Blog

Danmarks Billedkunstlærere mødes med politikerne

Danmarks Billedkunstlærere har, i samarbejde med Læreruddannelsens billedkunstlærere og Gymnasiets lærere i billedkunst og design, siden november 2017 holdt møder med forligspartiernes undervisningsordførere Jacob Mark(SF), Anni Matthiesen(V), Mathias Tesfaye(S), Alex Ahrendtsen(DF), Marianne Jelved(R) og undervisningsministeren Merete Riisager.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Initiativet til møderne har vi taget i forbindelse med KL´s udspil ”Godt på vej - mod uddannelse og job” hvor elevernes UPV skal indeholde en vurdering af deres praksisfaglige evner på 8.klassetrin.

Vi har derfor mødtes med politikerne med henblik på at give vores bud på billedkunstfagets nødvendige plads i udskolingen og i hele skoleforløbet. Det betyder et to-årigt valgfag i udskoling med obligatorisk prøve i faget.  Minimum to lektioner billedkunst fra 1. - 6.klasse.

Det har været en meget positiv oplevelse, hvor vi kun har mødt lydhørhed og interesse for vores oplæg. Som det blev nævnt af en af politikerne, så "sparker vi en åben dør ind".

Danmarks Billedkunstlærere

Danmarks Billedkunstlærere er en landsdækkende forening, som arbejder på frivillig basis. Foreningen består af en landsstyrelse og 9 regionale kredse med hver sin kredsbestyrelse. Foreningen har p.t. 1750 medlemmer, og foreningens formål er at fremme forståelsen for værdien af børns æstetiske og billedsproglige udtryk at fremme forståelsen for faget Billedkunsts betydning i og uden for folkeskolen at arbejde for, at faget indtager en væsentlig stilling i uddannelsessystemet at arbejde for, at faget udvikles at formidle fagets indhold til foreningens medlemmer og bredere kredse

Efter vores sidste møde i januar, har vi i yderlig indsendt et brev til samtlige medlemmer af undervisningsudvalget med overskriften:

HUSK Billedkunst er et nødvendigt praktisk, kreativt og digitalt dannelsesfag i hele skoleforløbet.

Ligeledes er vi i gang med at udarbejde et samlet udspil til politikerne fra de faglige foreninger Billedkunst, Musik, Madkundskab og Håndværk og Design.

Vi håber at vores indsats sætter spor og vores indflydelse vil gøre sig gældende i de kommende udspil om udskolingen, som er under udarbejdelse mellem forligspartierne og undervisningsministeriet.

Venlig hilsen Lykke Østrup Andersen Landsformand Danmarks Billedkunstlærere