Blog

Billedkunstens Dag fik vokseværk i 2018

Med over 140 – registrerede – deltagende institutioner slog Billedkunstens Dag 2018 alle rekorder. 13.000 børn og unge deltog i billedkunstaktiviteter på dagen mange steder i landet. Det er 4.000 flere end i 2017. Billedkunstens Dag har fået vokseværk og er blevet en tradition, der for alvor har bidt sig fast.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det er især glædeligt at se, hvordan hele den visuelle fødekæde for børn og unge var repræsenteret på Billedkunstens Dag 2018 med stor spredning i institutionstyper: daginstitutioner, skoler, billedskoler og kulturskoler, efterskoler, talentskoler, gymnasier og HF, biblioteker, kulturhuse, kunstmuseer og -haller samt pædagog- og læreruddannelserne. Ikke mindst, når man tager billedkunstfagets trange kår overalt i uddannelsessystemet i betragtning.

Skolerne indtager en særstatus i forbindelse med Billedkunstens Dag, da det her er muligt at nå rigtig mange børn og unge. Mens det på nogle skoler er et par årgange eller enkelte klasser, der er involverede i Billedkunstens Dag, er der efterhånden ikke så få skoler – og det gælder både folkeskoler og friskoler – der benytter anledningen til at skabe en ny slags projektuge eller -dag med billedkunst som omdrejningspunkt, hvor alle elever, ofte på tværs af klasserne, deltager i et fælles projekt.

Mange steder gav Billedkunstens Dag også i år anledning til at samarbejde og udvikle billedkunstprojekter på tværs af aldre, institutioner og genrer.

Danmarks Billedkunstlærere

Danmarks Billedkunstlærere er en landsdækkende forening, som arbejder på frivillig basis. Foreningen består af en landsstyrelse og 9 regionale kredse med hver sin kredsbestyrelse. Foreningen har p.t. 1750 medlemmer, og foreningens formål er at fremme forståelsen for værdien af børns æstetiske og billedsproglige udtryk at fremme forståelsen for faget Billedkunsts betydning i og uden for folkeskolen at arbejde for, at faget indtager en væsentlig stilling i uddannelsessystemet at arbejde for, at faget udvikles at formidle fagets indhold til foreningens medlemmer og bredere kredse

Region Midtjylland

Med afsæt i projektet ”Billedkunst for børn og unge i Region Midtjylland”, der er støttet af Region Midtjylland, stod Kompetencecentret for børn, unge og billedkunst i år for at invitere forskellige aktører i regionen til at deltage i Billedkunstens Dag. På et møde i efteråret med interesserede aktører blev temaet ÅNDEHULLER foreslået som overskrift for billedkunstprojekter i regionen på dagen. Ud over det fælles tema blev der opfordret til, at alle så vidt muligt skulle indgå i et samarbejde med nogen, de ikke havde samarbejdet med før. Samarbejdet mellem Læreruddannelsen VIA Aarhus, KARAVANA (voksne udviklingshæmmede) og Skejby Centret om en pop-up-udstilling er et godt eksempel på, hvordan Billedkunstens Dag kan være katalysator og fælles omdrejningspunkt for et nyt samarbejde. Det regionale projekts succes kan således ikke kun aflæses i det høje antal af aktører i Region Midtjylland, men også i, at der er blevet etableret flere nye og overraskende samarbejder.

Inspirationskataloget

Et led i arbejdet med at fremme Billedkunstens Dag er inspirationskataloget, som Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst siden 2016 har stået for i samarbejde med Danmarks Billedkunst­lærere. Inspirationskataloget udsendes til organisationer, institutioner og diverse netværk, i alt ca. 2600 modtagere. Alle inspirationskatalogerne kan desuden downloades både på kompetencecentrets og på Danmarks Billedkunstlæreres hjemmeside. Mange aktører har ladet sig inspirere af enten dette års eller af de to foregående års idéer. Årets hit 2018 var highfive-fisk, som dukkede op med glade budskaber i både Grenaa, Randers, Roskilde og Solrød, og idéen inspirerede desuden til mere kunstneriske udfoldelser, f.eks. i samarbejdet mellem kunst- og designskolen ArtDay og Dokk1 i Aarhus.

Ud i det offentlige rum

Fælles for mange af aktiviteterne på Billedkunstens Dag var netop også i år, at de indtog det offentlige rum, hvor de kunne vække forundring, interesse og glæde hos en bredere kreds – enten som workshops, udstillinger eller inddragende happenings på gader og stræder. ’Skæve’ samarbejder med lokale handlende og deraf følgende nye udstillingsrum fandt f.eks. også sted i Millinge på Fyn, hvor det var Dagli’ Brugsen, som på Facebook begejstret skrev om Svanninge Skoles kalkspraygækkebreve, “der nu skaber glæde uden for vores Brugs”. Og i Skejby Centret interagerede pop-up-udstillingen og dens ophavsmænd på flere måder med de handlende; en af de kunstnerisk malede stole står i en tøjforretnings udstillingsvindue i centret, og der er allerede lavet en aftale med centerchefen om at gentage succesen næste år.

Konkurrencer

I anledning af Billedkunstens Dag 2018 blev der også arrangeret flere konkurrencer. Tegnefestival/Billedskolen Horsens lavede åbne live-tegnekonkurrencer på Facebook for henholdsvis skoleklasser og unge talenter, Børnekulturhuset i Næstved udskrev en tegnekonkurrence for alle 3. klasser i Næstved Kommune, og kulturhuset Arden Gl. Station inviterede børn i alderen 8-16 år til at deltage i udstillingen “Glæde” med præmier til de tre bedste billeder. Sønderjyllands Kunstskole bød ind med konceptet ”KunstFaktor” i anledning af Billedkunstens Dag. ”KunstFaktor”, der skal finde sted hvert år, inviterer to klassetrin fra folkeskolen og en gruppe fra ungdomsuddannelserne til en dyst i ”kunstfaktor”, hvor eleverne bl.a. på Billedkunstens Dag kan komme ind og løse de opgaver, Kunstskolen har stillet på deres hjemmeside. Lidt senere på foråret afholdes finalen i Multikulturhuset, og de indsendte værker udstilles.

Billedkunstens Dag i medierne

Billedkunstens Dag 2018 fik en pæn dækning i medierne. Der blev udsendt en pressemeddelelse i god tid inden dagen, og KBUB havde desuden sørget for et banner på kunsten.nu’s hjemmeside og nyhedsbrev. Der var overordnede artikler, debat- og blogindlæg i Altinget og Børsen.dk. F.eks. bragte formand for Billedkunstnernes Forbund Nis Rømer et debatindlæg, ”Billedkunsten skaber samfundsværdi hver dag”, på Altinget.dk den 13. marts 2018 i anledning af Billedkunstens Dag. Folkeskolen.dk bragte flere artikler før og efter dagen, mens Jydske Vestkysten, Fyens Stiftstidende, Nordjyske og mange lokalaviser skrev om aktiviteter lokalt. Derudover har der været omtaler i flere fagblade og på mange institutioners hjemmesider. Undervisningsportalen Clio lagde et undervisningsforløb op, der var tilpasset Billedkunstens Dag, og reklamerede desuden for dagen på portalens forside. Danmarks Billedkunstlærere udgav i anledning af Billedkunstens Dag to små film på YouTube, “Husk Billedkunst 1” og “Husk Billedkunst 2”, som flittigt blev delt på Facebook. I filmene er det især børn, forældre og lærere, der får ordet og derigennem giver et signalement af faget – og gode bud på, hvorfor billedkunst er et vigtigt fag i hele skoleforløbet.

HUSK Billedkunst 1

HUSK Billedkunst 2

Sociale medier

Også i år spillede både Facebook og Instagram en meget vigtig rolle i formidlingen af dagen. Mange delte billeder og fortællinger på de sociale medier, og hashtagget #billedkunstensdag. Da der stadig ikke er ret mange aktører, der melder direkte tilbage til KBUB eller Danmarks Billedkunstlærere om aktiviteter på Billedkunstens Dag, er opslag på Facebook eller Instagram ofte det eneste spor efter en aktivitet, og medierne er derfor som nævnt også en vigtig støtte i det opfølgende ’efterforskningsarbejde’. At det er lykkedes os at få kendskab til det store antal deltagere skyldes en ihærdig indsats fra Kompetencecenter for børn, unge og billedkunsts side med opsøgende arbejde, både i forberedelsesperioden og i forbindelse med efterfølgende dokumentation af de mange aktiviteter rundt omkring i landet.

Vær med i 2019

Var du ikke med i år, så sæt allerede kryds nu i din årsplanlægning for 2019. I 2019 er Billedkunstens Dag onsdag d. 13. marts i uge 11. Vi skal blive endnu flere, der viser, hvad billedkunst kan, og hvorfor billedkunst er vigtigt for børn og unge. Billedkunstens Dag skaber synlighed i det offentlige rum og er en vigtig stemme i den offentlige debat.

Vi glæder os til at se endnu flere til næste år, og håber at jer der har været med i år eller tidligere år, også er med i 2019.  

Hvis du vil se flere projekter fra dagen, så tjek #billedkunstensdag

Tine Engel Mogensen Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst

KBUBs hjemmeside

Lykke Østrup Andersen Danmarks Billedkunstlærere

Danmarks Billedkunstlæreres hjemmeside