnes en umiddelbar tegning til en tekst, klippes et gækkebrev eller laves en foldebog i dansk. Det er praktisk dansk. At klippe geometriske figurer i matematik er praktisk matematik. I Billedkunst lærer eleverne at tænke med hænderne inden for flere forskellige udtryksformer og materialer i et billedkunstværksted, modsat hvad der er mulighed for i et almindeligt klasseværelse.

Siden 1899 har elever fået undervisning i tegning, senere formning og nu billedkunst helt fra 1.klasse. Faget har således 125-års jubilæum i 2024, og det ”fejrer” den nye folkeskoleaftale ved at fjerne billedkunst i 1.klasse. 125 års skolepolitik har trods politiske strømninger, spareøvelser og nye fag i skolen, altid holdt fast i, at børn har brug for undervisning i billedkunst. Hvad er begrundelsen for, at den praksis, nu skal ændres?

Vi har fuld forståelse for, at elever i 1.klasse skal gå mindre i skole. Men der må findes andre løsninger end at fjerne billedkunst. Billedkunst skal ikke fjernes i 1.klasse, men fordobles. Elever glæder sig altid til billedkunst.

Behold billedkunst i 1.klasse. Det er et nødvendigt fag i hele skoleforløbet.

 

Med venlig hilsen

Folkeskolelærer Søren Lau Rasmussen, landsstyrelsesmedlem i Danmarks Billedkunstlærere Folkeskolelærer Jane Pejtersen, bestyrelsesmedlem i Københavns Tegnelærerforening    Lektor Henrik Bjørnemose Andersen, forperson for LUB                                                            Professor Mie Buhl, Director of Research center Visual Studies and Learning Design (VILD), Aalborg Universitet og                                                                                                                    Folkeskolelærer Lykke Østrup Andersen, landsforperson for Danmarks Billedkunstlærere

Behold billedkunst i 1.klasse - Skrivunder.net