Blog

Billedkunst i 6.klasse - YES

Fra skoleåret 2020 bliver det obligatorisk med en lektion billedkunst i 6.klasse.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Forligskredsen er idag blevet enige om at billedkunst skal tildeles en lektion om ugen i 6.klasse fra 2020.

Faget får nu et kontinuerligt forløb fra 1. - 6.klasse, så det er muligt at bygge bro til valgfaget i 7. og 8.klasse. 

Vi havde håbet på at forligskredsen havde lyttet til vores anbefaling om at ligestille musik og billedkunst med det samme timetal fra 1.-6.klasse.

Danmarks Billedkunstlærere

Danmarks Billedkunstlærere er en landsdækkende forening, som arbejder på frivillig basis. Foreningen består af en landsstyrelse og 9 regionale kredse med hver sin kredsbestyrelse. Foreningen har p.t. 1750 medlemmer, og foreningens formål er at fremme forståelsen for værdien af børns æstetiske og billedsproglige udtryk at fremme forståelsen for faget Billedkunsts betydning i og uden for folkeskolen at arbejde for, at faget indtager en væsentlig stilling i uddannelsessystemet at arbejde for, at faget udvikles at formidle fagets indhold til foreningens medlemmer og bredere kredse

Bare en time mere på 1. og 5.klassetrin ville have været optimalt. Det er begrænset, hvad man kan nå på 45 min. i billedkunst. 

Men vi er naturligvis rigtig glade for at de har lyttet til anbefalingen om at lukke hullet i 6.klasse med en lektion ligesom i musik, samtidig er det lykkedes os at faget er blevet et to-årigt valgfag og afsluttet med en prøve. 

Vi kan næsten ikke få armene ned. Foreningens vedholdende indsats siden 2017 og frem til nu, har båret frugt.