Blog

Svar fra Antorini

Dette indlæg referer til seneste indlæg i Danmarks Billedkunstlæreres blog, om udsendelse af åbent brev til regeringerne i de nordiske lande. Der er nu kommet svar fra Undervisningsministeriet. Hvad tænker du om svaret?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

http://www.folkeskolen.dk/549408/nordisk-samarbejde

21-10-2014

"Kære Susanne Skou Kristensen, næstformand i Danmarks Billedkunstlærere                                               

Danmarks Billedkunstlærere

Danmarks Billedkunstlærere er en landsdækkende forening, som arbejder på frivillig basis. Foreningen består af en landsstyrelse og 9 regionale kredse med hver sin kredsbestyrelse. Foreningen har p.t. 1750 medlemmer, og foreningens formål er at fremme forståelsen for værdien af børns æstetiske og billedsproglige udtryk at fremme forståelsen for faget Billedkunsts betydning i og uden for folkeskolen at arbejde for, at faget indtager en væsentlig stilling i uddannelsessystemet at arbejde for, at faget udvikles at formidle fagets indhold til foreningens medlemmer og bredere kredse

Tak for din mail af 3. august 2014 på vegne af Nordisk Samråd for billedfagene i skolen, hvori I opfordrer de nordiske landes regeringer til at indarbejde UNESCO’s Seoul Agenda 2010 om undervisning i de praktiske/musiske fag i skolens undervisning. Jeg beklager det meget sene svar.

Seoul Agenda 2010 indeholder en lang række gode og relevante anbefalinger til undervisningen i ’Arts Education’.

Mange af disse elementer er tilgodeset i folkeskolereformen og senest i Kulturministeriets strategi for børn og unges møde med kunst og kultur, der spiller godt sammen med den nye folkeskole.

Som eksempel kan jeg fra folkeskolereformen fremhæve, at timetallet for den praktiske/musiske fagblok samlet set er blevet hævet. Desuden er flere af fagområderne blevet moderniseret og de praktiske/musiske fag er tænkt ind i en sammenhæng, hvor teori og praksis i højere grad understøtter hinanden. Der er ligeledes blevet stillet krav om et gensidigt forpligtende samarbejde mellem folkeskoler og musik-, kultur- og billedskoler i regi af den åbne skole. En væsentlig pointe i folkeskolereformen er også, at eleverne skal have en mere varieret skoledag, hvor man med fordel kan inddrage de praktiske/musiske fag i den øvrige undervisning.

Med venlig hilsen

Christine Antorini"