Blog

To-årigt forsøg med prøve i Billedkunst

Meld jeres valghold i billedkunst til Undervisningsministeriets forsøg med prøve i billedkunst.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Undervisningsministeriet har startet et 2 årigt forsøg med prøver i valgfagene billedkunst, musik og medier. Det har været udsendt til skolerne i en lang lister over mange andre tiltag fra UVMs side før jul, og der har været en lynproces mht. tilmelding til det første år af forsøget. Der er derfor kun 5 skoler der er tilmeldt til prøve i billedkunst, musik og medier det første år af forsøget.Danmarks Billedkunstlærere vil derfor kraftigt opfordre til, at der er flere skoler med valgfag i billedkunst, der tilmelder sig forsøget i 2016/17.Så spred det og opfordre de lærer I ved har valghold i billedkunst til at deltage i forsøget. Danmarks Billedkunstlærere vil gerne, at valgfaget i billedkunst i grundskolen, bliver et prøvefag på lige fod med Håndværk og Design og Hjemkundskab.

Se vedhæftet forsøgsbeskrivelse.

Venlig hilsen Lykke Østrup Andersen Landsformand i Danmarks Billedkunstlærere

Danmarks Billedkunstlærere

Danmarks Billedkunstlærere er en landsdækkende forening, som arbejder på frivillig basis. Foreningen består af en landsstyrelse og 9 regionale kredse med hver sin kredsbestyrelse. Foreningen har p.t. 1750 medlemmer, og foreningens formål er at fremme forståelsen for værdien af børns æstetiske og billedsproglige udtryk at fremme forståelsen for faget Billedkunsts betydning i og uden for folkeskolen at arbejde for, at faget indtager en væsentlig stilling i uddannelsessystemet at arbejde for, at faget udvikles at formidle fagets indhold til foreningens medlemmer og bredere kredse