Billedkunstens Dag i Norden 2024

Skal din skole også være med til Billedkunstens Dag i Norden d. 13. marts?

Publiceret Senest opdateret

I 2024 er det 10. gang, Billedkunstens Dag bliver fejret i Danmark. 

Siden 2015 har Billedkunstens Dag hvert år onsdag i uge 11 sat fokus på børn, unge og billedkunst, vist mangfoldigheden i billedkunstundervisning og givet indsigt i børns og unges visuelle udtryk og potentiale. 

Alle, der underviser i eller beskæftiger sig med billedkunst for børn og unge, inviteres til at fejre Billedkunstens Dag – og dét er der heldigvis flere og flere, der er med til år for år. Nu bliver festen endnu større! 

Danmarks Billedkunstlærere

Danmarks Billedkunstlærere er en landsdækkende forening, som arbejder på frivillig basis. Foreningen består af en landsstyrelse og 9 regionale kredse med hver sin kredsbestyrelse. Foreningens formål er at fremme forståelsen for værdien af børns æstetiske og billedsproglige udtryk, at fremme forståelsen for faget billedkunsts betydning i og uden for folkeskolen, at arbejde for, at faget indtager en væsentlig stilling i uddannelsessystemet samt at arbejde for, at faget udvikles at formidle fagets indhold til foreningens medlemmer og bredere kredse.

2024 er nemlig også året, hvor vi kan fejre, at det er lykkedes os at få flere nordiske lande med på en fælles Billedkunstens Dag i Norden – foreløbig Færøerne, Grønland, Island og Norge. Det er en treårig bevilling fra A.P. Møller Fonden, der har muliggjort denne ‘udvidelse’. Vi er rigtig glade for de nye samarbejder med organisationer, institutioner og enkeltpersoner i de andre lande og glæder os til at se Billedkunstens Dag brede sig over hele Norden. Forhåbentlig kan det med tiden blive en ægte fællesnordisk begivenhed, der både skaber nordisk samhørighed og synlighed for billedkunstområdet. 

En mangfoldighed af idéer. Et nøgleord for inspirationskataloget til Billedkunstens Dag 2024 er “mangfoldighed”. Kataloget afspejler det nye nordiske samarbejde, idet fem af idéerne er fra henholdsvis Færøerne, Island og Norge. Hvert opslag er markeret med et flag, så I kan se, hvor idéen kommer fra. Ud over god inspiration kan ideerne forhåbentlig skabe nysgerrighed efter at få mere at vide om billedkunstundervisningen i de andre lande.  

Mangfoldigheden ses også i udtryksformer, teknikker og materialer. Der er mulighed for at arbejde med alle genrer, udtryksformer og materialer inden for den visuelle kunsts område på Billedkunstens Dag: animation, arkitektur, collage, fotografi, grafik, maleri, land art, ler, skulptur, streetart, tegning, tryk osv. I årets inspirationskatalog kommer vi vidt omkring: Fra “Penselhelte” af kasserede pensler, der måske appellerer mest til de mindste, over papirklip, foto, tegning, tryk og kunstneriske udfoldelser på slidte cykelsadler, genbrugstallerkener og aflagte sko til eksperimenter med AI i land art-idéen “Pak naturen ind”.

Alle idéerne i kataloget er afprøvet med børn eller unge og er tænkt som inspiration, man selv kan bygge videre på. Man kan skalere op og ned i forhold til elevgruppens alder og størrelse og tilpasse idéerne til ens egen arbejdsmåde, fysiske rammer – eller geografiske forhold. 

SAMARBEJDE Billedkunstens Dag er en oplagt mulighed for at indgå nye samarbejder mellem f.eks. skoler, billedskoler, talentskoler, museer, biblioteker, kunstnere og andre kultur- og uddannelsesinstitutioner og aktører, der arbejder med billedkunst – eller måske med noget helt andet. Mange steder har man allerede taget afsæt i Billedkunstens Dag til at udvikle praksisprojekter på tværs af institutioner, aldre, fagligheder genrer og udtryksformer. Det giver mulighed for, at aktørerne kan mødes i et fælles rum, hvor ny inspiration og nye metoder kan opstå. Et godt eksempel på tværfagligt samarbejde finder man i projektet “Natur og kunst” fra Island, hvor billedkunst- og naturfagsundervisning finder et lærerigt fælles udtryk.

SYNLIGHED, INSPIRATION OG DELTAGELSE Billedkunstens Dag skal være en tydelig markering og fejring af billedkunst for børn og unge. Det er en dag, der skal skabe synlighed om billedkunstområdet og vise, hvad billedkunsten kan. Gerne i det offentlige rum, så mange mennesker kan få sig nogle overraskende billedkunstoplevelser. Men også gerne i pressen, på hjemmesider og sociale medier. 

SÅ DEL, DEL, DEL! jeres idéer, oplevelser og erfaringer fra Billedkunstens Dag på Instagram #billedkunstensdag eller i Facebook-gruppen “Billedkunstens Dag” – og del også meget gerne direkte med os. Jo mere vi ved, desto bedre kan vi nemlig formidle Billedkunstens Dag og skabe en masse synlighed om billedkunst for børn og unge. Som et helt særligt tiltag arrangerer norske ”Kultur i Skolen” i forbindelse med deres idé en digital fotoudstilling, som alle er velkomne til at deltage i. Læs mere om det i “Ta i bruk den nære kunsten!” 

Venlig hilsen og rigtig god fornøjelse 

Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst og Danmarks Billedkunstlærere

Inspirationskataloget kan du hente her:  Inspirations-katalog-Billedkunstensdag_2024_200dpi.pdf (usercontent.one)

Powered by Labrador CMS