Blog

Ministeriets vejledning til sommerprøverne lader de praktiskmusiske valgfag i stikken

Undervisningsministeren fastholder, at prøverne skal gennemføres med mulighed for at reducere i pensum og antallet af prøve-spørgsmål.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I tirsdags sad jeg med kun fire elever på mit valghold i billedkunst. Hvor mange mon der kommer i morgen? 40 % af min undervisning har været aflyst og eleverne har været fraværende på skift på grund af corona. Med den netop udsendte vejledning til sommerprøverne, skulle man tro, at det gav ro i sindet. 

Undervisningsministeren fastholder at prøverne skal gennemføres, men med mulighed for at udelade forløb i undervisningsbeskrivelserne, som ikke kunne gennemføres på tilfredsstillende vis i nødundervisningen. Man kan reducere i pensum og i antallet af prøvespørgsmål. 

MEN hvordan overfører jeg det til valgfaget i billedkunst?

Danmarks Billedkunstlærere

Danmarks Billedkunstlærere er en landsdækkende forening, som arbejder på frivillig basis. Foreningen består af en landsstyrelse og 9 regionale kredse med hver sin kredsbestyrelse. Foreningen har p.t. 1750 medlemmer, og foreningens formål er at fremme forståelsen for værdien af børns æstetiske og billedsproglige udtryk at fremme forståelsen for faget Billedkunsts betydning i og uden for folkeskolen at arbejde for, at faget indtager en væsentlig stilling i uddannelsessystemet at arbejde for, at faget udvikles at formidle fagets indhold til foreningens medlemmer og bredere kredse

Skal årsudstillingen indeholde et eksemplarisk udvalg af plane, rumlige og digitale billeder, som der står i fagets formål eller må jeg godt udelade fx det digitale billede?

Jeg skal minimum have undervist i fire udtryksformer på to år, men må jeg så nøjes med kun at have undervist i to udtryksformer eller...? Er det reduceret pensum?

Må jeg nøjes med kun at give eleverne to udtryksformer til lodtrækning?

Pensum??? - I valgfaget arbejder vi med Kompetenceområderne, Kompetencemål og færdigheds- og vidensområderne. Er pensum det samme som, mindst fire udtryksformer over to år? Eller er pensum plane, rumlige og digitale billeder?

Hvordan skal jeg som censor forholde mig til vurderingskriterierne til prøven, når jeg får en undervisningsbeskrivelse fra eksaminator, hvor det fremgår, at eleverne aldrig rigtig er kommet i dybden med flere af forløbene pga. coronanedlukning eller coronasygefravær?

Kan vi så ikke risikere, at karakterne kun kommer til operere inden for den jævne til den utilstrækkelige præstation, fordi eleverne simpelthen ikke har haft særlig meget undervisning, hvor de har arbejdet grundigt med forløbene og udtryksformerne.

Sat på spidsen, er årsudstillingen så utilstrækkelig, hvis der kun hænger et billede eller er den eksemplarisk, fordi der ikke er blevet undervist i mere?

Flere tvivlsspørgsmål står i kø. Jeg forestiller mig at prøvekontoret får travlt.

659 hold er tilmeldt til prøven i billedkunst til sommer og ca. lige så mange billedkunstlærere skal ud og være censor og eksaminator for første gang. Med denne her vejledning til sommerprøverne, er der åbnet for nærmest fri fortolkning, og skabt usikkerhed for lærerne og ikke mindst eleverne i de praktiskmusiske valgfag. Det kan give anledning til unødige forvirring og flere diskussioner mellem eksaminator og censor. 

De faglige foreninger for de praktiskmusiske fag anbefalede i et åbent brev til undervisningsministeren for lidt over en uge siden, at skolerne i dialog med valgfagslærerne på de enkelte skoler, fik muligheden for at vælge mellem at gennemføre prøven eller at ophøje årskarakteren til prøvekarakter.

Det opfordrer Danmarks Billedkunstlærere fortsat til.