Blog

De praktisk-musiske valgfag skal ikke sjofles

Vær opmærksom på at valgfagene i HD, Billedkunst, madkundskab og musik ikke bliver komprimeret til et-årige valgfag.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Valgfag i de fire praktisk musiske fag er to- årige valgfag fra 7.- 8.klasse. Eleverne skal tilbydes håndværk og design og kan tilbydes billedkunst, musik og madkundskab.  Eleverne skal på to år modtage undervisning i 160 lektioner á 45 min.,  inden de skal til prøve i faget i 8.klasse. Her skal fratrækkes, når vi taler om billedkunst, 60 min. til lodtrækning af deres tema til prøven, plus 10 lektioner som skal gå til arbejdet med deres eksamensprojekt. Så er vi nede på lidt mindre end 149 lektioner på to år.

Når jeg pointerer, at det er et to-årigt valgfag, er det fordi jeg på vores kurser i Billedkunst som valgfag rundt i landet, har hørt om flere skoler, som presser valgfaget til kun at vare et år, ja sågar har jeg hørt om skoler, der har komprimeret faget til fire ugers temaprojekter.  Eller hele fagdage. Det betyder, at der er skoler, der først begynder på valgfaget efter efterårsferien eller efter jul i 7.klasse.

Flere billedkunstlærere er dybt frustreret over, hvordan billedkunst som valgfag er organiseret på deres skoler. Og ikke mindst har de en stor bekymring for, hvordan de overhovedet skal nå at gøre eleverne fagligt parate til en prøve, når skolen vælger at komprimere timerne. Samtidig, er det for mange billedkunstlærere helt nyt at skulle undervise i billedkunst som valgfag, og det gør det absolut ikke nemmere, at de skal nå undervisningen på færre antal undervisningsgange, når faget er komprimeret.   

Danmarks Billedkunstlærere

Danmarks Billedkunstlærere er en landsdækkende forening, som arbejder på frivillig basis. Foreningen består af en landsstyrelse og 9 regionale kredse med hver sin kredsbestyrelse. Foreningen har p.t. 1750 medlemmer, og foreningens formål er at fremme forståelsen for værdien af børns æstetiske og billedsproglige udtryk at fremme forståelsen for faget Billedkunsts betydning i og uden for folkeskolen at arbejde for, at faget indtager en væsentlig stilling i uddannelsessystemet at arbejde for, at faget udvikles at formidle fagets indhold til foreningens medlemmer og bredere kredse

Eleverne skal ikke have meget fravær, være på tur, i praktik, brobygning eller have projektopgave før de har mistet en stor del af deres timer i valgfaget, når lektionerne ligger som fagdage eller tre-fire lektioner i streg.  Når timerne komprimeres bliver der samlet set, kortere tid til elevernes faglige udvikling og refleksion. Det kan ikke være meningen. Til sammenligning, er det derfor også yderst sjældent, skolerne komprimerer timerne i andre prøvefag i udskolingen. Det bør selvfølgelig heller ikke ske i de praktiskmusiske valgfag.

Prøverne i de praktiskmusiske valgfag ligger i 8.klasse, og er elevernes første erfaring med at gå til prøve. Vi skylder eleverne, at de får de to år, som det er tænkt fra UVM, til deres faglige fordybelse og udvikling i de praktiskmusiske valgfag. Prøverne i de praktiskmusiske fag bør derfor, som udgangspunkt altid ligger i maj/juni i 8.klasse.

Jeg vil klart anbefale en model for valgfagstimerne med to lektioner i ydertimerne efter 4. eller 5.lek. Med to lektioner i ydertimerne kan man planlægge sin undervisning, så man ind imellem kan flexe med timerne, hvis man fx skal ud af huset, på kunstmuseum eller har et billedprojekt, hvor det giver god mening at arbejde igennem. Ligger timerne i begyndelsen af dagen, kan turer ud af huset gå ud over andre fag. I værste fald  kommer man slet ikke afsted.

Også på grund af Coronaen,  har  især den komprimerede organisering af valgfagene givet flere valgfagslærere grå hår, da nogen allerede skal til prøve til jul. Uklarhed og forvirring om hvor vidt man skulle undervise i valgfagene eller ej, samt skoleledernes forskellige tolkninger af nødundervisning, har efterladt valgfagslærerene og ikke mindst eleverne på herrens mark. Ifølge UVM har de en forventning om, at der er blevet undervist i den teoretiske del af valgfagene, men det har bestemt ikke stået lysende klart for mange valgfagslærere. 

Jeg mener, at UVM som minimum bør aflyse muligheden for at gå til prøve i valgfaget til jul og kun fastholde prøven til sommer 2021 for de praktiskmusiske valgfag. Ligeledes vil jeg på det kraftigste opfordre skolelederne til ikke at komprimere valgfagstimerne fremadrettet, og specielt ikke for de kommende 8.klasser, som dermed vil få bedre muligheder for at indhente det forsømte fra Coronatiden.  

Som formand for Danmarks Billedkunstlærere er jeg bekymret for, om eleverne, billedkunstlærerne og valgfagslærerne generelt bliver ladt i stikken, hvis man ude på skolerne ser stort på, at valgfagene er tænkt som to-årige valgfag. De praktiskmusiske fag har sin berettigelse på lige fod med andre fag i udskolingen og skal derfor ikke komprimeres og jongleres rundt med.