Blog

Danmarks Billedkunstlærere mødes med Merete Riisager

I forbindelse med KL´s udspil ”Godt på vej - mod uddannelse og job” skal elevernes UPV indeholde en vurdering af deres praksisfaglige evner på 8.klassetrin. Derfor er det helt naturligt, at de praktiske fag, og herunder billedkunst prioriteres i udskolingen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I den forbindelse har vores forening Danmarks Billedkunstlærere i samarbejde med Læreruddannelsens billedkunstlærere og Gymnasiets lærere i billedkunst og design igangsat en møderække med undervisningsordførerne fra forligspartierne bag skolereformen, næstformand for skolelederforeningen Dorthe Andreas og undervisningsminister Merete Riisager med henblik på at give vores bud på billedkunstfagets nødvendige plads i udskolingen og i hele skoleforløbet. Vi ønsker ligeledes en ligestilling af de praktiskmusiske valgfag i udskoling, som alle bør være to årige valgfag, som afsluttes med en obligatorisk prøve.  Vi har indtil nu afholdt møder med næstformanden for skolelederforening, undervisningsministeren Merete Riisager, Alex Ahrendtsen og Mattias Tesfaye. I januar fortsætter vi møderne med de øvrige ordførere.

Vi har kun mødt lydhørhed og interesse for vores oplæg. Ikke mindst har vores visualisering af de praktiskmusiske fags nedskæring af timetallet fra 1970 og frem til skolereformen 2014 talt sit tydelig sprog. Billedkunst udgør kun 3 % af det samlede timetal i et barns skoleliv fra 1. - 9.kl. Tankevækkende, når billeder og visualiseringer, er den kommunikationsform vi dagligt benytter os mest af. 

Læs hele vores oplæg til politikerne i vedhæftet bilag og se cirkeldiagrammet  med det historisk lave timetal til de praktiskmusiske fag. 

Danmarks Billedkunstlærere

Danmarks Billedkunstlærere er en landsdækkende forening, som arbejder på frivillig basis. Foreningen består af en landsstyrelse og 9 regionale kredse med hver sin kredsbestyrelse. Foreningen har p.t. 1750 medlemmer, og foreningens formål er at fremme forståelsen for værdien af børns æstetiske og billedsproglige udtryk at fremme forståelsen for faget Billedkunsts betydning i og uden for folkeskolen at arbejde for, at faget indtager en væsentlig stilling i uddannelsessystemet at arbejde for, at faget udvikles at formidle fagets indhold til foreningens medlemmer og bredere kredse