Blog

Styrk de praktiskmusiske fag - et udspil fra de faglige foreninger Billedkunst, Madkundskab, Musik og Håndværk og Design

De fire faglige foreninger er kommet med et udspil til, hvordan fagene kan styrkes, og har sendt det til Folketingets Undervisningsudvalg, DLF og Undervisningsministeren

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det samlede timetal for de praktiskmusiske fag er hen over en lang årrække blevet beskåret efter bedste og fineste salamiteknik. I 2014 udgjorde timetallet således kun 14 % af et barns ni årige skoleliv. I 1977 var tallet 19 % 

Man vil gerne have flere der søger erhvervsuddannelser, men hvordan skal det lykkes, hvis man som elev i hele sit skoleforløb har kunnet konstatere, at der ingen status er i praktiskmusiske evner. 

I udskolingen er det slut med de praktiskmusiske fag. Med lidt held kan man få det som valgfag. Men så er det heller ikke nødvendigt at gå til prøve. Det gælder kun for de boglige fag. 

Danmarks Billedkunstlærere

Danmarks Billedkunstlærere er en landsdækkende forening, som arbejder på frivillig basis. Foreningen består af en landsstyrelse og 9 regionale kredse med hver sin kredsbestyrelse. Foreningen har p.t. 1750 medlemmer, og foreningens formål er at fremme forståelsen for værdien af børns æstetiske og billedsproglige udtryk at fremme forståelsen for faget Billedkunsts betydning i og uden for folkeskolen at arbejde for, at faget indtager en væsentlig stilling i uddannelsessystemet at arbejde for, at faget udvikles at formidle fagets indhold til foreningens medlemmer og bredere kredse

Signalværdien er ikke til at komme uden om. Det er på tide, at de praktiskmusiske fag ligestilles med de boglige. Vi kan ikke være andet bekendt, hvis eleverne skal have en solid rygsæk med en bred vifte af kompetencer med sig ud af skolen. 

Derfor har de fire faglige foreninger sat sig sammen og kommet med vores udspil til, hvordan det kunne se ud. 

Vores udspil kan læses i vedhæftet fil.